ข่าวงานราชการ ข่าวเปิดสอบ หางานราชการ อัฟเดต 24 ชั่วโมง
Breaking News
กระจายอำนาจการตัดสินใจ

กระจายอำนาจการตัดสินใจ และใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนางานราชการ

เมื่อได้มีการ กระจายอำนาจการตัดสินใจ ตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้ส่วนราชการกำหนดหลักเกณฑ์การควบคุม ติดตามและกำกับดูแลการใช้อำนาจและความรับผิดชอบของผู้รับมอบอำนาจและผู้มอบอำนาจไว้ด้วย เพื่อให้การบริหารงานเป็นได้ด้วยความรัดกุมและรอบคอบมากที่สุด ระบบราชการต้องมีหน้าที่ตรวจสอบซึ่งกันและกัน เพื่อสอดส่องดูแลให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ หลักเกณฑ์ดังกล่าวต้องไม่สร้างขั้นตอนหรือการกลั่นกรองงานที่ไม่จำเป็นในการปฏิบัติงานของข้าราชการ เห็นหรือไม่ครับว่า หน่วยงานของรัฐก็พยายามลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน อยู่เป็นประจำ เพราะไม่ใช่แค่ประชาชนเบื่อนะครับ แต่ตัวเจ้าหน้าที่เองก็มีความเบื่อเช่นกัน ถ้าขั้นตอนนั้นยุ่งยากซับซ้อนเกินไป กระจายอำนาจการตัดสินใจ บริการเพื่อความเป็นเลิศแก่ประชาชน สะดวกและรวดเร็ว กระจายอำนาจการตัดสินใจ ในการนี้ หากสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศหรือโทรคมนาคมแล้วจะเป็นการลดขั้นตอนเพิ่มประสิทธิภาพและประหยัดค่าใช้จ่าย รวมทั้งไม่เกิดผลเสียหายแก่ราชการ ให้ส่วนราชการดำเนินการให้ข้าราชการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศหรือโทรคมนาคมตามความเหมาะสมและกำลังเงินงบประมาณ ในส่วนนี้จะเห็นได้ว่าในปัจจุบันนั้นหน่วยงานราชการได้พยายามสร้างนวัตกรรมการอำนวยความสะดวกมากมายเพื่อมาบริการประชาชน ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ...
Posted in สอบ ก.พ.Tagged ,,,
ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อความสะดวกในการให้บริการประชาชน

        เชื่อว่าตั้งแต่เล็กจนโต เพื่อนๆ ต้องเคยได้ไปใช้บริการหน่วยงานราชการ กันอยู่แล้ว ไม่ว่าที่ไหนๆ ก็จะมีขั้นตอนมากมายให้เราได้ปฏิบัติตามจนกว่าจะสำเร็จในแต่ละเรื่องก็ต้องใช้เวลาไปเป็นวัน หรือถ้าเร็วที่สุดก็ประมาณครึ่งวันเห็นจะได้ และแน่นอนว่าการบริการที่ล่าช้า ขั้นตอนมากมายนั้นไม่เพียงแต่ประชาชนจะได้รับบริการที่ล่าช้าแล้ว ยังสร้างความไม่พอใจจนนำไปสู่การร้องเรียนผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ อย่างที่ปรากฏให้เห็นกันอยู่ประจำ และทุกคนก็หวังว่าขั้นตอนที่มากมายนั้นจะสามารถ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ได้บ้างไหม ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน บริการที่รวดเร็วยิ่งขึ้นเพื่อสร้างความประทับใจให้แก่ประชาชน         ปัญหาเหล่านี้ไม่ใช่ว่าประชาชนจะเบื่อที่ต้องพบเจออยู่เป็นประจำนะครับ แต่หน่วยงานราชการนั้นก็พยายามแก้ปัญหาเหล่านี้อยู่เช่นกันปัญหาขั้นตอนที่มากเกินความจำเป็นก็ถูกปรับแก้ไขมาเรื่อยๆ ดังตามความในมาตรา 27 การบริหารบ้านเมืองที่ดีนั้น ให้ส่วนราชการจัดให้มีการกระจายอำนาจการตัดสินใจ ที่ต้องให้มีการกระจายอำนาจนั้นก็เพื่อความสะดวก ...
Posted in สอบ ก.พ.Tagged ,,,
แนวข้อสอบบ้านเมืองที่ดี

