ข่าวงานราชการ ข่าวเปิดสอบ หางานราชการ อัฟเดต 24 ชั่วโมง
Breaking News

รวมข่าวเปิดสอบราชการ (ต้องผ่าน กพ.) 1

กรมศิลปากร รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 16 อัตรา รายละเอียด ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน บรรจุครั้งแรก 2 อัตรา – ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร และเป็นผู้สอบผ่านความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไป ของ ก.พ. เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน ...
Posted in งานราชการTagged ,,,

รวมข่าวเปิดสอบราชการ (ไม่ต้องผ่าน กพ.) 5

ศูนย์การทหารม้า รับสมัครบุคคลพลเรือน และทหารกองหนุนเข้ารับราชการ 8 อัตรา รายละเอียด ประกาศรับสมัครบุคคลพลเรือน และทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน เสมียน (ชกท.710) จำนวน 5 อัตรา – เพศชาย วุฒิม.3 ขึ้นไป พลขับรถ (ชกท.640) จำนวน 1 อัตรา – เป็นทหารกองหนุน ...
Posted in งานราชการTagged ,,

รวมข่าวเปิดสอบราชการ (ไม่ต้องผ่าน กพ.) 4

สถาบันวิทยาลัยชุมชน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย 48 อัตรา รายละเอียด ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 48 อัตรา ** ไม่มีใบประกอบวิชาชีพครู สามารถสมัครได้** คุณวุฒิปริญญาโททาง หรือสาขาวิชาเอกปฐมวัย 10 อัตรา – ตาก บุรีรัมย์ สระแก้ว ระนอง ปัตตานี ยโสธร ...
Posted in งานราชการTagged ,,,

รวมข่าวเปิดสอบราชการ (ไม่ต้องผ่าน กพ.) 3

6 งดรับสมัครผู้ที่อยู่ระหว่างการผ่อนผันเข้ารับการตรวจเลือกเพื่อเข้ารับราชการทหารกองประจำการ 7 มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทาง และขนาดร่างกายเหมาะแก่การเป็นทหารไม่เป็นโรคหรือมีความพิการ หรือมีสภาพร่างกายและจิตใจ ซึ่งไม่สามารถรับราชการทหารได้ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 74 (พ.ศ.2540) และกฎกระทรวงฉบับที่ 76 (พ.ศ.2555) ออกตามความในมาตรา 41 แห่ง พระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 2497 โดยมีความสูงตั้งแต่ 160 ซม. ขึ้นไป มีขนาดรอบอกตั้งแต่ ...
Posted in งานราชการTagged ,,,,

รวมข่าวเปิดสอบราชการ (ไม่ต้องผ่าน กพ.) 2

กรมการแพทย์ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 32 อัตรา รายละเอียด ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ (ไม่ผ่าน ก.พ.) เภสัชกรปฏิบัติการ บรรจุครั้งแรก 2 อัตรา พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ บรรจุครั้งแรก 20 อัตรา นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ บรรจุครั้งแรก 4 อัตรา นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ บรรจุครั้งแรก 2 อัตรา ...
Posted in งานราชการTagged ,,

รวมข่าวเปิดสอบราชการ (ไม่ต้องผ่าน กพ.) 1

กองทัพอากาศ รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ 908 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม – 24 กุมภาพันธ์ 2563 รายละเอียด ประกาศรับสมัครบุคคลพลเรือน นายทหารประทวน ทหารกองหนุน พลอาสาสมัคร ลูกจ้าง และพนักงานราชการ เพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับราชการในกองทัพอากาศ เป็นข้าราชการชั้นสัญญาบัตร และเป็นข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร ประจำปี 2563 บรรจุเป็นข้าราชการชั้นสัญญาบัตร (แต่งตั้งยศเป็นว่าที่เรืออากาศตรี) ...
Posted in งานราชการTagged ,,,

กรมราชทัณฑ์ เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 90 อัตรา (เจาะแบบทดสอบกรมราชทัณฑ์แบบชี้เป้า3)

