ข่าวงานราชการ ข่าวเปิดสอบ หางานราชการ อัฟเดต 24 ชั่วโมง
Breaking News
ปฐมนิเทศข้าราชการใหม่

ปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ บันไดก้าวแรกสู่รั้วตันสังกัดที่เราบรรจุ

ปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ จะว่าไปก็เป็นก้าวแรกจริงๆ นะครับ เป็นก้าวแรกของการที่เราจะได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับสังกัดที่เราได้บรรจุครับ การปฐมนิเทศคือการทำความรู้จักกันครั้งแรก เพราะฉะนั้นสำหรับข้าราชการใหม่ป้ายแดงต้องเตรียมตัวให้เป็นอย่างดี เพราะเราจะไปเจอเพื่อนใหม่ๆ อีกเยอะแยะมากมายเลยครับ         งานราชการ ที่เราเคยใฝ่ฝันเราจะได้เรียนรู้และเข้ามาทำความรู้จักได้มากขึ้นแล้วครับ การปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ ในคราวปกติเราจะต้องไปยังสถานที่กรมหรือกระทรวงจัดให้ เพื่อเข้ารับการบรรยายภารกิจของหน่วยงานราชการที่เราได้สังกัดอยู่นั้น ว่ามีที่มาที่ไปอย่างไร ประวัติการก่อตั้งของหน่วยงานเรานั้นมีประวัติเช่นไร เพื่อให้ได้ทราบถึงรากเหง้าของหน่วยงานที่เราสังกัดอยู่         ปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ ส่วนใหญ่เราต้องเข้ารับการอบรม 3 วัน 2 คืน โดยในวันแรกเราอาจต้องเข้าร่วมกิจกรรมทำความรู้จักกับเพื่อนๆ ...
Posted in การสอบราชการ, งานราชการTagged ,,,,,,
ข้าราชการบรรจุใหม่

ข้าราชการบรรจุใหม่ ต้องทำ 3 สิ่งที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ

สวัสดีครับเพื่อนๆ ที่กำลังอ่านหนังสือสอบราชการทุกท่าน วันนี้ผมมีประสบการณ์การของการเป็น ข้าราชการบรรจุใหม่ ซึ่งอยู่ในช่วงระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการมาแบ่งปันให้เพื่อนๆ ได้ทราบกันว่า งานราชการ ที่เราต้องเจอในวันข้างหน้า หรือกิจกรรมต่างๆ มากมายที่เราจะต้องได้พบนั้นมีอะไรบ้าง         ตามหลักเกณฑ์ของ สำนักงานก.พ. นั้น ได้กำหนดไว้ว่า ข้าราชการบรรจุใหม่ต้องทำ 3 สิ่งดังต่อไปนี้ ข้าราชการบรรจุใหม่ ต้องดำเนินการ 3 สิ่งดังต่อไปนี้ ไม่เช่นนั้นจะไม่ผ่านการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ การเรียน E-learning ...
Posted in การสอบราชการTagged ,,,,,,,,
แนวข้อสอบก.พ.

แนวข้อสอบก.พ. เรื่องพรฎ.บ้านเมืองที่ดี ภารกิจที่ต้องดูร่วมกันเพื่อประชาชน

แนวข้อสอบก.พ. อธิบายความเพิ่มเติมสำหรับการที่หน่วยงานราชการ 2 หน่อยที่ต้องมาร่วมดำเนินการร่วมกันเพื่อประชาชน ยกตัวอย่างประสบการณ์โดยตรงของผมคือ เนื่องจากผมที่ได้ประสบมา อธิบาย มาตรา ๒๔ ตาม พรฎ.บ้านเมืองที่ดี นี้ อธิบายว่า ส่วนราชการที่ 1 ต้องไปขออนุญาตส่วนราชการที่ 2 เช่น อบต.เมื่อจะดำเนินการสิ่งใดใกล้แหล่งน้ำต้องขออนุญาตต่อ กรมเจ้าท่า เมื่อ อบต.ยื่นคำขออนุญาตต่อกรมเจ้าท่าแล้ว กรมเจ้าท่าก็จะต้องแจ้งผลการพิจารณาให้ส่วนราชการที่ยื่นคำขอทราบ (แจ้ง อบต.ทราบ) ...
Posted in สอบ ก.พ.Tagged ,,,,,,,
สรุปย่อพรฎ.บ้านเมืองที่ดี

