ข่าวงานราชการ ข่าวเปิดสอบ หางานราชการ อัฟเดต 24 ชั่วโมง
Breaking News
ศูนย์บริการร่วมบริการประชาชน

ศูนย์บริการร่วมบริการประชาชน เพื่อความประทับใจสูงสุดต่อประชาชน

ศูนย์บริการร่วมบริการประชาชน ในคราวที่แล้วผมได้อธิบายถึงลักษณะกว้างๆ ของศูนย์บริการร่วมไปให้เพื่อนๆ ได้ทราบกันบ้างแล้ว วันนี้เราจะมาเจาะลึกถึงศูนย์บริการร่วมกันอีกครับว่าภายในศูนย์บริการร่วมบริการประชาชน นั้นจะต้องมีอะไรบ้าง และเราต้องบริการประชาชนอย่างไรบ้างนะครับ         งานราชการที่เราทำอยู่ทุกวันนี้ต่างมีภารกิจมากมาย นี่ขนาดเราเป็นเจ้าหน้าที่ยังมีอาการงงเองเลยครับ แล้วถ้าเป็นประชาชนผู้มาติดต่อราชการหละ จะต้องทำอย่างไรหากมาแล้วไม่รู้อะไรเลย จะต้องไปติดต่อที่จุดไหน แล้วจะต้องไปตรงไหนต่อ มาตรา 31 จึงต้องตราเป็นกฎหมายไว้ว่า เจ้าหน้าที่ที่รับเรื่องราวต่างๆ ที่ ศูนย์บริการร่วมบริการประชาชน นั้นจะต้องให้คำปรึกษาได้ในเบื้องต้น และจะต้องส่งเรื่องต่อให้เจ้าที่ของส่วนราชการอื่น ที่เกี่ยวข้องต่อไป เพื่อดำเนินการตามความประสงค์ของประชาชน ทั้งนี้ในศูนย์บริการร่วมนั้นจะต้องมีข้อมูลเบื้องต้นและแบบฟอร์มเอกสารต่างๆ ...
Posted in การสอบราชการ, สอบ ก.พ.Tagged ,,,
ศูนย์บริการร่วม

ศูนย์บริการร่วม ต้นแบบ One Stop Service มาที่นี่ครบจบที่เดียว

ศูนย์บริการร่วม เชื่อว่าเพื่อนๆ อาจเคยได้ยินกันมาบ้างแล้วครับ แต่ไม่รู้ว่าเคยได้ใช้บริการกันบ้างหรือเปล่า แต่ถ้าพูดถึง OSS หรือ One Stop Service ก็คงจะคุ้นกันเลยละหละครับ พูดในถึงหลักการนั้นก็ถือว่าดีมากเลยครับ แต่ในความเป็นจริงแล้ว บางศูนย์ก็อาจะไม่จบที่เดียว อาจจขาดความชัดเจนในเรื่องของการบริการต่อประชาชนอย่างจริงจัง ศูนย์บริการร่วม ปลัดกระทรวงต้องจัดให้มีศูนย์บริการร่วมเพื่อบริการประชาชน         ศูนย์บริการร่วม โดยส่วนใหญ่แล้วจะให้บริการแบบครบวงจรแต่ไม่ใช่ทุกขั้นตอนที่จะดำเนินการได้ที่นี่และจบได้ในที่นี่ ศูนย์บริการร่วมบางแห่งก็จัดเป็น OSS เลย ซึ่งตรงนั้นถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากเลยครับ ที่ศูนย์บริการร่วมและ ...
Posted in การสอบราชการ, สอบ ก.พ.Tagged ,,,,
จัดทำแผนภูมิขั้นตอน

จัดทำแผนภูมิขั้นตอน ให้ประชาชนได้ทราบถึงขั้นตอนการปฏิบัติงาน และระยะเวลาที่ชัดเจน

