Breaking News
ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล

ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล ข้อมูลข่าวสารราชการ ข้อสอบสำหรับการสอบราชการ

ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล “บุคคล” หมายความว่า บุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทยและบุคคลธรรมดาที่ไม่มีสัญชาติไทยแต่จะมีถิ่นที่ อยู่ในประเทศไทย สรุปนิยามคําว่า “บุคคล” 1. บุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย 2. บุคคลธรรมดาที่ไม่มีสัญชาติไทยแต่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย 2. หน่วยงานของรัฐต้องปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลดังต่อไปนี้ (1) ต้องจัดให้มีระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลเพียงเท่าที่เกี่ยวข้องและจําเป็น (2) ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล พยามเก็บข้อมูลข่าวสารโดยตรงจากเจ้าของข้อมูลโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่จะกระทบถึง ประโยชน์ได้เสียโดยตรงของบุคคลนั้น ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล เตรียมตัวสอบราชการ สอบราชการ กฎหมายสำหรับสอบราชการ (3) จัดให้มีการพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา ...
Posted in สอบ ก.พ.Tagged ,,,,
ย่อเนื้อหาสอบราชการ

ย่อเนื้อหาสอบราชการ สรุปโน้ตย่อตามความเข้าใจ สำหรับอ่านสอบราชการ

ย่อเนื้อหาสอบราชการ การอ่านหนังสือในปริมาณที่มากๆ ในเวลาอันน้อยนิดนั้น ผมเชื่อว่าเพื่อนๆ ก็คงมีปัญหาด้านนี้อยู่เหมือนกันนะครับ เพราะใครที่ไม่ใช่สายราชการด้วยแล้ว ต้องมานั่งอ่านภาษาของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ ก็อาจจะทำให้เราเสียเวลาไป และเกิดความเข้าใจที่ต้องใช้เวลาค่อนข้างมากเลยหละ ย่อเนื้อหาสอบราชการ เตรียมตัวสอบราชการ สรุปเนื้อหาสำหรับสอบราชการ ที่เราสามารถทำเองได้ ย่อเนื้อหาสอบราชการ ในข้อนี้ผมต้องขอบอกว่าเพื่อนๆ ก็คงรู้กันดีอยู่แล้วว่าการย่อเนื้อหาสำหรับการสอบราชการนั้น หรือแม้กระทั่งการสรุปย่อเนื้อหาสำหรับการสอบที่เราเคยคุ้นเคยกันนั้น ก็นำหลักการนี้มาใช้ได้ครับ หลักการที่ว่านี้คือการสรุปโน๊ตย่อเป็นความเข้าใจของเราเองที่คุ้นเคยกันนั่นเอง ในช่วงแรกของการอ่านหนังสือรอบแรก ผมขอแนะนำให้เพื่อนๆ ได้ลองขีดเส้นหรือเน้นเนื้อหาที่สำคัญเอาไว้ก่อนก็ได้ครับ การขีดนั้นอย่าสักแต่ว่าขีดนะครับ ...
Posted in สอบ ก.พ.Tagged ,,,,
แชร์ข้อสอบราชการ

แชร์ข้อสอบราชการ แชร์ข้อสอบสำหรับติดสอบราชการ แชร์ข้อสอบให้เพื่อน

แชร์ข้อสอบราชการ นี่เป็นอีกหนึ่งเคล็ดลับการสอบติดราชการนะครับ ที่เราจะได้รับการบรรจุราชการ เมื่อเรามีความตั้งใจ การแชร์ข้อสอบราชการ นั้น ในที่นี้ผมหมายถึงให้เพื่อนๆ ได้ลองแชร์ข้อสอบของตัวเองไปยังกลุ่มเพื่อนๆ ที่สอบราชการด้วยกัน เพราะว่าการแบ่งปันเนื้อหากันอ่านนั้น จะได้ช่วยกันตรวจสอบว่าเราเข้าใจในระดับไหน เข้าใจอย่างถูกต้องหรือเปล่า หรือเข้าใจแบบไม่ถูกต้อง จะได้ปรับแก้และจดจำสิ่งที่ถูกต้องต่อไปแบบไม่มีข้อสงสัย แชร์ข้อสอบราชการ สรุปเนื้อหาสำหรับสอบ ออกข้อสอบเองตามความเข้าใจเพื่อจำข้อสอบได้มากขึ้น แชร์ข้อสอบราชการ หรือ สรุปข้อสอบราชการ ในที่นี้ผมอยากแนะนำให้เพื่อนๆ ทำสรุปจากสิ่งที่อ่านนั้นเป็นความรู้ของตัวเองว่า เราเข้าใจในเนื้อหานั้นถูกต้องหรือเปล่า เพราะการทำสรุปออกมา จะทำให้เราได้ทบทวนข้อสอบของเราเองได้เป็นอย่างดีอีกด้วย ...
Posted in สอบ ก.พ.Tagged ,,,,
กำลังใจสอบราชการ