สรุปย่อพรฎ.บ้านเมืองที่ดี งานราชการบางอย่างต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานอื่นถึงดำเนินการได้

การปฏิบัติ งานราชการ นั้นบางภารกิจเราไม่สามารถปฏิบัติได้เลย อาจต้องได้รับอนุญาตหรือความเห็นชอบจากหน่วยงานอื่นก่อน ในที่นี้จะทำได้ต่อเมื่อต้องมีกฎหมายรองรับให้ดำเนินการได้ ไม่ว่าจะเป็น กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือมติคณะรัฐมนตรีที่ได้กำหนดไว้ให้กระทำได้ ซึ่งเราได้สรุป ไว้ใน สรุปย่อพรฎ.บ้านเมืองที่ดี         สรุปย่อพรฎ.บ้านเมืองที่ดี บางภารกิจต้องมีการกระทำเช่นนี้ เนื่องมาจากการกระทำเพื่อคานอำนาจกัน เพื่อให้เกิดการตรวจสอบระดับหน่วยงานเกิดขึ้นก่อน การจะกระทำอะไรจึงต้องได้รับการอนุญาตจากหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้มีอำนาจอนุญาตอีกหน่วยงานหนึ่งก่อน และเมื่อหน่วยงานที่มีอำนาจพิจารณาอนุญาตได้ดำเนินการต้องแจ้งผลการพิจารณาแก่ส่วนราชการที่ยื่นคำขอภายใน 15 วัน         ...
Posted in สอบ ก.พ.Tagged ,,,,,,,
การจัดซื้อจัดจ้าง

การจัดซื้อจัดจ้าง ตามพรบ.พัสดุ60 กฎหมายพัสดุ สรุปกฎหมายใช้สอบราชการ

ตาม การจัดซื้อจัดจ้าง หากวัตถุประสงค์ของการจัดซื้อที่ต้องคำนึงถึงประโยชน์และการใช้งานในระยะยาวนั้น หากเจ้าหน้าที่ ที่มีหน้าที่จัดซื้อนั้นต้อควบคุมคุณภาพและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด เช่นการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่ต้องคำนึงถึงประโยชน์และความคุ้มค่าสูงสุดของการใช้งานมากที่สุด เพราะครุภัณฑ์การแพทย์แต่ละชนิดนั้นมีความหมายถึงการใช้งานเพื่อช่วยเหลือชีวิตผู้คน หากเราไปซื้อของที่ไม่ได้คุณภาพมาก็คงหมายถึงการไม่สนใจกระบวนการรักษาที่ต้องดีที่สุดสำหรับชีวิตผู้ป่วยคนนึง         การจัดซื้อจัดจ้างใน พรฎ.บ้านเมืองที่ดี เป็นการกล่าวเพียงสั้นๆ เพื่อให้เข้าใจและทราบถึงวัตถุประสงค์ของตัวกฎหมายที่จะใช้ในงานราชการ กิจการงานของรัฐ นั่นเอง แต่ในเรื่องของ พรบ.พัสดุ60 และระเบียบพัสดุ60 นั้นจะมีเนื้อหาและรายละเอียดที่ค่อนข้างมากและละเอียดมากมายทีเดียว หากผู้อ่านสนใจก็สามารถศึกษากฎหมาย 2 ฉบับนี้ไว้แต่เนิ่นๆ ได้เลยครับเพราะเราจะต้องเจออีกมากมายในแวดวงการสอบราชการ เพราะเนื้อหาในส่วนนี้เขาจะทดสอบความจำของเราล้วนๆ เลยครับ ...
Posted in สอบ ก.พ.Tagged ,,,,,,
จัดซื้อจัดจ้าง