มาตรา ๒๙ ในการบริหารบ้านเมืองที่ดี การปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการบริการประชาชนซึ่งจะบอกได้ว่า ไม่มีหน่วยงานไหนเลยที่จะไม่เกี่ยวข้องกับประชาชน เพราะหน่วยงานราชการทุกคนต้องทำงานเพื่อบริการประชาชนอยู่แล้ว หรือหากประชาชนมาติดต่อประสานงานระหว่างส่วนราชการด้วยกัน ให้ส่วนราชการแต่ละแห่ง จัดทำแผนภูมิขั้นตอน และระยะเวลาการดำเนินการรวมทั้งรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอนเปิดเผยไว้ จัดทำแผนภูมิขั้นตอน เพื่อความกระจ่างในการบริการประชาชน รับรู้ขั้นตอนที่ถูกต้องและรวดเร็ว จัดทำแผนภูมิขั้นตอน การจัดทำแผนภูมินั้นถือว่ามีความสำคัญและจำเป็นอย่างมากเลยนะครับ เพราะภารกิจของงานราชการแต่ละที่นั้นจะไม่เหมือนกัน จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่เราต้องทำไว้ให้ประชาชนหรือผู้มาติดต่อได้รับทราบว่าภารกิจหรือขั้นต้อนที่ประชาชนต้องมาติดต่อนั้นต้องมีขั้นตอนอย่างไร ทำอย่างไร มีเวลาเท่าใดซึ่งจะทำให้ประชาชนได้รับทราบว่าต้องมีระยะเวลารอคอยเท่าใด เพื่อที่จะประมาณการได้ว่า จะต้องใช้เวลากี่นาที ไม่เช่นนั้นแล้วหน่วยงานราชการอาจต้องโดนร้องเรียนเพราะไม่มีเวลาชัดเจนที่จะให้ประชาชนได้รับทราบ การ จัดทำแผนภูมิขั้นตอน ...
Posted in การสอบราชการ, สอบ ก.พ.Tagged ,,,
วันหยุดราชการ

วันหยุดราชการ หยุดยาวทั้งที แต่บางทีก็ไม่ได้หยุด ต้องทำงานให้เสร็จ

ชีวิตข้าราชการนั้น หลายคนมองว่าได้หยุดนอนตีพุงอยู่บ้านอย่างสบายใจ ส่วนหนึ่งก็อาจจริงครับ แต่ทุก วันหยุดราชการ นั้นยังมีเจ้าหน้าที่บางส่วนต้องทำงานกันอยู่ เห็นได้จากทุกช่วงเทศกาลจะมีหน่วยงานที่ต้องคอยดูแลประชาชน ถามว่าส่วนนั้นมีโอทีก็จริง แต่ถ้าแลกับการได้นอนพักผ่อนอยู่บ้านนั้น ก็น่าจะดีกว่า วันหยุดราชการ บางหน่วยงานก็ไม่หยุด เรียนรู้วิถีชีวิตราชการ ข้าราชการต้องทำงาน 24 ชั่วโมง คำกล่าวนี้ก็ถือว่าจริงเสียส่วนหนึ่งเพราะว่าความเดือดร้อนของประชาชนนั้นไม่มีวันหยุดพัก ไม่เลือกเวลา ฉะนั้น ข้าราชการของแผ่นดินก็ต้องทำงานตลอดเวลาเช่นกัน วันหยุดราชการ ในช่วงวันเสาร์ อาทิตย์หากงานเราไม่เสร็จ ก็ใช่ว่าจะหยุดได้ ด้วยหน้าที่ราชการ ...
Posted in การสอบราชการTagged ,,,
สิทธิข้าราชการ

สิทธิข้าราชการ บ้านพัก ที่รัฐได้จัดสรรให้สำหรับข้าราชการ

แน่นอนครับว่า สิทธิข้าราชการ ที่ท่านจะได้รับเมื่อได้รับการบรรจุเข้ารับราชการแล้วนั้นไม่เพียงแต่สิทธิด้านการรักษาพยาบาลเท่านั้น แต่ยังมีสวัสดิการข้าราชการ อีกที่เราต้องศึกษาไว้นะครับ เพราะเราจะได้รู้ถึงสิทธิของเราที่รัฐได้จัดหาไว้ให้         สิทธิข้าราชการ ในวันนี้ที่ผมอยากนำมาแบ่งปันให้เพื่อนๆ ได้ทราบนั้นก็คือ สิทธิข้าราชการเกี่ยวกับบ้านพักข้าราชการครับ บ้านพักข้าราชการนั้นต้องขอบอกก่อนเลยว่า ถ้าโชคดีเราได้ก็ได้ไปนะครับ แต่ถ้าโชคไม่ดี บ้านไม่ว่าง หน่วยงานเราไม่ได้จัดหาไว้ให้นั้นก็อาจจะไม่ได้รับสิทธิดังกล่าวนะครับ สิทธิข้าราชการ มีมากมาย ทั้งบ้านพัก สิทธิรักษาพยายาบ ค่าการศึกษาบุตร ฯลฯ         เกณฑ์การรับ สิทธิข้าราชการ ...
Posted in การสอบราชการTagged ,,,,
สอบติดราชการบัญชีแรก

