Breaking News

แนวข้อสอบก.พ.ปีนี้ สอบก.พ.ให้ผ่าน ด้วยแนวข้อสอบตรงประเด็น

แนวข้อสอบก.พ.ปีนี้

แนวข้อสอบก.พ.ปีนี้ ถือได้ว่าเป็นปีทองของการสอบราชการเลยก็ว่าได้ เพราะเพื่อนๆ มีเวลาที่จะอ่านหนังสือเยอะมากๆ ทำให้เราเตรียมตัวสอบก.พ. ได้นานขึ้น เสริมสร้างความมั่นใจได้มากขึ้น

การจัดตั้งสำนักนายกฯ ทำได้โดยตราเป็นข้อใด

ก. กฎกระทรวง

ข. พระราชบัญญัติ

ค. พระราชกฤษฎีกา

ง. พระราชกำหนด

เฉลย ข. พระราชบัญญัติครับ

แนวข้อสอบก.พ.ปีนี้

แนวข้อสอบก.พ.ปีนี้ แนวข้อสอบที่คัดสรรมาเพื่อคุณ แนวข้อสอบของคนมีเวลาน้อย

การจัดตั้งกรม ทำได้โดยตราเป็นข้อใด

ก. กฎกระทรวง

ข. พระราชบัญญัติ

ค. พระราชกฤษฎีกา

ง. พระราชกำหนด

เฉลย ข. พระราชบัญญัติครับ

การจัดตั้งจังหวัด ทำได้โดยตราเป็นข้อใด

ก. กฎกระทรวง

ข. พระราชบัญญัติ

ค. พระราชกฤษฎีกา

ง. พระราชกำหนด

เฉลย ข. พระราชบัญญัติครับ

แนวข้อสอบก.พ.ปีนี้

แนวข้อสอบก.พ.ปีนี้ คัดสรรมาเพื่อเพื่อนๆ กันเลยนะครับ เราสรุปรวมชุดมาเป็นแพ็กเกดให้เพื่อนๆ ได้ลองทำมาแล้วก็ขอให้จำให้ได้นะครับ เพราะไม่มีใครที่จะช่วยเราได้แล้วในเวลานี้ นอกจากตัวของเราเองครับ ที่จะช่วยได้ สำหรับในข้อนี้ถ้าจะให้จำเป็นเซ็ทเลย ก็ต้องบอกว่า การจัดตั้งหน่วยงานที่ตราเป็นพระราชบัญญัตินั้น ประกอบด้วย การจัดตั้งสำนักนายกรัฐมนตรี การจัดตั้งกรม การจัดตั้งจังหวัด

การจัดตั้งอำเภอ ทำได้ตราเป็นกฎหมายใด

ก. กฎกระทรวง

ข. พระราชบัญญัติ

ค. พระราชกฤษฎีกา

ง. พระราชกำหนด

เฉลย ค. พระราชกฤษฎีกา ครับ

การยุบสำนักนายกรัฐมนตรี ทำได้ตราเป็นกฎหมายใด

ก. กฎกระทรวง

ข. พระราชบัญญัติ

ค. พระราชกฤษฎีกา

ง. พระราชกำหนด

เฉลย ค. พระราชกฤษฎีกา ครับ

การยุบกรม ทำได้ตราเป็นกฎหมายใด

ก. กฎกระทรวง

ข. พระราชบัญญัติ

ค. พระราชกฤษฎีกา

ง. พระราชกำหนด

เฉลย ค. พระราชกฤษฎีกา ครับ

การยุบจังหวัด ทำได้ตราเป็นกฎหมายใด

ก. กฎกระทรวง

ข. พระราชบัญญัติ

ค. พระราชกฤษฎีกา

ง. พระราชกำหนด

เฉลย ข. พระราชบัญญัติครับ

แนวข้อสอบก.พ.ปีนี้เอาเข้าจริงเวลาทำงานราชการ นั้น เราไม่จำเป็นต้องจำเรื่องพวกนี้หรอกครับ แต่การสอบนั้นก็ขอยืนยันคำเดิมว่าจำเป็นต้องจำครับ

ขอบคุณข้อมูลจาก เว็บ Joker สล็อต888 ที่ให้ข้อมูลและรูปภาพด้วยครับ