จัดซื้อจัดจ้าง พรฎ.บ้านเมืองที่ดี ต้องเปิดเผย และเที่ยงธรรม

การ จัดซื้อจัดจ้าง ตาม พรฎ.บ้านเมืองที่ดี หรือไม่ว่าจะตามพรบ.พัสดุ60 ที่เราเคยได้ยินกันมาบ้างแล้ว การที่รัฐหรือหน่วยงานใดก็แล้วแต่จะจัดซื้อจัดจ้างต้องยึดหลักการจัดซื้อจัดจ้างที่เกิดประโยชน์และคุ้มค่าสูงที่สุด เท่าที่จะทำได้         การจัดซื้อจัดจ้างต้องดำเนินการโดยเปิดเผย เพื่อนๆ สังเกตเห็นไหมครับว่า บางครั้งเราเข้าเว็บไซต์ของหน่วยงานราชการใดหน่วยงานหนึ่ง และมีหัวข้อข่าวประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง นั่นแหละครับ หน่วยงานนั้นๆ กำลังทำตามพรบ.พัสดุ เพราะในตัวบทกฎหมายของพรบ. เขากำหนดไว้แล้วครับ การจัดซื้อจัดจ้างต้องกระทำการโดยเปิดเผย เพื่อให้มีการแข่งขันราคากัน และรัฐได้ประโยชน์สูงสุดจากการแข่งขันราคากัน ทั้งนี้การทำเช่นนี้ต้องมีความเที่ยงธรรม จัดซื้อจัดจ้าง ยึดตามหลักพรบ.พัสดุ60 ...
Posted in สอบ ก.พ.
ประเมินความคุ้มค่ากฎหมายบ้านเมืองที่ดี

ประเมินความคุ้มค่ากฎหมายบ้านเมืองที่ดี กฎหมายใช้สอบก.พ. สำหรับสอบราชการ

ไม่มีกิจการงานใดที่จะสามารถทำไปโดยไร้จุดหมาย ไม่มีงานใดไม่ต้องทำการทบทวนในสิ่งที่ตัวเองทำลงไป และไม่มีงานใดที่ขาดจากการทบทวน เพราะฉะนั้นแล้ว การปฏิบัติงานราชการ นั้นก็ต้องมีการ ประเมินความคุ้มค่ากฎหมายบ้านเมืองที่ดี เพื่อการบริหารกิจการของรัฐเป็นไปโดยคุ้มค่าที่สุดเท่าที่จะทำได้ครับประเมินความคุ้มค่ากฎหมายบ้านเมืองที่ดี ได้กำหนดให้ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสำนักงบประมาณ ร่วมกันประเมินความคุ้มค่าในกิจการที่ส่วนราชการได้ดำเนินการอยู่เพื่อสำหรับรายงานต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อให้คณะรัฐมนตรีร่วมกันพิจารณาว่าจะมีมติให้ยุบหรือเลิกกิจการนั้น หรือให้ดำเนินกาต่อไปได้นั่นเอง ประเมินความคุ้มค่ากฎหมายบ้านเมืองที่ดี สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงบประมาณ ร่วมกันดูแล         ที่ต้องทำเช่นนี้เพราะว่า หากขาดมาตรการควบคุมกำกับดูแลแล้ว หน่วยงานราชการก็จะทำโครงการหรือทำงานแบบไร้การควบคุม การใช้งบอาจทำให้ขาดประสิทธิภาพและไม่เป็นไปตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี ทั้งนี้อาจเพื่อประโยชน์ในการพิจารณางบประมาณในปีถัดไป มันก็สมควรแล้วครับที่ต้องทำแบบนี้ ...
Posted in สอบ ก.พ.Tagged ,,,,,,,,
สรุปกฎหมายใช้สอบก.พ.

สรุปกฎหมายใช้สอบก.พ. พรฎ.บ้านเมืองที่ดี งานที่สอดคล้องต้องลดรายจ่ายลง

ในกรณีที่หน่วยงานราชการมีแผนงาน โครงการที่คล้ายคลึงกันกับหน่วยงานหรือส่วนราชการอื่น งานบริการสาธารณะที่จัดให้บริการแก่ประชาชนนั้น แต่ดันมีค่าใช้จ่ายที่สูงกว่าหน่วยงานราชการ อื่นหรือมีลักษณะคล้ายคลึงกัน ให้หน่วยงานราชการนั้นๆ ทำเรื่องทำแผนการลดรายจ่ายโดยมีเนื้อหารายละเอียดที่จะระบุถึงการลดรายจ่ายลง ในกิจการงานสาธารณะแก่ สำนักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง และ ก.พ.ร. ได้ทราบถึง นี่แหละครับ ทำไมเราถึงต้อง สรุปกฎหมายใช้สอบก.พ. มันจะมีข้อมูลซ้ำๆ ที่จะทำให้เราสับสนในการจำของเราได้ สรุปกฎหมายใช้สอบก.พ. อธิบายความหมายตามตัวบทกฎหมาย เพื่อนๆ สังเกตเห็นไหมครับว่า งานบริการสาธารณะบางอย่างของหน่วยงานๆ หลายๆ ที่ ...
Posted in งานราชการTagged ,,,,,,
ย่อพรฎ.บ้านเมืองที่ดี กรมบัญชีกลาง