กำลังใจสอบราชการ สร้างกำลังใจสำหรับการสอบราชการ สู่การเป็นข้าราชการ

กำลังใจสอบราชการ ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้น และก้าวแรกของการจะเข้าสู่เส้นทางราชการ งานราชการ เพราะถ้าหากขาดซึ่งกำลังใจแล้วก็จะทำให้เราไม่มีกำลังใจที่จะตั้งใจอ่านหนังสือต่อไป ด้วยเส้นทางการเป็นข้าราชการนั้นก็ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบเสมอ เพื่อนๆ จะต้องพบเจอกับอะไรตั้งมากมาย ที่รออยู่ กำลังใจสอบราชการ หลายคนคงมีวิธีสร้างกำลังใจ ที่แตกต่างกันออกไป บ้างก็สอบราชการด้วยว่าเป็นความหวังของครอบครัว จะทำให้ความเป็นอยู่ขอบครอบครัวนั้นดีขึ้นด้วยพ่อแม่นั้นเจ็บป่วย ต้องการสิทธิการรักษาพยาบาล บ้างก็ตั้งใจทำงานรับใช้ประชาชน มีความตั้งใจแน่วแน่ที่จะตอบแทนคุณแผ่นดินนี้ ด้วยการทำงานรับใช้ประชาชน บ้างก็เพื่อสร้างความภาคภูมิใจให้กับครอบครัว บ้างก็มาจากแรงกดดันและดูถูกเหยียดหยาม กำลังใจสอบราชการ สร้างได้ทุกวัน เปิดรับสิ่งใหม่ๆ สำหรับการเป็นข้าราชการ ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามของแต่ละคน ...
Posted in สอบ ก.พ.Tagged ,,,,
พักผ่อนให้เพียงพอ

พักผ่อนให้เพียงพอ เคล็ดลับการอ่านหนังสือสอบให้มีประสิทธิภาพ

สำหรับใครที่ยังไม่เคยเข้าสู่วงการสอบราชการนั้น ก็อาจจะต้องมีอาการล้าสมองกันบ้างละครับ เพราะว่าการอ่านหนังสือสอบในช่วงเริ่มแรกนั้น ผู้อ่านจะมีอาการล้าสมอง ทำให้อ่านแล้วเกิดอาการง่วง หรือไม่ก็รู้สึกว่าไม่อยากอ่าน ซึ่งตรงนี้เป็นอาการปกติของผู้ที่ทำการอ่านหนังสือแรกๆ พักผ่อนให้เพียงพอ นับว่ามีความสำคัญอย่างมากในการเตรียมตัวเพื่อที่จะอ่านหนังสือ พักผ่อนให้เพียงพอ อ่านหนังสือให้ได้ดี จำได้แม่น ไม่วอกแว็ก และมีพักเบรกให้ร่างกายระหว่างทาง การอ่านหนังสือในแต่ละครั้งเป็นเวลานานๆ จะทำให้เราร่างกายเกิดอาการต่อต้านขึ้นมาได้ โดยปกติแล้วส่วนใหญ่เราจะรู้สึกตื่นตัวและตั้งใจอ่านหนังสือเพียงแค่ชั่วโมงแรกของการอ่านเท่านั้น หลังจากนั้น สมองเราจะสั่งการให้เราหยุดบ้าง อยากนอนบ้าง ถ้าเป็นการอ่านในช่วงวันหยุดที่ต้องใช้เวลาการอ่านติดต่อกันเป็นเวลานานๆ นั้น เราต้องมีการพักสมองบ้าง เช่นในวันหยุดวันอาทิตย์ เราตั้งใจที่จะอ่านหนังสือในช่วงเช้าคือ ...
Posted in สอบ ก.พ.Tagged ,,,,
ตั้งใจอ่านหนังสือสอบราชการ