แนวข้อสอบบ้านเมืองที่ดี ฝึกทำข้อสอบราชการ จำให้ขึ้นใจ ทำให้ได้ดีที่สุด

จากบทความครั้งที่แล้วที่ได้นำมาให้เพื่อนๆ แนวข้อสอบตัวอย่างข้อสอบการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ได้ให้เพื่อนๆ ได้ศึกษากันแล้วในส่วนนี้ก็ต้องขอนำข้อสอบที่จะคล้ายๆ กับนำเนื้อหามาให้เพื่อนๆ ได้ลองทำกันอีกที เรียกได้ว่าย้ำกันเรื่อยๆ ให้ได้จำได้กันแบบจำขึ้นใจได้เลยครับ แนวข้อสอบบ้านเมืองที่ดี ข้อนี้เราจะทำให้เราจำขึ้นใจ แนวข้อสอบบ้านเมืองที่ดี ข้อสอบ การสั่งราชการโดยปกติให้กระทำเป็น ก.อักษรคอมพิวเตอร์ ข.ลายลักษณ์อักษร ค.อักษรไทย ง.ไม่มีข้อใดถูก เฉลย ข้อ ข. แนวข้อสอบบ้านเมืองที่ดี ฝึกทำโจทย์เสมือนจริง เหมือนได้ลองทำในสนามจริงๆ แนวข้อสอบบ้านเมืองที่ดี การสั่งราชการโดยปกติให้กระทาเป็นลายลักษณ์อักษร ...
Posted in สอบ ก.พ.Tagged ,,,
ตัวอย่างข้อสอบการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ตัวอย่างข้อสอบการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี แนวข้อสอบตรงประเด็นใช้สอบทุกสนาม

การสั่งราชการโดยปกติให้ทำเป็นลายลักษณ์อักษร เหตุที่ต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษรนั้นก็เพื่อว่าการติดตามงานหรือหากมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นจะได้ใช้เป็นหลักฐานได้ว่าผู้ที่ได้รับคำสั่งนั้นได้เซ็นต์รับคำสั่งไปแล้ว เหตุการณ์ที่ว่านี้เคยมีปัญหาเกิดมาแล้วในทุกๆ หน่วยงาน เช่นว่ามีคำสั่งให้เจ้าหน้าที่เป็นลายลักษณ์อักษรแล้วก็ตาม ผู้ที่ได้รับคำสั่งนั้นกลับไม่ปฏิบัติตาม โดยอ้างว่าไม่ได้แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร ทำให้งานบางงานถึงกับเสียไปเลยทีเดียว ฉะนั้นเมื่อสั่งเป็นลายลักษณ์อักษรแล้วต้องให้ผู้ที่มีชื่อในการรับคำสั่งนั้นได้เซ็นต์รับด้วยว่าตนเองได้ทราบคำสั่งนั้นแล้ว ตัวอย่างข้อสอบการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ในข้อนี้เราก็จะเน้นว่า ให้ทำเป็นลายลักษณ์อักษรนะครับ ตัวอย่างข้อสอบการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เลือกเน้นแนวข้อสอบสำหรับสำหรับคุณ         ตัวอย่างข้อสอบการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี แต่ถ้ามีเหตุจำเป็นเร่งด่วนจะสั่งด้วยวาจาก็ได้ งานบางงาน บางภารกิจจะมัวมาแต่รอคำสั่งเป็นลายลักษณ์อักษรก็ไม่ได้นะครับ มันจะขาดตอนเอาก็เป็นได้ แต่เมื่อผู้รับคำสั่งนั้นบันทึกคำสั่งด้วยวาจาไว้เป็นลายลักษณ์อักษรและเมื่อได้ปฏิบัติราชการตามคำสั่งดังกล่าวแล้ว ให้บันทึกรายงานให้ผู้สั่งราชการทราบ ในบันทึกให้อ้างอิงคำสั่งด้วยวาจาไว้ด้วย ที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าถ้าหากบางครั้งคำสั่งนั้นเราทำไปแล้ว วาจาที่หัวหน้าสั่งนั้นก็อาจจะลืมก็เป็นได้ ...
Posted in สอบ ก.พ.Tagged ,,,,
ประกาศสถานที่สอบ ก.พ.