สอบติดราชการบัญชีแรก นั่นคือสิ่งที่ดีที่สุด และฟ้าได้เลือกมาให้เราแล้ว

สอบติดราชการบัญชีแรก นั่นคือสิ่งที่คือดวงเหมาะ โอกาสได้และฟ้าได้เลือกมาให้เราแล้ว หลายครั้งที่เราสอบได้ขึ้นบัญชีไว้กับหน่วยงานต่างๆ นั้น จริงอยู่ที่งานราชการ กว่าที่เราจะได้บรรจุนั้นช่างยากเย็นแสนเข็นเป็นอย่างมาก แต่จังหวะและโอกาสก็ได้มอบมาให้เราได้พบกับอาชีพราชการ ที่เราใฝ่ฝันแล้ว สิ่งที่ผมอยากจะบอกเพื่อนๆ ไว้ก็คือว่า สอบติดราชการบัญชีแรก รีบแก้บนให้เสร็จและเตรียมตัวให้พร้อมก่อนไปบรรจุ         การบรรจุเข้ารับราชการนั้นๆ มีหลายๆ สิ่งที่ทำให้ผมเชื่อได้ว่าดวงคืออีกปัจจัยหนึ่งสำหรับการได้รับราชการ เมื่อจังหวะและทุกอย่างลงตัวแล้วและการที่เรา สอบติดราชการบัญชีแรก นั้นยิ่งทำให้เรารู้สึกถึงความสำเร็จที่เราได้เพียรทำมาเป็นเวลาที่นานแสนนาน การเตรียมตัวสอบราชการ เราได้ทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจลงไปนั้น มันได้สัมฤทธิ์ผลแล้ว         สอบติดราชการบัญชีแรก ...
Posted in การสอบราชการTagged ,,,,,,
สอบติดราชการหลายบัญชี

สอบติดราชการหลายบัญชี ถึงเวลาต้องเลือก เพราะโอกาสที่มีมานั้นไม่มีมาบ่อยๆ

จากเนื้อหาในตอนที่แล้วผมได้แชร์ประสบการณ์การสอบราชการ เลือกสอบราชการหน่วยงานที่ใช่แล้วนั้นแต่ชีวิตก็ต้องมีหลักประกันใช่ไหมครับ ใครจะปล่อยเวลาให้เปล่าประโยชน์ไปหละเพราะชีวิตเราต้องเดินหน้าต่อ งานราชการรอเราอยู่ข้างหน้าแล้ว ใครจะยอมให้หลุดมือไปได้ง่ายๆ แต่ถ้าเพื่อนๆ คนไหน สอบติดราชการหลายบัญชี จะมีวิธีการตัดสินใจอย่างไรให้ดีที่สุด เรามีเทคนิคมาบอกครับ สอบติดราชการหลายบัญชี เลือกให้ดี เลือกให้ได้ตามใจชอบที่เราฝันใฝ่         การสอบภาค ข. ภาค ข. คือบันไดอีกขั้นของชีวิตเราที่จะเข้าสู่ชีวิตข้าราชการ หากในปีนั้นๆ เราสอบราชการแล้วผลปรากฎว่าเราสอบติดไว้หลายบัญชีมากเลย เช่นมีอยู่หนึ่งปี ผมสอบไปทั้งสิ้น 4 หน่วยงาน ...
Posted in การสอบราชการTagged ,,,,,,
เลือกสอบราชการ

เลือกสอบราชการ กรมที่ใช่ กรมที่ชอบแล้วชีวิตจะมีความสุข รับราชการไปได้อย่างมีความสุข

