Breaking News

แนวข้อสอบก.พ.63 เจาะลึกแนวข้อสอบ จากสนามที่สอบจริง อ่านสอบรับราชการ

แนวข้อสอบก.พ.63

มาถึง พ.ร.บ.บริหารราชการแผ่นดินพ.ศ.2534 ต้องขอบอกว่าแนวข้อสอบมาเต็มๆ แบบไม่กั๊กกันเลยหละครับ สำหรับ แนวข้อสอบก.พ.63 ที่เราคัดสรรมาเพื่อคุณสำหรับการสอบราชการ งานราชการ ในวันนี้ที่เราเตรียมมาแล้ว

        ข้อต่อไปเป็นเรื่องของการยุบ จัดตั้ง โอน ในข้อนี้เราต้องจำให้แม่นนะครับ เพราะว่าจะมีการจัดตั้ง ยุบ โอน หลายต่อหลายส่วนราชการที่จะต้องให้เราจำค่อนข้างมากเลยทีเดียว

แนวข้อสอบก.พ.63

แนวข้อสอบก.พ.63 เรื่องในพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพ.ศ.2534

        แนวข้อสอบก.พ.63 ในข้อนี้มาจากสนามจริงครับ

        4. การยุบ จัดตั้ง โอนจังหวัดต้องตราเป็นกฎหมายใด

        ก. พระราชบัญญัติ

        ข. พระราชกฤษฎีกา

        ค. กฎกระทรวง     

        ง. ประกาศกระทรวง

        แนวข้อสอบก.พ.63 ในข้อนี้ไม่มีเทคนิคการจำให้เรานำไปใช้นะครับ มีแต่ความจำอย่างเดียว ความจำล้วนๆ ที่เราต้องจำครับ ในข้อนี้ตอบว่า ก. พระราชบัญญัติ ครับ เพื่อป้องกันการสับสนเราต้องทำเป็นตารางไว้นะครับ ว่าการยุบ จัดตั้ง โอนส่วนราชการต่างๆ นั้นจะตราเป็น พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง หรือประกาศกระทรวง อย่าทำเป็นเล่นไปครับ ต้องท่องให้ได้เลยครับ เพราะเขาจะหยิบยกมาสักข้อนึง ที่เราจะต้องทำคะแนนให้ได้

แนวข้อสอบก.พ.63 จากสนามจริง

        แนวข้อสอบก.พ.63 เป็นแนวข้อสอบที่เพื่อนๆ ได้ไปสอบราชการนั้นนำมาเผยแพร่ให้กับติวเตอร์ต่างๆ เราจึงนำรวบรวมมาไว้ให้เพื่อนๆ ได้ศึกษาและจดไว้นำไปสอบราชการให้เราได้เตรียมตัวเตรียมใจไว้เลยครับ เพราะข้อสอบที่เรานำมานั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลย ดูแล้วจะยากเหมือนกัน

        แนวข้อสอบก.พ.63 ในข้อต่อๆ ไปจะมีความยุ่งยากและซับซ้อนมากยิ่งขึ้นของโจทย์ เราต้องจับจุดให้ได้ วิเคราะห์โจทย์ให้ดีเพราะจะมีโจทย์หลอกมาในตัวเลือกของเรามากมาย หลอกตาให้เราได้มึนงง อันนั้นก็ใช่ อันนี้ก็ใช่จนทำให้เราตอบผิด เพราะฉะนั้นแล้วเราต้องแม่นครับ คำเดียวเลยนาทีนี้