ตั้งใจอ่านหนังสือสอบราชการ ตั้งใจสอบราชการให้ติด พิชิตบ่าบนชุดกากี

ตั้งใจอ่านหนังสือสอบราชการ คำนี้เชื่อว่าคนเดินสายสอบราชการนั้นก็ต้องได้ยินคำนี้จากคนรอบข้าง หรือไม่ก็การให้กำลังใจตัวเองกันมาบ้างแล้วหละใช่ไหมครับ คำว่าตั้งใจอ่านหนังสือ นั้นเป็นคำที่ดูเรียบง่าย และดูเหมือนว่าจะทำไม่ยากเลยเช่นกัน แต่มันก็เป็นคำที่ถูกลบล้างด้วยคำว่าเดี๋ยวก่อน ขี้เกียจ ได้เสมอครับ ตั้งใจอ่านหนังสือสอบราชการ อาจจะต้องเพิ่มเติมด้วยคำว่า ตั้งใจอ่านหนังสือสบราชการอย่างจริงจัง เพราะไม่ว่าจะเป็นการสอบระดับไหน สอบครู สอบกทม. สอบท้องถิ่น สอบภาค ข. นั้นก็ต้องตั้งใจอ่านหนังสืออย่างจริงจังเสมอ อย่าสักแต่เพียงสมัครสอบแล้วนั่งหาแต่สรุป เพียงอย่างเดียว การที่เราจะดูข้อสอบหรือเนื้อหาในแบบสรุปได้นั้น ตั้งใจอ่านหนังสือสอบราชการ ตั้งใจอ่านหนังสือสอบอย่างจริงจัง มองเป้าหมายให้ชัดเจน ...
Posted in สอบ ก.พ.Tagged ,,,,
วางแผนอ่านหนังสือสอบก.พ.

วางแผนอ่านหนังสือสอบก.พ. เตรียมตัววางแผนอ่านหนังสือสอบ สอบก.พ.ยังไงให้ติด

วางแผนอ่านหนังสือสอบก.พ. ก็คงเป็นการแนะนำที่ผมนั้นก็เคยแนะนำเพื่อนกันไปบ้างแล้วหละครับสำหรับการวางแผนอ่านหนังสือสอบ เพราะเชื่อว่าแต่ละคนก็จะมีภารกิจ หรือภาระที่ต่างกัน บ้างมีลูก มีครอบครัวที่ต้องดูแล แต่อยากจะให้เพื่อนๆ ได้ลองวางแผนการอ่านหนังสือกันอีกสักนิดครับ เพราะใช่ว่าเวลาหนึ่งปีนั้นจะช้า เวลาหนึ่งปีที่เราสอบไม่ติดนั้น บางคนก็เริ่มที่จะสาตาร์ทอ่านหนังสือกันแล้ว แต่บางคนก็ยังนั่งเสียใจ และทนทุกข์ทรมารกับความไม่สมหวังในการสอบในครั้งนี้ ซึ่งเราต้องตัดมันออกไปให้ได้ก่อนครับ แล้วมานั่งวิเคราะห์ข้อสอบว่า ทบทวนว่าเราทำข้อสอบตรงไหนได้ไม่ดี ตรงไหนเราทำได้ดีแล้วก็ปล่อยไว้ เมื่อมีเวลาแล้วค่อยมาทบทวนอีกทีก็ไม่น่าจะเป็นอะไรครับ วางแผนอ่านหนังสือสอบก.พ. เตรียมตัวสอบราชการ อ่านหนังสือยังไงให้ได้ดีในวันหยุดและหลังเลิกงาน วางแผนอ่านหนังสือสอบก.พ. ควรจัดตารางการอ่านหนังสือสอบไว้แต่เนิ่นๆ เลย ไม่ควรอ่านในเวลาอันใกล้ที่จะถึงเวลาสอบแล้ว ...
Posted in สอบ ก.พ.Tagged ,,,,
วิธีสอบให้ติด การสอบก.พ.

