ข่าวงานราชการ ข่าวเปิดสอบ หางานราชการ อัฟเดต 24 ชั่วโมง
Breaking News
สรุปใจความพรบ.ข้อมูลข่าวสาร

สรุปใจความพรบ.ข้อมูลข่าวสาร พรบ.ข้อมูลข่าวสารฉบับอ่านสอบ

สรุปใจความพรบ.ข้อมูลข่าวสาร ข้อมูลข่าวสารของราชการที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์จะเปิดเผยไม่ได้ เหตุที่เป็นเช่นนี้เพราะว่าในรัฐธรรมนูญบางมาตราได้กำหนดไว้ว่า ข้อมูลข่าวสารที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสถาบันนั้น จะเปิดเผยไม่ได้ ถ้าเปิดเผยก็จะมีความผิด คีย์เวิริ์ด สำหรับข้อมูลที่มิให้มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารได้ ในที่นี่ก็จะมีอยู่หลายคำด้วยกัน เพื่อนๆ ต้องจำให้ได้ โดยท่องเป็นคำสั้นๆ ได้ดังนี้ อาจเปิดเผย โดยคํานึง 1. การปฏิบัติหน้าที่ 2. ประโยชน์สาธารณะ 3. ประโยชน์ของเอกชน สรุปใจความพรบ.ข้อมูลข่าวสาร สรุปพรบ.ฉบับอ่านสอบ สรุปใจความสำคัญของพรบ.ข้อมูลข่าวสาร 2. ...
Posted in การสอบราชการTagged ,,,,
การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร

การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร พรบ.ข้อมูลข่าวสารราชการ เตรียมสอบราชการ

หมวดที่ 1 การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร นับว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับยุคที่มีแต่ข่าวสารเต็มไปหมด ประชาชนสามารถเข้าถึงสื่อ และข้อมูลของรัฐได้โดยง่ายยิ่งขึ้น ประกอบกับเจตนารมณ์ของกฎหมายนี้ ก็มุ่งหวังให้ประชาชนได้ทราบภารกิจของรัฐเช่นกัน ข้อมูลข่าวสารที่ต้องลงพิมพ์ในพระราชกิจจานุเบกษา 1. หน่วยงานของรัฐต้องจัดส่งข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยดังต่อไปนี้ลงพิมพ์ในราชกิจจาจุเบกษา เป็นลักษณะข้อบังครับที่ให้ทุกหน่วยงานต้องจัดทำข้อมูลดังกล่าว (1) โครงสร้างและการจัดการองค์กรในการดำเนินการ ในส่วนนี้เพื่อให้ประชาชนทราบว่า ลักษณะขององค์กรนี้มีลักษณะอย่างไร มีหน่วยงานใดบ้างที่เราจะสามารถไปติดต่อได้ เพื่อให้ง่ายและประหยัดเวลาในการเข้าไปติดต่อ (2) สรุปอำนานหน้าที่ที่สำคัญและวิธีการดำเนินงาน ส่วนนี้ถือว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมาก บางหน่วยงานที่ประชาชนไม่รู้จักหรือไม่คุ้นหูตามสื่อต่างๆ ไม่อาจทราบได้ว่าภารกิจของหน่วยงานราชการนั้นมีอะไร ทำอะไร เขาสามารถขอความช่วยเหลือ ...
Posted in การสอบราชการTagged ,,