Breaking News
สรุปแนวข้อสอบก.พ.

สรุปแนวข้อสอบก.พ. แนวข้อสอบก.พ.ปีปัจจุบัน แบบทดสอบข้อสอบราชการ

การปฏิบัติงานราชการ เมื่อทุกท่านก้าวเข้าสู่แวดวงข้าราชการแล้วนั้น ทุกท่านต้องปรับตัวกับการทำงานตามสายบังคับบัญชาครับ จะว่าไปไม่ว่าหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนต่างก็ต้องมีหัวหน้า และเราต้องปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชาโดยชอบด้วยกฎหมาย เอาละครับ สรุปแนวข้อสอบก.พ. ข้อต่อไปจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสายการ บังคับบัญชา ครับ         สรุปแนวข้อสอบก.พ. ในข้อ 6. นี้ ถามว่า ใครบังคับบัญชาข้าราชการในกระทรวง เมื่อเห็นโจทย์เช่นนี้แล้ว อาจจะมีข้อลวงอยู่ก็เป็นไปได้นะครับเราต้องตั้งสติให้ดีในการวิเคราะห์ตัวเลือก เพราะหลายต่อหลายครั้งแล้วที่ข้อสอบดูเหมือนง่ายนั้น กลับหลอกตาเราไปได้ทุกครั้ง หากเรานั้นไม่วิเคราะห์โจทย์ให้ดีเสียแต่แรก สรุปแนวข้อสอบก.พ. แนวข้อสอบเกี่ยวกับสายบังคับบัญชา ที่สอบแล้วนำไปใช้งานได้จริง ...
Posted in สอบ ก.พ.Tagged ,,,,,,,,,