Breaking News

แนวข้อสอบบ้านเมืองที่ดี ฝึกทำข้อสอบราชการ จำให้ขึ้นใจ ทำให้ได้ดีที่สุด

แนวข้อสอบบ้านเมืองที่ดี

จากบทความครั้งที่แล้วที่ได้นำมาให้เพื่อนๆ แนวข้อสอบตัวอย่างข้อสอบการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ได้ให้เพื่อนๆ ได้ศึกษากันแล้วในส่วนนี้ก็ต้องขอนำข้อสอบที่จะคล้ายๆ กับนำเนื้อหามาให้เพื่อนๆ ได้ลองทำกันอีกที เรียกได้ว่าย้ำกันเรื่อยๆ ให้ได้จำได้กันแบบจำขึ้นใจได้เลยครับ แนวข้อสอบบ้านเมืองที่ดี ข้อนี้เราจะทำให้เราจำขึ้นใจ

แนวข้อสอบบ้านเมืองที่ดี ข้อสอบ การสั่งราชการโดยปกติให้กระทำเป็น

ก.อักษรคอมพิวเตอร์

ข.ลายลักษณ์อักษร

ค.อักษรไทย

ง.ไม่มีข้อใดถูก

เฉลย ข้อ ข.

แนวข้อสอบบ้านเมืองที่ดี

แนวข้อสอบบ้านเมืองที่ดี ฝึกทำโจทย์เสมือนจริง เหมือนได้ลองทำในสนามจริงๆ

แนวข้อสอบบ้านเมืองที่ดี การสั่งราชการโดยปกติให้กระทาเป็นลายลักษณ์อักษร เว้นแต่ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชามีความจำเป็นที่ไม่อาจสั่งเป็นลายลักษณ์อักษรในขณะนั้น ให้สั่งการโดย

ก.วิทยุ

ข.วาจา

ค.สั่งการทางไลน์

ง.ภาษากาย

เฉลย ข้อ ข. และ ค.

แนวข้อสอบบ้านเมืองที่ดี หากผู้บังคับบัญชาสั่งการด้วยวาจา ให้ผู้รับคำสั่งปฏิบัติการเช่นใด

ก.บันทึกคำสั่งด้วยวาจาไว้เป็นลายลักษณ์อักษร

ข.เมื่อได้ปฏิบัติราชการตามคำสั่งดังกล่าวแล้ว ให้บันทึกรายงานให้ผู้สั่งราชการทราบ

ค.รายงานผลการปฏิบัติราชการดังกล่าวด้วยวาจา

ง. ข้อ ก.และข้อ ข. ถูก

เฉลย ข้อ ง.

แนวข้อสอบบ้านเมืองที่ดี

        เป็นอย่างไรกันบ้างครับ เพื่อนๆ พอทำได้ไหม สำหรับแนวข้อสอบราชการที่ผมนำมาแบ่งปันให้เพื่อนๆ ได้ลองทำกันนั้น ไม่ยากเลยนะครับ ถ้าตอนนี้มันเยอะมากจนจำไม่หมดผมก็อยากจะแชร์เคล็ดลับดีๆ ให้เพื่อนๆ ลองนำไปใช้กันนะครับ ให้จำสั้นๆ ไว้ว่า งานราชการนั้น ต้องสั่งการเป็นลายลักษณ์อักษร ถ้าสั่งด้วยวาจาก่อนก็ได้ แต่หลังจากนั้นต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษรตามไว้ด้วย นั่นแหละครับ ขอให้เพื่อนๆ จำนะครับ เพราะยังไงก็ออกข้อสอบแน่นอนครับ

ขอบคุณการสนับสนุนบทความจาก Ufabet777 ครับผม