เจาะแบบทดสอบกรมราชทัณฑ์แบบชี้เป้า (การสัมภาษณ์) การทดสอบในด่านนี้ถือว่าหินพอสมควรเลยนะครับ ก็เนื่องด้วยบริบทและหน้าที่ของเราที่ทำอยู่ในปัจจุบันนั้นเป็นงานที่เกี่ยวกับเอกสารเสียส่วนใหญ่ จะทำอย่างไรถึงจะชนะใจกรรมการได้ ให้คะแนนของเราติดอยู่ในลำดับสูงสูง การสอบสัมภาษณ์นั้นถือเป็นอีกหนึ่งด่านทดสอบที่ต้องผ่านไปให้ได้ การเตรียมตัวก็คงเริ่มตั้งแต่การแต่งกายเลย ในระเบียบจะประกาศมาชัดเจนว่าสามารถใส่เครื่องแบบหรือแต่งกายแบบใด โดยผู้ชายจะกำหนดว่าต้องเป็นเสื้อเชิดแขนยาว ไม่สวมกางเกงยีนส์ ในข้อนี้เราก็ต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ไม่ควรจะย่ามใจหรือแหกกฎแต่อย่างใด เพราะว่าในวันนั้นที่คุณไปถึง จะมีเจ้าหน้าที่ของกรมตรวจการแต่งกายของเราอยู่แล้ว หากพบว่าแต่งกายไม่ถูกระเบียบก็จะต้องทำการเปลี่ยนทันที มิเช่นนั้นจะไม่ได้เข้าห้องสอบ ว่าง่ายง่ายเขาให้ทำอะไรก็ทำไปเถอะครับ อย่าไปแหกคอกให้เสียเวลาไปเลย ในส่วนของเรื่องสีเสื้อก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่เราอาจต้องใส่ไปเพื่อให้เสริมกำลังใจ เพราะแต่ละคนจะมีสีที่ถูกชโลกนั้นต่างกัน เสื้อผ้า หน้า ผม เตรียมให้เป๊ะสุดเท่าที่จะเป๊ะได้เลยครับ ...
Posted in งานราชการTagged ,,,,,

กรมราชทัณฑ์ เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 90 อัตรา (เจาะแบบทดสอบกรมราชทัณฑ์แบบชี้เป้า2)

เจาะแบบทดสอบกรมราชทัณฑ์แบบชี้เป้า (การวิ่ง) จะทดสอบสมรรถภาพของร่างกายด้วยความแข็งแรงของร่างกาย ความคล่องตัว ความเร็ว ความอดทน โดยผู้สมัครสอบวิ่งเป็นระยะทาง 1,000 เมตร ภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยคะแนนที่ได้จะให้ลดหลั่นกันลงมาตามลำดับ ทั้งนี้ คะแนนที่ได้รับขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่ผู้สมัครวิ่งเวลาได้ (ในส่วนของพาทนี้ต้องทำให้ได้คะแนนเต็มเท่านั้นครับ เพราะคะแนนถ้าห่างกันเพียงหนึ่งคะแนนก็มีสิทธิลำดับห่างกันเป็นร้อยเลยนะครับ) ดังนี้ ผู้เข้าสอบวิ่งทำเวลาได้ไม่เกิน 4 นาที 20 วินาที ได้คะแนน 50 คะแนน ผู้เข้าสอบวิ่งทำเวลาได้ไม่เกิน ...
Posted in งานราชการTagged ,,,,,

กรมราชทัณฑ์ เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 90 อัตรา (เจาะแบบทดสอบกรมราชทัณฑ์แบบชี้เป้า1)

การทดสอบข้อเขียน 200 คะแนนในที่นี้หลายคนอาจกังวลว่าการทดสอบข้อเขียนนี้อาจมีแบบเขียนตอบหรืออัตนัยหรือเปล่า จากประสบการณ์การสอบของผมเมื่อปี 2562 นั้น ขอบอกว่าไม่มีข้อสอบที่ต้องเขียนตอบครับ ข้อสอบเป็นข้อกากบาท ในส่วนนี้ขอให้สบายใจได้เลย เนื้อหาประกอบไปด้วย 5 เรื่องตามไฟล์ประกาศได้แก่ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 เฉพาะหมวด ๖ หมวด ๗ หมวด ๘ หมด ๙ และหมวด ๑๐ ...
Posted in งานราชการTagged ,,

กรมราชทัณฑ์ เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 90 อัตรา

พึ่งเรียกบรรจุหมดบัญชีไปไม่ถึงสองเดือน ข่าวดีก็มาอีกแล้วครับสำหรับเปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุเข้ารับราชการกรมราชทัณฑ์ กรมราชทัณฑ์ เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 90 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 7 – 28 กุมภาพันธ์ 2563 ก่อนอื่นต้องถามใจตัวเองกันก่อนนะครับว่าเราจะสามารถทำงานลักษณะนี่ได้หรือไม่ เนื่องจากตำแหน่งที่เราสมัครสอบนั้นเนื้องานจะเป็นการควบคุมผู้ต้องขังเสียส่วนใหญ่ มีการอยู่เวรประจำการซึ่งจะสลับกันอยู่ตามอัตรากำลังของเจ้าหน้าที่ในแต่ละเรือนจำ  ถ้าลองศึกษาคร่าวคร่าวแล้วมั่นใจว่าสามารถทำงานได้ ไม่ติดปัญหาอะไรก็ให้ปักธงและตั้งใจศึกษาและทำความเข้าใจรายละเอียดและเริ่มศึกษาระเบียบ ข้อกฎหมาย ที่จะใช้สำหรับการสอบตั้งแต่วันนี้เลยครับ ถึงแม้จะมีเนื้อหาไม่กี่ข้อ แต่บางเรื่องเราต้องศึกษาถึงกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนั้นด้วยครับ ประกาศกรมราชทัณฑ์ ...
Posted in งานราชการTagged ,,,,,