วิธีสอบให้ติด รวมเทคนิคการสอบให้ติด สอบก.พ.ให้ได้ สอบก.พ.ให้โดน

วิธีสอบให้ติด หลายครั้งหลายบทความที่เพื่อนๆ ได้อ่าน ได้นำมาปรับใช้กับการอ่านหนังสือเพื่อเตรียมสอบก.พ. สอบราชการนั้น ก็ต้องขอบอกว่านั่นมาจากประสบการณ์ที่ผมได้สั่งสมมา ถึงแม้จะเป็นเวลาแห่งการต่อสู้ที่ไม่มาก แต่ผมก็พยายามที่จะแนะนำและนำข้อมูลต่างๆ มาให้เพื่อนๆ ได้ลองนำมาปรับใช้กันครับ วิธีสอบให้ติด ทบทวนเนื้อหา หาข้อผิดพลาดในปีที่แล้ว เพื่อเตรียมตัวสอบใหม่ในครั้งหน้า วิธีสอบให้ติด การสอบก.พ. หมดเวลามานั่งเสียใจกันแล้วหละครับ เราต้องตั้งหลัก ตั้งสติให้ได้ตั้งแต่วันนี้ สำหรับใครที่กำลังเสียใจอยู่ก็ขอให้ลุกขึ้นมานั่งอ่านหนังสือเพื่อเตรียมตัวสอบกราชการเพื่องานราชการ กันได้แล้ว อย่ามัวมานั่งเสียใจให้เวลาผ่านไปแบบไร้คุณค่าอีกเลย วิธีสอบให้ติด วิธีแรก ก็คือการทบทวนเนื้อหาหากใครจำได้นั้น ...
Posted in สอบ ก.พ.Tagged ,,,,
ทำยังไงให้สอบก.พ.ติด

ทำยังไงให้สอบก.พ.ให้ติด สอบก.พ.ไม่ติดปีนี้ เตรียมตัวสอบให้ได้ในปีหน้า

อีกปัญหาหนึ่งที่เรายังสอบไม่ติด และเป็นเช่นนี้ก็เพราะว่า ตั้งแต่เล็กจนโต เราถูกปลูกฝังมาให้เรียนเพียงฉาบฉวย ไม่เอาจริงเอาจังในเรื่องของการอ่านหนังสือสอบ ยิ่งสมัยนี้มีสื่อหรือเทคโนโลยีมากมายที่จะย่นย่อให้เราอ่านหนังสือได้เร็วขึ้น แทบจะไม่ต้องจับกระดาษ สมุด ปากกา เหมือนแต่ก่อน  ทำยังไงให้สอบก.พ.ให้ติด เป็นอีกหนึ่งปัญหาที่ผู้สอบทุกคนต้องหาวิธีที่เป็นของตัวเองและเตรียมตัวสอบให้ได้ในปีหน้า ทำยังไงให้สอบก.พ.ให้ติด สอบก.พ.ให้ได้ สอบก.พ.ให้ติด สอบก.พ.ให้ผ่านในปีนี้ ทำยังไงให้สอบก.พ.ติด หลายคนมองว่าการท่องจำเป็นเรื่องของหลักการสมัยเก่าที่มองว่าท่องเป็นนกแก้ว นกขุนทอง ท่องจำจะไม่เกิดกระบวนการเรียนรู้ที่แท้จริง แต่เพื่อน ๆ ลองนึกดูสิครับว่า อะไรที่ท่องจำแล้ว มันติดอยู่ในหัวเรามาบ้าง ...
Posted in สอบ ก.พ.Tagged ,,,,
สอบก.พ.ให้ติด

สอบก.พ.ให้ติด สอบก.พ.ให้ได้ สอบก.พ.ให้สำเร็จ ต้องเริ่มต้นที่ไหน

สอบก.พ.ให้ติด จริงๆ แล้วผมคิดว่าระบบการศึกษาของไทยนั้นควรมุ่งเน้นที่จะผลิตนักศึกษาจบใหม่ให้เข้าตลาดแรงงานราชการบ้างก็น่าจะเป็นการดีนะครับ เท่าที่ผมสังเกตุดูนั้น บางหมาวิทยาลัยก็ให้ความสำคัญของการเตรียมตัวสอบราชการเพียงไม่กี่ที่เท่านั้น จากการเฝ้าติดตามกลุ่มของผู้สอบราชการนั้น จะมีอาจารย์หรือติวเตอร์ได้มีโอกาสไปให้ความรู้ ว่าการสอบราชการคืออะไร หนทางไปสู่อาชีพสายราชการนั้นต้องทำอย่างไร ก็มีอยู่ไม่มาก สอบก.พ.ให้ติด ปลูกฝังค่านิยมอาชีพราชการให้เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน อาชีพราชการสำหรับคนยุคใหม่ สอบก.พ.ให้ติด ควรปลูกฝังให้นักเรียนตั้งแต่ระดับม.ต้นเสียด้วยซ้ำ ไม่ใช่อาชีพหมอ ครู ตำรวจ ทหาร ที่เป็นข้าราชการได้เท่านั้น แต่ยังมีข้าราชการประเภทอื่น อีกมากที่รอผู้มีความรู้ความสามารถ เข้ามาพัฒนาระบบราชการของไทยให้พัฒนาต่อไป เจริญยิ่งขึ้นไป งานราชการ ...
Posted in สอบ ก.พ.Tagged ,,,,