ย่อพรฎ.บ้านเมืองที่ดี บัญชีต้นทุน ส่วนราชการต้องจัดทำตามกรมบัญชีกลางกำหนด

การดำเนินกิจการหรืองานอะไรนั้น ส่วนราชการต้องต้องจัดทำบัญชีต้นทุน เหตุที่ต้องจัดทำบัญชีต้นต้นทุนไว้นั้น ก็สืบเนื่องมาจาก พรฎ.บ้านเมืองที่ดี ที่เราจะได้ทำการ ย่อพรฎ.บ้านเมืองที่ดี ไว้นั่นเอง         การทำบัญชีต้นทุนเหตุที่ต้องทำเนื่องมาจากการใช้งบประมาณในกิจการงานบริการสาธารณะที่หน่วยงานราชการได้ให้บริการแก่ประชาชนไปนั้น ต้องจัดทำควบคู่กันไปเพื่อเป็นหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายต่างๆ ทั้งนี้ต้องจัดทำตามหลักเกณฑ์และวิธีการซึ่งเป็นไปตามที่กรมบัญชีกลาง ได้กำหนดขึ้น         ย่อพรฎ.บ้านเมืองที่ดี ต้องคำนวณรายจ่ายและรายงาน 3 ส่วนราชการ งานบริการที่เราได้ให้บริการแก่ประชาชนออกสู่สาธารณะแล้ว เราต้องคำนวณเงินงบประมาณที่ใช้ไปและจัดทำเอกสารไว้ให้ สำนักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง และก.พ.ร. ไว้ให้ทราบด้วย 3 ...
Posted in สอบ ก.พ.Tagged ,,,,,,,
สรุปสอบก.พ.

สรุปสอบก.พ. ทำโน้ตย่อ ติดฝาผนังและทุกที่ เพื่อเตือนความจำก่อนสอบ

สรุปสอบก.พ. ทำโน้ตย่อสำคัญไฉน สมัยนี้สื่อการสอบราชการมีมากมายให้เราเลือกสรรชนิดที่ว่าสามารถเลือกได้เหมือนของตามซุปเปอร์มาร์เก็ตกันเลยทีเดียว แต่จะมีสักกี่สื่อที่ติวสอบราชการ เพื่องานราชการ ที่เราต้องการนั้นจะได้ตรงเป้าตรงจุดมากที่สุด และเหมาะกับเรามากที่สุด         สรุปสอบก.พ. ไม่มีตำราไหนที่จะสรุปและตรงใจที่สุดเท่ากับเราทำสรุปโน้ตย่อไว้เองครับ เพราะฉะนั้นแล้ว หันกลับมาจับปากกา ขุดปากกาไฮไลท์หลากสีสัน แล้วมาโน้ตย่อสรุปเนื้อหาเป็นแบบฉบับของเราเองกันดีกว่าครับ         การทำสรุปโน้ตย่อ สรุปสอบก.พ. จะทำให้เราจำได้แม่นขึ้น จำได้อย่างแม่นยำ เพราะมันผ่านสมองของเรามาแล้วครับ ทุกอย่างที่ผ่านตาเรา แล้วเราทำการโน้ตย่อไว้จะทำให้เราคุ้นเคยกับเนื้อหาที่ใช้สอบมากยิ่งขึ้น ยิ่งถ้าเรานำสิ่งที่โน้ตไว้มาทบทวนตลอดเวลา จะทำให้เราจำเนื้อหาในส่วนนั้นได้ดีทีเดียว สรุปสอบก.พ. ...
Posted in สอบ ก.พ.Tagged ,,,,,,,,,