Breaking News

แนวทางอ่านหนังสือสอบท้องถิ่น อ่านหนังสือสอบราชการ สอบราชการล่าสุด

แนวทางอ่านหนังสือสอบท้องถิ่น

แนวทางอ่านหนังสือสอบท้องถิ่น ภาค ก. กฎหมาย +ไทย + คณิต + อังกฤษ

ภาค ข. กฎหมายเฉพาะตำแหน่งที่สอบท้องถิ่น การอ่านหนังสือ แบ่งเวลา (ช่วง 2 ทุ่ม – 5 ทุ่ม) หรือ (ตี 1 – ตี 3) หรือ (ตี 3 – ตี 5) หรือช่วงที่เราสะดวก ช่วงดูละครเล่นเฟซบุ๊ก เล่นไลน์ 20-30 นาที หรือเวลาว่าง ช่วงพักเที่ยง ถือหนังสือติดตัวไปด้วย อ่านได้สัก 1 หน้า หรือ 1 บรรทัด 2 บรรทัด หรือแม้แต่ 1 มาตรา ก็มีค่า เอาเวลานั้นมาอ่านหนังสือ (ทำเพื่อลูก ภรรยา สามี พ่อ แม่ ของเรา)

แนวทางอ่านหนังสือสอบท้องถิ่น

แนวทางอ่านหนังสือสอบท้องถิ่น เตรียมตัวสอบท้องถิ่น อ่านหนังสือสอบราชการ เตรียมตัวสอบราชการ

– ภาค ก.ท้องถิ่น

แนวทางอ่านหนังสือสอบท้องถิ่น กฎหมาย (ภาค ก.) วางแผนการอ่านแต่ละฉบับ โดยอ่านกฎหมายฉบับเต็ม (โดยดาวน์โหลดจากเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ซึ่งกฎหมายจะปรับปรุงเป็นปัจจุบันที่สุด หากเราไม่ค่อยมีงบประมาณในการซื้อ) ถ้าหากอ่านแล้วไม่เข้าใจ ก็ให้หาแนวข้อสอบเก่ามาทำ และดูว่าข้อเฉลยถูกหรือไม่ โดยเปิดกฎหมายฉบับเต็มตรวจสอบ เพราะบางครั้ง เมื่อกฎหมายมีแก้ไข เฉลยของข้อสอบเก่าอาจเปลี่ยนไปสถานการณ์ปัจจุบัน (จะทำให้เราจำเรื่องนั้นได้มากขึ้น (หรือแม้แต่ฝึกออกข้อสอบเอง ก็ช่วยเราจำกฎหมายนั้นได้มากขึ้น)

ภาษาไทย ฝึกทำแนวข้อสอบเก่า ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง เช่น การเรียงความ การสรุปความ สุภาษิต สำนวน อุปมาอุปไมย คำราชาศัพท์ คำผิดคำถูก เป็นต้น

คณิตศาสตร์ ฝึกทำแนวข้อสอบเก่า สูตรที่เกี่ยวข้อง เช่น อนุกรม ดอกเบี้ย คณิตศาสตร์ทั่วไป (ระยะทาง เปอร์เซ็นต์ การซื้อของร้อยละ อายุ ตารางสินค้า เป็นต้น)

ภาษาอังกฤษ ฝึกทำแนวข้อสอบ อ่านบทความยาว (ใจความสำคัญของบทความ * สังเกตบรรทัดหรือบรรทัดสุดท้ายของ งานราชการ

แนวทางอ่านหนังสือสอบท้องถิ่น ข่าวเปิดสอบท้องถิ่น

แนวทางอ่านหนังสือสอบท้องถิ่น เนื้อเรื่อง) บทความสั้น ,โดยบทความยาว,สั้น ฝึกแปลศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อเรื่องดังกล่าวจะช่วยให้สามารถแปลบริบทของข้อความดังกล่าวได้ จดหมายภาษาอังกฤษ โครงสร้างภาษาประธาน + กริยา + กรรม (ประธานหรือกริยา เอกพจน์พหูพจน์ ใช้อย่างไร) คำศัพท์ คำตรงข้าม หรือคำศัพท์ คำหมายเหมือนกัน