Breaking News

แนวข้อสอบอุปมา อุปมัยของจริง แนวข้อสอบราชการล่าสุด

แนวข้อสอบอุปมา อุปมัยของจริง

ครั้งหนึ่งเคยติวหนังสือพิมพ์เราเจอในเรื่องนี้เคยมีออกครั้งหนึ่งเคยติวสดในรอบของปี 62 ก็จะเจอ แนวข้อสอบอุปมา อุปมัยของจริง นี้แหละแต่ตอนนั้นมันเป็นโทรทัศน์กับโทรศัพท์อันนี้มาเป็น

นิตยสาร : หนังสือพิมพ์

ก. ดาวเทียม : ดาวตก

ข. ม่าน : ตาข่าย

ค. สามล้อ : จักรยาน

ง. กำไล : เครื่องประดับ

แนวข้อสอบอุปมา อุปมัยของจริง

แนวข้อสอบอุปมา อุปมัยของจริง เทคนิคการทำข้อสอบอุปมา อุปมัย ใช้ได้จริง เทคนิคดีๆ ที่นำมาบอกต่อแบบไม่หวงกันเลย

แนวข้อสอบอุปมา อุปมัยของจริงความสัมพันธ์ถ้าให้คำมาแบบนี้นะ ให้เรานึกถึงเรื่องของทักษะการฟังพูด การอ่าน และการเขียนให้นึกถึงเรื่องนี้ก่อน งานราชการ แล้วก็ค่อยนึกถึงลักษณะของมันอะไรก็ว่าไปนิตยสารเรารู้แล้วมีสารไหมเราต้องใช้ในการอ่านหนังสือแล้วก็อ่านโอเคไหมค

ที่นี้ นิตยสาร : หนังสือพิมพ์ ดูในเรื่องของลักษณะของมันลักษณะรวมถึงวัสดุที่มันได้ใช้มันเป็นกระดาษเหมือนกันถูกไหมมันเป็นแผ่นๆแล้วมันเป็นเล่มๆลองมาจินตนาการเป็นรูปกัน ก. ดาวเทียม : ดาวตก มันเป็นลักษณะสิ่งที่ประดิษ,ฐ์ขึ้นกับสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ข้อนี้ตัดทิ้ง ความหมายเขาเรียกว่าความหมายให้บอกว่าเหมือนเลยก็ได้ให้บอกว่าไปในทิศทางเดียวกัน

ความหมายคล้ายกันไปในเชิงเดียวกันอยู่ในหมวดหมู่เดียวกันอาจถูกไหมอันนี้คือหมวดหมู่เดียวกับหมวกของการอ่านหมวดหมู่ของกระดาษหมวดหมู่ของหนังสือหมวดหมู่

ข. ม่าน : ตาข่าย เป็นหมวดหมู่เดียวกันไหมเพราะว่า ค. สามล้อ : จักรยาน ง. กำไล : เครื่องประดับ กำไลเป็นเครื่องประดับชนิดหนึ่ง แต่ที่นี่เป็นกำไลเป็นส่วนย่อยของเครื่องประดับ ซึ่งผิด ค. สามล้อ : จักรยาน เป็นหมวดเดียวกัน ที่ใช้การขี่ ก็เหมือนหนังสือพิมพ์ที่ใช้การอ่าน แนวข้อสอบอุปมา อุปมัยของจริงหมวดหมู่เดียวกันคล้ายกันข้อนี้เลยชัดมากตอบข้อ ค. สามล้อ : จักรยาน

แนวข้อสอบอุปมา อุปมัยของจริง