Breaking News
ย่อระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน

ย่อระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน แบบคนอ่านมาเยอะ พร้อมท่องจำในส่วนที่เหลือ

ย่อระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ในวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับสายการบริหารราชการกันนะครับ – ผู้ว่าราชการจังหวัด = รับคำสั่งรวมถึงนโยบายจาก คณะรัฐมนตรี ส่วนกลาง – ผู้ว่าราชการจังหวัด = เป็นหัวหน้าปกครอง บังคับบัญชา ข้าราชการในจังหวัด – รองผู้ว่าราชการจังหวัด, ผู้ช่วยผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการในจังหวัดรองจากผู้ว่าราชการจังหวัด – ปลัดจังหวัด, หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด = มีหน้าที่ช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดขับเคลื่อนงานต่างๆ – นายอำเภอ ...
Posted in สอบ ก.พ.Tagged ,,,,,,,