ประกาศสถานที่สอบ ก.พ. เช็คสถานที่สอบพร้อมพิมพ์บัตรประจำตัวผู้สอบ

ประกาศออกมาแล้วนะครับ สำหรับสถานที่สอบ ก.พ. ในปีนี้ ขอให้เพื่อนๆ ไปตรวจสอบได้เลยที่เว็บไซต์ก.พ. โดยมีหัวข้อว่า ค้นหาสถานที่สอบและพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การค้นหาสถานที่สอบก.พ.นั้นมีความสำคัญและจำเป็นอย่างมาก เพราะเราจะต้องเดินทางร่วมกันกับคนอีกมากมายที่จะสอบในวันนั้น ซึ่งสามารถดูจากตัวอย่างได้ที่บทความวางแผนเดินทางสอบก.พ. ในครั้งที่แล้วของเราได้เลยครับ เมื่อเพื่อนๆ ได้ทราบ ประกาศสถานที่สอบ ก.พ. แล้วก็ขอให้จดไว้ให้ดีๆ นะครับ เพราะว่าเราจะต้องเดินทางไปยังสถานที่นั้นๆ ประกาศสถานที่สอบ ก.พ. อย่าลืมเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับสอบก.พ. เครื่องเขียนและบัตรประจำตัวผู้สอบ         ประกาศสถานที่สอบ ...
Posted in สอบ ก.พ.Tagged ,,
วางแผนการเดินทางสอบก.พ.

วางแผนการเดินทางสอบก.พ. ต้องเตรียมตัวให้พร้อม เพราะรถจะติดมาก

อีกเรื่องหนึ่งที่ผมอยากให้เพื่อนๆ ได้เตรียมตัวเตรียมใจไว้เลยก็คือ วันสอบก.พ. รถจะติดมาก ติดแบบว่าแทบไม่ขยับเลยหละครับ ที่ต้องพูดเช่นนี้เพราะว่า สนามสอบแต่ละที่นั้นจะไม่เหมือนกัน ถ้าเราได้ที่มีการคมนาคมที่สะดวกหรือชานเมืองก็จะโชคดีหน่อยเพราะรถไม่ติดมาก แต่ถ้าเราได้สนามสอบที่อยู่ในเมืองหละครับ ต้องขอบอกว่ารถจะติดมากๆ ติดแบบชนิดที่ว่าเดินยังเร็วกว่า เพราะฉะนั้นแล้วเราต้อง วางแผนการเดินทางสอบก.พ. ให้ดีแบบที่จะพลาดไม่ได้เลยทีเดียว วางแผนการเดินทางสอบก.พ. ไปแต่เนิ่นๆ ฝนตก รถติด รถเยอะอาจหงุดหงิดสมาธิกระเจิดกระเจิง         วางแผนการเดินทางสอบก.พ. การวางแผนนี้เราต้องรู้สถานที่ที่เราจะไปสอบก่อนครับว่า อยู่ที่ไหนเช่นอยู่ในเมืองหรือไม่ การจราจรเป็นอย่างไร ถ้าเราออกเดินทางกี่โมงจะใช้เวลากี่นาทีที่จะไปถึงสนามสอบ ...
Posted in สอบ ก.พ.Tagged ,,,,,
วิธีสอบก.พ.ให้ทันแม้ไม่มีนาฬิกา

วิธีสอบก.พ.ให้ทันแม้ไม่มีนาฬิกา สมาธิคือสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งในการสอบราชการ

