Breaking News
เดินทางไปราชการ

เดินทางไปราชการ เรื่องที่ต้องรู้ สำรองจ่ายไปก่อน แล้วเบิกทีหลัง

ทำไมเราต้องมาพูดเรื่องนี้กันด้วย แล้วมันจำเป็นมากใช่ไหมสำหรับการใช้ชีวิตเป็นข้าราชการตัวน้อยๆ ที่เงินเดือนก็ไม่ได้เยอะมากมาย สำหรับชีวิตข้าราชการแล้ว แรกๆ คุณก็อาจจะรู้สึกสนุก เอ็นจอยไปกับการทำงานแต่สักพัก การ เดินทางไปราชการ ก็จะเข้ามามีบทบาทในชีวิตของคุณมากยิ่งขึ้น เดินทางไปราชการ ชีวิตข้าราชการ ที่ต้องพบ มีเงินสำรองจ่าย รีบจ่าย รีบเบิก เพราะคุณต้องบริหารจัดการเอง การเดินทางไปราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นการเดินทางเพื่อไปประชุม หรือ ปฏิบัติหน้าที่ งานราชการ อันนี้ต้องขอบอกไปก่อนเลยว่า เราอาจจะต้องสำรองจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ ไปก่อน แล้วถึงมาเบิกจ่ายทีหลัง ...
Posted in งานราชการTagged ,,,