การสอบราชการ นั้นจริงอยู่จากบทความที่ผมเคยได้แบ่งปันประสบการณ์ให้เพื่อนๆ ที่สอบราชกานั้นได้จัดสรรเวลาการสอบกราชการ คือถ้าหากหน่วยงานไหนเปิดสอบราชการแล้ววุฒิของเราตรงตามคุณสมบัติสอบราชการ ผมแนะนำว่าให้เราสอบไปทุกที่เพื่อเข้าไปดูแนวข้อสอบหรือเพื่อฝึกปรือสนามการสอบราชการครับ แต่วันนี้ผมมีอีกหนึ่งประสบการณ์ที่อยากมาแบ่งปันเพื่อนๆ ครับ การ เลือกสอบราชการ นั้นคงจะมีความหมายสำหรับผู้สอบราชการเป็นอย่างมากเลยทีเดียว เลือกสอบราชการ เพื่อความสุขในการทำงานในวันหน้า เลือกให้เหมาะกับตัวของเราและลักษณะของงานที่ชอบ เลือกสอบราชการ ทำไมต้องเลือกกรมที่ใช่ กรมที่ชอบด้วยหละ เหตุผลอย่างหนึ่งที่ผมอยากแชร์นั่นก็คือ จริงอยู่ที่มนุษย์ทุกคนล้วนแล้วมีสัญชาตญาณเอาตัวรอดอยู่ในตัวเองทั้งสิ้น การที่เราจะได้บรรจุเข้ารับราชการสักครั้งหนึ่งในชีวิตนั้นคงไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะเกิดขึ้นได้บ่อยๆ เป็นแน่แท้ ฉะนั้นแล้วผมในฐานที่เป็นผู้เคยมีประสารณ์ที่ไม่มากมายก่ายกองอะไร ก็อยากจะให้เพื่อนๆนั้นได้เลือกสอบราชการกรมที่เราต้องการจริงๆ ศึกษาประวัติหน่วยงานนั้นๆ มาให้ดีก่อนว่าบทบาทหน้าที่ภารกิจที่เขาทำนั้นมีอะไรบ้าง ลักษณะของงานที่เราต้องไปเจอนั้นจะเป็นในรูปแบบใด ...
Posted in การสอบราชการTagged ,,,,,,
ข้าราชการต้องเป็นกลางทางการเมือง

ข้าราชการต้องเป็นกลางทางการเมือง การปฏิบัติตัวท่ามกลางความเห็นต่าง และการแสดงออกที่เหมาะสม

ท่ามกลางความสั่นคลอนของความเห็นต่างที่เกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้ ในบทความนี้ผมจะไม่ขอพาดพิงใครบางกลุ่มว่าการกระทำนั้นถูกหรือผิดนะครับ แต่ผมจะมาขอแนะนำให้ผู้ที่จะสอบราชการนั้นเตรียมตัวไว้อย่างหนึ่งเลยก็คือ ข้าราชการต้องเป็นกลางทางการเมือง         และแน่นอนครับ งานราชการ เมื่อท่านได้มาสัมผัสแล้วนั้น ระบบความคิดความกล้าที่ท่านเคยมีอยู่เต็มร้อย ท่านจะต้องลดลงอยู่ในระดับพอดี ในระดับที่เหมาะสมต่อการประคองชีวิตราชการของท่าน ข้าราชการต้องเป็นกลางทางการเมือง แสดงออกในสิ่งที่เหมาะสม และเลือกปฏิบัติได้ตามความถูกต้อง         ที่ต้องพูดเช่นนี้ก็เพราะว่า ข้าราชการต้องเป็นกลางทางการเมือง เพราะว่า ความเป็นกลางทางการเมือง นั้นจะทำให้เราอยู่รอดปลอดภัยในทุกยุค ที่ผมพูดเช่นนี้อาจจะดูเหมือนเราต้องยอมก้มหน้ารับอะไรที่ไม่ถูกใจ ไม่ถูกต้อง หลายคนอาจจะมองว่าเรานั้นแหย ไม่กล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง แต่เพื่อนๆ ...
Posted in การสอบราชการTagged ,,,,,,
เงื่อนไขเวลาของการสอบราชการ

เงื่อนไขเวลาของการสอบราชการ เริ่มตอนไหนก็ได้ แต่ปลายทางอาจะไม่เหมือนกัน

ต้องบอกเลยนะครับว่า บทความนี้อาจจะเจ็บแสบพอสมควรสำหรับใครบางคน ซึ่งผมต้องขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วย เงื่อนไขเวลาของการสอบราชการ คำนี้มันมีความหมายมากมายมหาศาลเลยหละครับ         จริงอยู่ที่งานราชการนั้นไม่จำกัดอายุ ไม่ว่าคุณจะอายุ 23 ที่พึ่งจบใหม่ๆ หรือจะมีอายุ 30 อายุ 40 อายุ 50 หรือแม้แต่จะใกล้เกษียณอายุราชการถ้าเราสอบติด เขาก็รับเข้าทำงานราชการเช่นกัน แต่ทุกคนต้องยอมรับให้ได้อย่างหนึ่งนะครับว่า สิทธิสวัสดิการหลังจากเกษียณอายุราชการ ของเรานั้นจะไม่เท่ากับน้องๆ ที่ได้บรรจุตั้งแต่เรียนจบใหม่ๆ อย่างแน่นอน เงื่อนไขเวลาของการสอบราชการ ...
Posted in การสอบราชการTagged ,,,,,,,