Breaking News

แนวข้อสอบก.พ.ของจริง แนวข้อสอบจากสนามสอบก.พ. พิเศษ ที่คัดสรรมาเพื่อคุณ

แนวข้อสอบก.พ.ของจริง

เจาะลึก แนวข้อสอบก.พ.ของจริง จากสนามจริงที่พึ่งสอบ ก.พ.พิเศษไปเมื่อเร็วๆ นี้ วันนี้ทางเราได้รวบรวมเอามาไว้ให้แล้วครับ ซึ่งวันนี้จะมาในส่วนของข้อสอบเกี่ยวกับกฎหมายซึ่งเป็นหนึ่งในหัวข้อที่ใช้สอบก.พ. ตามที่ผมเคยได้นำเสนอไปแล้วนั้น

แนวข้อสอบก.พ.ของจริง

1. ข้อใดมีอัตราโทษประหารชีวิต

         ก. เป็นเจ้าพนักงานซึ่งมีหน้าที่จัดซื้อ การบริหารจัดการ จัดทำ หรือรักษาทรัพย์สินใดๆของส่วนราชการ ทำการเบียดเบียนทรัพย์สินของราชการนั้นเป็นของตน โดยทุจริต

         ข. เป็นเจ้าพนักงานใช้อำนาจในตำแหน่งโดยมิชอบ ข่มขืนใจเพื่อให้บุคคลหามาให้ซึ่งทรัพย์สิน

         ค. เป็นเจ้าหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลกิจการใดๆ และเข้าไปมีส่วนได้เสียในกิจการนั้นๆ

         ง. เป็นเจ้าหน้าที่จ่ายทรัพย์ มากกว่าที่ควรจ่าย

แนวข้อสอบก.พ.ของจริง แนวข้อสอบของจริง จากสนามจริงที่ใช้สอบก.พ.

แนวข้อสอบก.พ.ของจริง จากสนามจริง

         วิเคราะห์ตัวเลือก แนวข้อสอบก.พ.ของจริง สำหรับข้อนี้ คือ

ก. จะเป็นในลักษณะของเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการที่ทำการทุจริตในขึ้นต้น ตามหน้าที่ของตนยกตัวอย่างเช่นงานพัสดุที่จะมีลักษณะงานเช่นนี้ ก็อาจจะมีหนทางสู่การทุจริตได้      

         ข. เป็นเจ้าพนักงานใช้อำนาจในตำแหน่งโดยมิชอบ คำว่าใช้อำนาจนี้ ถ้าอยู่ในห้องสอบผมก็จะวิเคราะห์ว่านี่คือการทุจริตระดับหัวหน้าเลยนะครับ เพราะฉะนั้นมันก็ต้องใหญ่พอตัวที่จะใช้อำนาจหน้าที่ไปข่มขืนใจให้บุคคลอื่นให้ทรัพย์สินเรามา ว่าง่ายๆ ก็ใช้อำนาจหน้าที่ไปหั้วกับผู้ประกอบการแหละครับ

         ค. เป็นเจ้าหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลกิจการใดๆ และไปรับผลประโยชน์ ในส่วนนี้ต้องขอบอกว่าข้อนี้ก็จะอยู่ในระดับปฏิบัติการเช่นกันครับ อาจจะมีส่วนร่วมในโครงการใดโครงการหนึ่งแล้วก็กินเล็กกินน้อย

         ง. เป็นเจ้าหน้าที่จ่ายทรัพย์มากกว่าที่ควรจ่าย ข้อนี้ขอวิเคราะห์ว่านี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของงานปฏิบัติการที่จะยักยอก จ่ายมากกว่าแอบเซ็นต์ชื่อเบิกจ่ายมากกว่าเป็นจริง

         เฉลย แนวข้อสอบก.พ.ของจริง ในข้อนี้เฉลยว่า เป็นข้อ ข. นะครับ ที่ถูกต้อง

ตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 148 ซึ่งท่านสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้เว็บไซต์ของเราที่คัดสรรความรู้เกี่ยวกับงานราชการ มาเพื่อคุณ