จากบทความที่แล้ว ทำข้อสอบก.พ.ให้ทันเวลา เราได้บรรยายถึงบรรยากาศและแนะนำวิธีเบื้องต้นไปแล้วครับว่าเราจะเอาตัวรอดได้อย่างไรกับเรื่องของเวลาการทำข้อสอบก.พ.นี้ และวันนี้เรายังมีอีกหนึ่ง วิธีสอบก.พ.ให้ทันแม้ไม่มีนาฬิกา มาฝากเพื่อนๆ กันครับ วิธีสอบก.พ.ให้ทันแม้ไม่มีนาฬิกา ฝึกนั่งสมาธิให้ร่างกายเคยชิน หากไม่มีนาฬิกาก็ทำข้อสอบทัน         ต้องขอบอกว่าข้อสอบก.พ.นั้น เค้าให้เวลาการทำถึง 3 ชม. จะใช้คำว่าถึง ก็คงไม่เหมาะนะครับ ต้องใช้คำว่าแค่ 3 ชม.นี่คงจะเหมาะกว่า เหตุที่ต้องใช้คำนี้ก็เพราะว่า สมองของเราจะไม่ได้หยุดพักเลยตลอดสามชั่วโมงนี้ หยุดคิดวอกแวก นอกลู่นอกทางไม่ได้เลย เรียกได้ว่าห้ามกระพริบตากันเลยทีเดียว ...
Posted in สอบ ก.พ.Tagged ,,,,,,
สรุปกฎหมายสอบราชการ

สรุปกฎหมายสอบราชการ ตำแหน่งรองปลัดกระทรวง และอธิบดี ถ้าว่างลงใครจะขึ้น

จากบทความที่แล้ว ผู้รักษาราชการแทนปลัดกระทรวง เราได้ทราบถึงแล้วว่า หากปลัดกระทรวงไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ รองปลัดกระทรวงจะต้องเป็นผู้รักษาราชการแทน แต่ถ้ารองปลัดกระทรวงดันไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้แล้วเราต้องทำอย่างไร เราไปค้นหาคำตอบกับ สรุปกฎหมายสอบราชการ ในวันนี้กันเลยครับ สรุปกฎหมายสอบราชการ limberbutt  เว็บไซต์ที่จะอยู่เคียงข้างคุณในการสอบรับราชการ         หากไม่มีรองปลัดกระทรวง ปลัดกระทรวงต้องเลือกข้าราชการในกระทรวง (ที่เทียบเท่า, ไม่ต่ำกว่า ผ.อ. กอง) เป็นผู้รักษาราชการแทน แล้วถ้าไม่แต่งตั้งหละจะได้ไหม ตามระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ก็คงตอบว่าได้ครับ แต่ทางที่ดีแล้ว อย่าให้ตำแหน่งสำคัญๆ ...
Posted in สอบ ก.พ.Tagged ,,,,,,
รักษาราชการแทนปลัดกระทรวง

รักษาราชการแทนปลัดกระทรวง ทีนี้ทำไง กฎหมายสอบราชการเรื่องผู้รักษาราชการแทนได้บอกไว้แล้ว

หากเราได้ทำงานอยู่ในหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง ซึ่งในรูปแบบของกระทรวงแล้วนั้น ปลัดกระทรวง เป็นอีกหนึ่งตำแหน่งที่มีความสำคัญมากเลยทีเดียว จากบทความในครั้งก่อน เพื่อนๆ สามารถจับประเด็นได้ไหมครับว่า เนื้อหาที่ผมได้นำมาแบ่งปันนั้นจะเริ่มจากระดับสูงสุดนั่นก็คือ การรักษาราชการแทนกรณีไม่มีนายกรัฐมนตรี หากเพื่อนๆ จับจุดได้แล้ว ก็น่าจะพอมีคำตอบอยู่ในใจแล้วหละครับว่า การที่เราเน้นตัวอย่างข้อสอบนั้น เราจะเน้นจากลำดับสูงสุดไล่ไปเรื่อยๆ เพื่อให้ทุกท่านเห็นภาพ และสามารถนึกตามได้นั่นเองครับ ในวันนี้จะขออธิบาย การ รักษาราชการแทนปลัดกระทรวง กรณีที่ไม่มีปลัดกระทรวง รักษาราชการแทนปลัดกระทรวง ใครต้องขึ้นต่อ แล้วถ้าไม่มีรองปลัดเลย ต้องแต่งตั้งใคร         ...
Posted in สอบ ก.พ.Tagged ,,,,,