Breaking News
เงินเดือนพนักงานราชการล่าสุด ปีนี้

เงินเดือนพนักงานราชการล่าสุด ปี65 มีผลบังคับใช้แล้ว

จากบทความที่แล้วนะครับ ที่เราบอกว่ามีพนักงานราชการอยู่ที่ 5 กลุ่มนั้น เรายังเหลืออีก 3 กลุ่มที่เรายังไม่ได้กล่าวถึง วันนี้เราจะมาตรวจสอบ เงินเดือนพนักงานราชการล่าสุด กันต่อครับว่า ถ้าเราเป็นพนักงานราชการแล้วจะมีเงินขั้นสูงสุดอยู่ที่เท่าไร กลุ่มที่ 3 คือกลุ่มงานบริหารทั่วไปทำงานคล้ายๆ กับ งานราชการ ครับแต่ว่ามีความจำเป็นเร่งด่วนและมีเวลาการปฏิบัติงานที่แน่นอนและจำเป็นต้องใช้วุฒิปริญญาจบไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี เช่นเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน นักวิชาการเกษตร นักวิชาการเผยแพร่ เป็นต้น ซึ่งจะมีค่าตอบแทนขั้นสูงสุดอยู่ที่ 34,700 บาทต่อเดือนครับ ...
Posted in พนักงานราชการTagged ,,,,

เงินเดือนพนักงานราชการตันเท่าไร ตรวจสอบเงินเดือนราชการได้ที่นี่เลย

เงินเดือนพนักงานราชการตันเท่าไร ค่าตอบแทนของพนักงานราชการฉบับล่าสุดที่ประกาศเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2565 เริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไปนั้นก็เลยต้องขอที่อธิบายครับว่าพนักงานราชการนั้นแบ่งเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆก็คือ 1 พนักงานราชการทั่วไปซึ่งแบ่งเป็น 5 กลุ่มและ 2 พนักงานราชการพิเศษครับ ซึ่งแน่นนอนว่าเงินเดือนของพนักงานราชการนั้น ก็เหมือนเงินเดือนของข้าราชการที่จะขึ้นทุกปี แต่ก็จะมีเพดานของเงินเดือนเช่นกัน เงินเดือนพนักงานราชการตันเท่าไร เช็คเงินเดือนพนักงานราชการล่าสุด พนักงานราชการคืออะไร ได้เงินเดือนเท่าไร ...
Posted in พนักงานราชการTagged ,,,,
สิทธิวันลาพนักงานราชการ ลาป่วย

สิทธิวันลาพนักงานราชการ ลาอะไรได้บ้าง มีสิทธิลาได้กี่วัน

สิทธิวันลาพนักงานราชการ เรื่องของสิทธิสวัสดิการต่างๆนะครับ เรื่องแรกคือเรื่องการลานะครับ สำหรับการลาพนักงานราชการ ถ้าเป็นพนักงานราชการลาป่วยนะครับก็สามารถลาได้ครับเท่าที่ป่วยจริงนะครับ การลาคลอดบุตร 90 วันนะครับ ลากิจก็ 10 วัน ลาพักผ่อนพนักงานราชการมีก็จะให้ลาได้ 10 วันนะครับ การลาอุปสมบท ลาไปตรวจเลือกทหารนะครับก็ลาได้ ลาไปอบรมดูงานก็ลาได้เช่นกัน สิทธิวันลาพนักงานราชการ เช็ควันลา ตรวจสอบวันลาได้เลยที่นี่ เว็บเตรียมตัวสอบข้าราชการอันดับ 1 ข้อมูลกาลาไม่ผิดพลาดแน่นอน ส่วนถ้าเป็นข้าราชการก็ใช้ระเบียบสำนักนายกนะครับว่าด้วยการลาของข้าราชการ 11 ...
Posted in พนักงานราชการTagged ,,,,
เงินเดือนพนักงานราชการ

เงินเดือนพนักงานราชการ ตำแหน่ง โอกาส ความก้าวหน้า

การสอบของพนักงานราชการนะครับก็อาจจะมีการสอบด้วยกันอยู่ 2 แบบนะครับ แบบแรกคือให้ไปสอบภาคก. ก่อนนะครับแล้วมา สอบภาคข. กับแบบที่ 2 คือหน่วยงานเปิดสอบเองนะครับเช่นพนักงานราชการครูนะครับ เงินเดือนพนักงานราชการ เราจะได้ยินจำนวนพนักงานราชการครูอันนี้เขตพื้นที่จะเปิดสอบครับ เนื้อหาในการสอบนะก็จะแตกต่างจากการสอบบรรจุข้าราชการนะครับเพราะจะมีเกี่ยวกับพรบที่เกี่ยวข้องกับพนักงานราชการครับ เงินเดือนพนักงานราชการถ้าเราสอบติดการขึ้นบัญชีก็จะ 2 ปีเหมือนกันนะ แต่ถ้าเป็นพนัก งานราชการ ครูเนี่ยส่วนมากถ้าใครขึ้นบัญชีแล้วก็จะไม่ค่อยมีการเรียกนะครับเพราะว่าโดยทั่วไปแล้วก็จะรับอัตราจำนวนเท่านั้นเลยนะครับ เงินเดือนพนักงานราชการ ทำความรู้จักพนักงานราชการ เตรียมตัวสอบราชการ หางานราชการล่าสุดได้แล้วที่นี่ ในเรื่องของความมั่นคงนะ ความมั่นคงความแน่นอนที่สุดทางข้าราชการความมั่นคง 100% ...
Posted in พนักงานราชการTagged ,,,,

เงินเดือนพนักงานราชการ ตำแหน่ง ความก้าวหน้า เป็นอย่างไร

การสอบของพนักงานราชการนะครับก็อาจจะมีการสอบด้วยกันอยู่ 2 แบบนะครับ แบบแรกคือให้ไปสอบภาคก. ก่อนนะครับแล้วมา สอบภาคข. กับแบบที่ 2 คือหน่วยงานเปิดสอบเองนะครับเช่นพนักงานราชการครูนะครับเราจะได้ยินจำนวนพนักงานราชการครูอันนี้เขตพื้นที่จะเปิดสอบครับ เงินเดือนพนักงานราชการ เนื้อหาในการสอบนะก็จะแตกต่างจากการสอบบรรจุข้าราชการนะครับเพราะจะมีเกี่ยวกับพรบที่เกี่ยวข้องกับพนักงานราชการครับ ถ้าเราสอบติดการขึ้นบัญชีก็จะ 2 ปีเหมือนกันนะ แต่ถ้าเป็นพนัก งานราชการ ครูเนี่ยส่วนมากถ้าใครขึ้นบัญชีแล้วก็จะไม่ค่อยมีการเรียกนะครับเพราะว่าโดยทั่วไปแล้วก็จะรับอัตราจำนวนเท่านั้นเลยนะครับ เงินเดือนพนักงานราชการ ทำความรู้จักพนักงานราชการ เตรียมตัวสอบราชการ หางานราชการล่าสุดได้แล้วที่นี่ ในเรื่องของความมั่นคงนะ ความมั่นคงความแน่นอนที่สุดทางข้าราชการความมั่นคง 100% นะครับก็คือเกษียณอายุราชการนะตอนเราอายุ ...
Posted in พนักงานราชการTagged ,,,,