Breaking News
รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

รัฐมนตรีว่าการกระทรวง ถ้าไม่มีต้องทำอย่างไร ลำดับชั้นใครจะได้ขึ้นก่อน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวง ต้องขอเกริ่นเนื้อหาก่อนครับว่า รัฐมนตรีประจำกระทรวงนั้นคือใคร มีหน้าที่ทำอะไร รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงหรือทบวงนั้น ก็คือผู้บังคับบัญชาสูงสุดประจำกระทรวงนั้นนั่นเอง ตามหลักการของการบริหารราชการแผ่นดิน2534 ที่ได้กำหนดไว้แล้วนั้น ก็จะมีหลักการที่ให้เราได้ทำตามปฏิบัติพร้อมกับจดจำและนำไปสอบราชการ เพื่องานราชการของเรานั่นเอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวง การรักษาราชการแทน ที่มีลำดับชั้นชัดเจนไม่มั่วนิ่ม ที่ใครจะมาเป็นได้         รัฐมนตรีว่าการกระทรวง ถ้าไม่มีรัฐมนตรีหรือมีแต่ปฏิบัติราชการไม่ได้ ก็จะมีลักษณะคล้ายกันกับการที่ไม่มีนายกรัฐมนตรีนั่นแหละครับ แต่เพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้นเราถึงต้องย้ำ ต้องซ้ำเพื่อให้เพื่อนๆ ได้เข้าใจและนำไปสอบราชการที่ใกล้จะถึงในเวลานี้นั่นเอง         ถ้าไม่มี รัฐมนตรีว่าการกระทรวง ...
Posted in สอบ ก.พ.Tagged ,,,,,,