ข่าวงานราชการ ข่าวเปิดสอบ หางานราชการ อัฟเดต 24 ชั่วโมง
สรุปรัฐธรรมนูญ 2560

สรุปรัฐธรรมนูญ 2560

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ฉบับเตรียมสอบราชการ เน้นจุดจำและนำไปสอบ สาระสำคัญรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560– เป็นรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับที่ 20– จัดร่างโดยคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ในระหว่าง พ.ศ. 2557–2560 ภายหลังการ รัฐประหารในประเทศโดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557– โดยรัฐธรรมนูญฉบับนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ ...
Posted in Uncategorized, การสอบราชการTagged ,,

การสอบเข้ารับราชการ

สวัสดีครับ ผู้สนใจ การสอบเข้ารับราชการ ทุกท่าน เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อถ่ายทอดประสบการณ์การสอบราชการของผมรวมถึง ประกาศรับสมัครงานราชการ ต่างๆ เพื่อประโยชน์ของผู้ที่สนใจ
Posted in Uncategorized