ข่าวงานราชการ ข่าวเปิดสอบ หางานราชการ อัฟเดต 24 ชั่วโมง
Breaking News
เอกสารประวัติศาสตร์ข้อมูลข่าวสารราชการ

เอกสารประวัติศาสตร์ข้อมูลข่าวสารราชการ ข้อมูลสอบราชการ กฎหมายสอบราชการ เตรียมตัวสอบราชการ

หมวดที่ 4 เอกสารประวัติศาสตร์ข้อมูลข่าวสารราชการ มาตรา 26 ข้อมูลข่าวสารของราชการที่หน่วยงานของรัฐไม่ประสงค์จะเก็บรักษาหรือมีอายุครบ กําหนด ให้หน่วยงานของรัฐส่งมอบให้แก่ หอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร เพื่อคัดเลือกไว้ให้ประชาชนได้ศึกษา ค้นคว้า โดยแยกตามประเภท ดังนี้ (1) ข้อมูลข่าวสารของราชการที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ เมื่อครบ 75 ปี (2) ข้อมูลข่าวสารของราชการตามมาตรา 15 เมื่อครบ 20 ปี ...
Posted in การสอบราชการTagged ,,,,
บำรุงสมองก่อนสอบ

บำรุงสมองก่อนสอบ เตรียมร่างกายให้พร้อมสอบราชการ เตรียมสอบราชการวันนี้

บำรุงสมองก่อนสอบ ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อครับ ที่ว่าต้องหาอาหารบำรุงสมองก่อนสอบนั้น เพราะด้วยว่า บางครั้งเราอาจเหนื่อยล้าจากการอ่านหนังสือ เหนื่อยจากการทำงาน แล้วสมองเริ่มไม่สั่งการแล้วว่าต้องทำอะไร ยังไงต่อ การมีอารหารบำรุงสมองนั้นจะช่วยให้เรามีพลังเพิ่มขึ้นในการอ่านหนังสือ ไม่เพียงแต่เป็นการเพิ่มพลังเพียงอย่างเดียวเท่านั้น ยังจะช่วยกระตุ้นสมองของเราได้ดีอีกด้วย บำรุงสมองก่อนสอบ เตรียมตัวสอบราชการ เตรียมสอบราชการวันนี้ ฟิตร่างกายก่อนสอบราชการ บำรุงสมองก่อนสอบ อ่านหนังสือสอบราชการ มีอาหารอยู่หลากหลายอย่างเหมือนกันที่เราจะบำรุงได้ อาหารที่มีประโยชน์อย่างเช่น ข้าวกล้อง ไข่ต้ม ขนมปังโฮลวีท ถั่วชนิดต่างๆ นม แอปเปิ้ล ...
Posted in การสอบราชการTagged ,,,,
ฝีกทำโจทย์ข้อสอบราชการ

ฝีกทำโจทย์ข้อสอบราชการ ฝึกทำโจทย์สำหรับสอบราชการ อ่านหนังสือสอบราชการ

ฝีกทำโจทย์ข้อสอบราชการ ในข้อนี้ต้องขอบอกว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆ ยิ่งทำข้อสอบมากเท่าไร เวลาที่เราเจอข้อสอบก็จะคุ้นชิน และไม่รู้สึกว่ามันยากจนเกินไป สามารถเก็บคะแนนได้ค่อนข้างดี ฝึกทำโจทย์ข้อสอบราชการ การที่ข้อสอบผ่านหู ผ่านตาเราบ่อยๆ ข้อสอบนั้นจะทำให้เราเกิดความคุ้นชิน และจำได้เองในที่สุด บางข้ออาจจะตรง บางข้ออาจจะไม่ตรง สุดท้ายก็แล้วแต่ว่าเราจะโชคดีไป ผมอยากแชร์ประสบการณ์ตรงเลยละครับ เมื่อก่อนในการสอบแรกๆ อาจจะเป็นคนที่ไม่ชอบการทำโจทย์เยอะๆ เพราะคิดว่าไร้สาระ ไม่น่าจะเกิดประโยชน์ แต่แล้วมันก็ไม่จริงครับ เพราะว่าผมได้ประโยชน์จากการ การฝึกทำโจทย์มากเลยทีเดียว ฝีกทำโจทย์ข้อสอบราชการ เตรียมตัวสอบราชการ เตรียมตัวสอบก.พ.ให้ติด ...
Posted in การสอบราชการTagged ,,,,
จำข้อสอบให้เป็นภาพ

