Breaking News
ที่พึ่งทางใจก่อนสอบราชการ

ที่พึ่งทางใจก่อนสอบราชการ ทำใจให้ปลอดโปร่งก่อนสอบราชการ

เมื่อถึงเวลาสอบก.พ.ในวันที่ 27 ก.ย. 63 แล้วนั้น การเตรียมตัวสอบก.พ. ก็คงเหลือเวลาเตรียมตัวอีก เพียงไม่กี่ชั่วโมงต่อจากนี้แล้ว ที่พึ่งทางใจสุดท้ายไม่ใช่แต่เฉพาะตัวเราเท่านั้นที่อดทนนั่งอ่านหนังสือมาแรมปี แรมเดือน ที่พึ่งทางใจก่อนสอบราชการ ของแต่ละคนก็จะแตกต่างกันออกไป สุดแท้แต่เราจะนับถืออะไรก็แล้วแต่ครับ ที่พึ่งทางใจก่อนสอบราชการ กอดให้อุ่น จดจำภาพจำของครอบครัวเสริมกำลังใจก่อนสอบก.พ.         ที่พึ่งทางใจก่อนสอบราชการ หากวันนี้บางคนอยู่ใกล้กับสถานที่สอบ และมีครอบครัวอยู่ข้างๆ ก็ขอให้จดจำใบหน้าครอบครัวเราเอาไว้ครับ เพราะพรุ่งนี้แล้วที่เราจะต้องทำเพื่อตัวเอง และทำเพื่อพวกเขา ถ้าหากใครต้องเดินทางไปสบอเพราะสถานที่สอบอยู่ไกล ก็ขอให้วางแผนการเดินทางไปสอบราชการให้ดีๆ ...
Posted in สอบ ก.พ.Tagged ,,,