Breaking News

แบบฝึกหัดก.พ. แบบฝึกหัดทำก่อนเข้าสอบสนามจริง แล้วจะรู้ว่ามันไม่ง่ายและไม่ยากจนเกินไป

แบบฝึกหัดก.พ.

แบบฝึกหัดก.พ. ดูเหมือนเป็นเรื่องเด็กๆ นะครับ ที่มีมาให้เพื่อนได้ลองทำข้อสอบกัน ไม่ว่าเราจะอยู่ในช่วงเวลาใดก็ต้องขอบอกว่า เราต้องเจอเช่นกันครับวัยเรียนเราต้องเจอแบบฝึกหัดสำหรับการเรียน แต่นี่มันคือชีวิตจริงครับ ฉะนั้นแล้วเราต้องทดลองทำข้อสอบก.พ. ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ การเห็นข้อสอบมากๆ ผ่านหู ผ่านตามากๆ จะทำให้เราซึมซับได้ครับ

แบบฝึกหัดก.พ.

        การแบ่งส่วนราชการในกรม สำนักรัฐมนตรี ตราเป็นกฎหมายใด

        ก. กฎกระทรวง

        ข. พระราชบัญญัติ

        ค. พระราชกฤษฎีกา

        ง. พระราชกำหนด

        เฉลย ก. กฎกระทรวง ครับ

        การตั้งหน่วยงานในกระทรวงที่ไม่ใช่กรม ให้ตราเป็นกฎหมายใด

        ก. กฎกระทรวง

        ข. พระราชบัญญัติ

        ค. พระราชกฤษฎีกา

        ง. พระราชกำหนด

        เฉลย ค. พระราชกฤษฎีกา ครับ

แบบฝึกหัดก.พ.

แบบฝึกหัดก.พ. ทอลองทำข้อสอบก.พ. เหมือนสนามสอบจริง เวลาไม่เคยรอใคร เตรียมตัวให้พร้อมกับการสอบก.พ.

        กรม มีผู้บังคับบัญชาเป็นใคร

        ก. รัฐมนตรี

        ข. อธิบดี

        ค. นายกรัฐมนตรี

        ง. ผิดทุกข้อ

        เฉลย ข. อธิบดี ครับ

        ถ้ามีการยุบกรม ข้าราชการต้องหาสังกัดใหม่ภายในกี่วัน

        ก. 15 วัน

        ข. 30 วัน

        ค. 45 วัน

        ง. 90 วัน

        เฉลย ขง 30 วันครับ

        ในข้อนี้ แบบฝึกหัดก.พ. เราได้นำมาเพื่อคุณแล้ว แต่ก็อยากจะบอกว่า ไม่ข้าราชการคนไหนหรอกครับที่อยากให้กรมของตัวเองต้องยุบลง เพราะการยุบกรมนั้นนั่นหมายความว่า ภารกิจที่เราได้เคยทำนั้นจะต้องเปลี่ยนแปลงไป ทั้งเรื่องงานและสังคมที่ต้องไปสร้างกันใหม่ ต้องใช้เวลาในการปรับตัว รวมถึงเรียนรู้งานราชการ ที่ไม่คุ้นเคยและต้องฝ่าฟันให้ตัวเองอยู่รอดให้ได้

        การยุบหน่วยงานราชการนั้นมีให้เห็นไม่บ่อย แต่ใช่ว่าจะไม่มีเลยนะครับ เพราะไม่เช่นนั้นแล้วเรามีหน้าที่อะไรก็ควรทำให้ดีที่สุด อำนวยความสะดวกประชาชนด้วยหัวใจของนักบริการที่ดี คุณค่าและความดีจะเป็นผลพลอยได้ให้เราเองครับ Ufabet369