จำข้อสอบให้เป็นภาพ เตรียมตัวสอบราชการ สำหรับวันพรุ่งนี้เพื่ออนาคตที่ดี

จำข้อสอบให้เป็นภาพ สำหรับการอ่านหนังสือสอบราชการ นั้นมีมากมายหลายวิธีที่เราจะศึกษาและเรียนรู้ แต่ก็มีอีกวิธีหนึ่งที่จะเห็นผลได้ค่อนข้างดีก็คือ การจำเป็นภาพ เพราะการจำเป็นภาพนั้น จะทำให้เราได้รู้และจดจำได้ง่าย ชนิดที่ว่า จำแล้วไม่มีวันลืมเลยทีเดียว จำข้อสอบให้เป็นภาพ เตรียมสอบราชการ เตรียมตัวสอบท้องถิ่น เตรียมตัวสอบงานราชการ หางานราชการ หางานวันนี้ จำข้อสอบเป็นภาพ เป็นกระบวนการหนึ่งของการเรียนรู้ ที่เป็นวิธีคลาสสิกอยู่แล้ว ที่หลายคนเคยปฏิบัติกันมา แต่จะว่าไปจะมีสักกี่คนที่นำมาใช้กับการเตรียรมตัวอ่านหนังสือสอบงานราชการ เพราะด้วยว่าเราอาจจะมีวิธีที่ดีกว่า และหลงลืมวิธีนี้ไป ทีนี้เราต้องมาจัดการกระบวนความคิดของเราครับ การจำเป็นภาพ เราอาจจะต้องมานั่งย่อยเนื้อหาของวิชาที่จะใช้สอบครับว่ามีเนื้อหาในส่วนใดบ้างที่พอจะทำให้มันเป็นภาพได้บ้าง ...
Posted in การสอบราชการTagged ,,,,
ทบทวนแนวข้อสอบราชการ

ทบทวนแนวข้อสอบราชการ หาแนวข้อสอบราชการ แนวข้อสอบราชการล่าสุด

65) ทบทวนแนวข้อสอบราชการ  ข้อใดต่อไปนี้ไม่จําเป็นในการพิมพ์ข้อมูลข่าวสารลงในราชกิจจานุเบกษาและตรวจสอบแก้ไขให้ถูกต้องเกี่ยวกับการจัดเก็บข้อมูลส่วน บุคคล ก. ประเภทบุคคล และประเภทระบบ ข. ลักษณะการใช้ตามปกติ วิธีการขอตรวจดู และวิธีการขอให้แก้ไข ค. ข้อมูลผู้จัดเก็บ และสถานที่เก็บ ง. แหล่งที่มาของข้อมูล 66) ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง ก. ในกรณีที่เก็บข้อมูลข่าวสารโดยตรงจากเจ้าของข้อมูล หน่วยงานของรัฐต้องแจ้งให้เจ้าของข้อมูลทราบล่วงหน้า ข. ในกรณีที่เก็บข้อมูลข่าวสารโดยตรงจากเจ้าของข้อมูล หน่วยงานของรัฐต้องแจ้งให้เจ้าของข้อมูลถึงวัตถุประสงค์ ที่จะนําข้อมูลมาใช้และลักษณะการใช้ข้อมูลปกติ ...
Posted in การสอบราชการTagged ,,,,
หาแนวข้อสอบราชการ

หาแนวข้อสอบราชการ แนวข้อสอบก.พ.ล่าสุด หาแนวข้อสอบงานราชการ

59) หาแนวข้อสอบราชการ บุคคล หมายความว่าอย่างไร ก. บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลที่มีสัญชาติไทย ข. บุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทยและบุคคลธรรมดาที่ไม่มีสัญชาติไทย ค. บุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทยและบุคคลธรรมดาที่ไม่มีสัญชาติไทยแต่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย ง. บุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทยและบุคคลธรรมดาที่ไม่มีสัญชาติไทยแต่ไม่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย หาแนวข้อสอบราชการ แนวข้อสอบงานราชการ หางานราชการ งานราชการวันนี้ 60) หน่วยงานใดอาจออกระเบียบโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่มิให้นําบทบัญญัติ วรรคหนึ่ง (3) ของมาตรา 23 ...
Posted in การสอบราชการTagged ,,,,
แนวข้อสอบพรบ.ข้อมูลข่าวสาร

