Breaking News

แนวข้อสอบอุปมา อุปมัย ข้อสอบก.พ. เจาะลึกแนวข้อสอบราชการแบบจัดเต็ม

แนวข้อสอบอุปมา อุปมัย

วันนี้เราเอาตัวอย่างจริงมาให้ดูกันเลย แนวข้อสอบอุปมา อุปมัย มาดูในข้อสอบจริงกพ.ในปี 61 นี้นะคะเดี๋ยวรอบของ e-exam ที่เพื่อนๆ ของเราได้ไปลองสนามกันมารแล้ว ซึ่งเป็นเรื่องของอุปมาอุปไมย ซึ่งเป็นเรื่องที่เพื่อนๆ ควรให้ความสนใจและเก็บคะแนนให้ครบทุกข้อ เรามาดูข้อแรกกันเลย 

1. ผู้พิพากษา : พิจารณาคดี

เห็นตัวอย่างก็พอจะนึกออกแล้วเนอะ ว่าในข้อนี้อยู่ในหมวดของความสัมพันธ์ในเรื่องของอาชีพ งานราชการ ที่เราจะต้องนึกถึงก็คือหน้าที่การงานตำแหน่งที่เกี่ยวข้องรวมถึงสถานที่ทำงานและบางครั้งเนี่ยยังเกี่ยวกับเรื่องของเครื่องมืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับอาชีพนั้นๆด้วย

แนวข้อสอบอุปมา อุปมัย

แนวข้อสอบอุปมา อุปมัยเรามาลองพิจารณากันดูนะว่า ผู้พิพากษา : พิจารณาคดี เราจะตีโจทย์ไปในทิศทางใดได้บ้าง

แนวข้อสอบอุปมา อุปมัย เจาะลึกแนวข้อสอบก.พ. จากสนามจริง ข้อสอบอุปมา อุปมัย เทคนิคการทำข้อสอบก.พ.

ก. สอน : ครู

ข. แพทย์ : รักษา

ค. ตำรวจ : สถานีตำรวจ

ง. นักดับเพลิง : รถฉีดน้ำ

แนวข้อสอบอุปมา อุปมัยซึ่งดูจากโจทย์แล้วอันนี้ตรงตัวเลยบอกว่าผู้พิพากษานั้นเป็นความสัมพันธ์ในเรื่องของมีหน้าที่พิจารณาคดีมาดูตัวเลือกข้อนี้ ตอบได้เลยทันทีนั่นคือข้อ ข.ไข่ นั่นคือ นายแพทย์ มีหน้าที่ รักษา ข้ออื่นได้ไหม ต้องมาดูก่อนว่าความสัมพันธ์เป็นอย่างไร ตำรวจ : สถานีตำรวจ อันนี้คือในเรื่องของสถานที่ นักดับเพลิง : รถฉีดน้ำ อันนี้คือสิ่งที่เขาใช้กันในการปฏิบัติงานในการทำงานนะ

แนวข้อสอบอุปมา อุปมัย

ซึ่งดูแล้วมันสลับตำแหน่งกันถูกไหม ในการทำให้มีอีกหนึ่งเรื่องในการทำข้อสอบอุปมา อุปมัย ให้เราสังเกตคำหน้าและคำหลัง ต้องแยกให้ได้แล้ววิเคราะห์ให้เร็วหาความสัมพันธ์ให้เรียกว่ามันมาแบบหนึ่งต่อหนึ่งแบบนี้หรือเปล่าหรือว่ามันอยู่ตรงข้ามไปแบบนี้นะคะ