Breaking News

โหลดแนวข้อสอบอุปมา อุปมัย วิเคราะห์แนวข้อสอบราชการ ก.พ.

โหลดแนวข้อสอบอุปมา อุปมัย

หลังจากที่เราทำข้อ 1 เสร็จไปแล้วนั้น ต้องขอบอกก่อนเลยว่า โหลดแนวข้อสอบอุปมา อุปมัย นั้นมันไม่ได้มีแค่แพทเทินเดียวในการจำนะครับ ข้อสอบอุปมาอุปมัยนั้น มีอีกหลายแบบที่เราต้องจำ และนำไปใช้วิเคราะห์ข้อสอบค่อนข้างเยอะเลยทีเดียว

โหลดแนวข้อสอบอุปมา อุปมัย ข้อ 2. สระ : เกาะ เรามาวิเคราะห์กันครับสำหรับข้อนี้

ก. บึง : ทวีป

ข. ลำธาร : ภูเขา

ค. สมอง : ความคิด

ง. ตับ : สารพิษ

โหลดแนวข้อสอบอุปมา อุปมัย

โหลดแนวข้อสอบอุปมา อุปมัย ตีโจทย์ข้อสอบราชการ หางานราชการล่าสุด เตรียมตัวสอบราชกาช วิเคราห์ข้อสอบก.พ.

โหลดแนวข้อสอบอุปมา อุปมัย ข้อนี้ถามว่าเป็นคำถามที่หลายๆคนก็คือตอบไม่ค่อยได้ตรงกันเท่าไหร่ เรามาวิเคราะห์กันความสัมพันธ์ในเรื่องของสิ่งของหรือว่าสิ่งของในที่นี้มันเป็นผลให้มาเป็นธรรมชาติถูกไหม ข่าวงานราชการ สิ่งที่เราจะต้องนึกถึงธรรมชาตินั่นคือลักษณะเลยนึกออกว่ามันเป็นยังไงและมันเป็นยังไง ลักษณะที่เรามองเห็นในเชิงจินตนาการขึ้นมาเพื่อความหมายไหมมีความหมายอะไรแฝงอยู่หรือเปล่าแบบนี้นี่เรามาวิเคราะห์

ข้อ ค. สมอง : ความคิด อันนี้ตัดไปก่อนไปก่อนเราวิเคราะห์ ข้อ ก. บึง : ทวีป และ ข. ลำธาร : ภูเขา สังเกตคำนำหน้าคำว่า สระและคำว่าเกาะ มันคือการขยายตัวที่ใหญ่ขึ้นของสระน้ำ มันก็จะกลายเป็นบึงที่มีขนาดใหญ่และออกจากเกาะเล็กๆเกาะเล็กๆรวมกันไปเรื่อยๆโหลดแนวข้อสอบอุปมา อุปมัยใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นมันสามารถกลายเป็นทวีปได้นี่คือความสัมพันธ์ในเรื่องของลักษณะ

โหลดแนวข้อสอบอุปมา อุปมัย

มีรูปลักษณะที่มันขยายใหญ่ขึ้นรวมถึงความหมายที่มันไปในทิศทางเดียวกันโหลดแนวข้อสอบอุปมา อุปมัยสิ่งที่มันชัดในข้อนี้ก็คือ เรื่องของ ก. บึง : ทวีปนี่แหละลองนึกภาพตามนะ สระน้ำขนาดใหญ่ขึ้นเป็นบึง ขยายใหญ่ขึ้นเป็นทวีปอันนี้คือเรื่องของสิ่งของ เฉลยข้อสอบราชการ สิ่งนั้นที่เป็นธรรมชาติให้เราไม่ถึงเลิกรักแบบนี้นะคะสินค้าเข้าไว้นั้นตอบข้อ ก. บึง : ทวีป นั่นเอง