แนวข้อสอบพรบ.ข้อมูลข่าวสาร แนวข้อสอบงานราชการ แนวข้อสอบพรบ.ล่าสุด

54) แนวข้อสอบพรบ.ข้อมูลข่าวสาร ผู้มีประโยชน์ได้เสียตามมาตรา 17 อาจอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารภายในกี่วัน และยื่นคําอุทธรณ์ผ่าน ก. สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคําสั่งนั้น โดยยื่นต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ข. สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคําสั่งนั้น โดยยื่นต่อคณะกรรมการ ค. สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคําสั่งนั้น โดยยื่นต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ง. สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคําสั่งนั้น โดยยื่นต่อนายกรัฐมนตรี แนวข้อสอบพรบ.ข้อมูลข่าวสาร เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ข่าวราชการเปิดสอบ เปิดสอบหน่วยงานราชการ 55) ผู้มีอํานาจพิจารณาเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารที่มีคําสั่งมิให้เปิดเผย ยกเว้นข้อใด ...
Posted in การสอบราชการTagged ,,,,
แนวข้อสอบราชการ

แนวข้อสอบราชการ แนวข้อสอบราชการฉบับอ่านสอบ แนวข้อสอบงานราชการ

50) แนวข้อสอบราชการ ผู้ที่ได้รับผลกระทบในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารมีสิทธิเสนอคําคัดค้านต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐภายในระยะเวลาเท่าใด ก. ไม่เกินสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ข. ไม่น้อยกว่าสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ค. ภายในระยะเวลาที่กําหนด แต่ต้องให้เวลาอันสมควรแก่ผู้นั้นเสนอคําคัดค้านได้ ง. ไม่มีข้อใดถูก ในข้อ 49 และ 50 นั้นหากพิจารณาดีๆ ก็จะมีความเกี่ยวเนื่องกันอยู่ในตัว ถ้าเพื่อนๆ สามารถจับทางและจำข้อ 49 ได้ ข้อ 50 เพื่อนๆ  ...
Posted in การสอบราชการTagged ,,,,
โหลดแนวข้อสอบราชการพรบ.ข้อมูลข่าวสาร

โหลดแนวข้อสอบราชการพรบ.ข้อมูลข่าวสาร โหลดแนวข้อสอบพรบ. โหลดแนวข้อสอบพรบ.ข้อมูลข่าวสาร

47) โหลดแนวข้อสอบราชการพรบ.ข้อมูลข่าวสาร ข้อใดต่อไปนี้ผิด ก. คําสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการจะกําหนดเงื่อนไขใดก็ได้ แต่ต้องมีการระบุประเภทและเหตุผล ข. เจ้าหน้าที่ของรัฐตามลําดับสายการบังคับบัญชาสามารถใช้ดุลพินิจในการออกคําสั่งเปิดเผยข้อมูลข่าวสารได้ ค. การอุทธรณ์การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตาม พรบ.นี้ให้อุทธรณ์ต่อ คณะกรรมการ ง. การอุทธรณ์การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตาม พรบ.นี้ให้อุทธรณ์ต่อ คณะกรรมการวินิจฉัยและเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร โหลดแนวข้อสอบราชการพรบ.ข้อมูลข่าวสาร งานราชการวันนี้ หางานราชการ งานราชการ โหลดแนวข้อสอบราชการพรบ.ข้อมูลข่าวสาร อย่าจำสับสนนะครับ การอุทธรณ์การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตาม พรบ.นี้ให้อุทธรณ์ต่อ คณะกรรมการวินิจฉัยและเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ...
Posted in การสอบราชการTagged ,,,,
พรบ.ข้อมูลข่าวสารฉบับอ่านสอบ

พรบ.ข้อมูลข่าวสารฉบับอ่านสอบ พรบ.ข้อมูลข่าวสาร หางานราชการ งานราชการวันนี้

พรบ.ข้อมูลข่าวสารฉบับอ่านสอบ นับว่ามีความสำคัญค่อนข้างมาก เพราะเป็นพรบ.ที่จะเกี่ยวข้องกับทุกๆ พรบ. 3. ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐเห็นว่า การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการใด อาจกระทบถึงผลประโยชน์ได้เสียของผู้ใด ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งให้ผู้นั้นเสนอคําคัดค้านภายในเวลาที่กำหนด แต่ต้องให้เวลาอันสมควรที่ผู้นั้นอาจเสนอคำคัดค้านได้ ซึ่งต้องไม่น้อยกว่า 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง พรบ.ข้อมูลข่าวสารฉบับอ่านสอบ จำคีย์เวิดร์ดการอ่านหนังสือสอบ เคล็ดลับการสอบราชการให้ติด พรบ.ข้อมูลข่าวสารฉบับอ่านสอบ สำหรับวันนี้เรามีคีย์เวิร์ดสำหรับการอ่านสอบเพื่อให้ได้งานราชการ มาฝากกันครับ เพื่อให้จำง่ายๆ ให้จำไว้ว่า หากข้อมูลใดจะกระทบต่อผู้ใดผู้หนึ่งให้แจ้งผู้นั้นภายใน 15 วัน ...
Posted in การสอบราชการTagged ,,,,