Breaking News
สูตรเร่งรัดการอ่านก.พ.63

สูตรเร่งรัดการอ่านก.พ.63 ช่วงเดินหน้าเต็มที่ ทุบหม้อข้าวตัวเอง ไม่อ่านไม่ได้แล้ว

         เพื่อนๆ จำได้ไหมครับว่า ผมเคยแนะนำให้เพื่อนๆ ทำ โน้ตย่อสรุปเนื้อหาสอบก.พ.ไว้ เมื่อถึงเวลานี้เพื่อนๆ ทำได้มากน้อยแค่ไหนแล้วครับ ถ้าใครทำเสร็จแล้วผมก็ขอปรบมือให้ดังๆ เลยครับ แต่ถ้าใครยังไม่เสร็จก็เร่งมือไวหน่อยนะครับเพราะ สูตรเร่งรัดการอ่านก.พ.63 ในช่วงเวลาถัดไปนั้น ผมจะให้เพื่อนๆ นำเนื้อหาที่เคยสรุปย่อไว้มาอ่านแบบรวดเร็วที่สุด สูตรเร่งรัดการอ่านก.พ.63 ในข้อนี้ต้องขอบอกว่าเป็นช่วง การเอาโน้ตย่อมาอ่านอีกครั้งเพื่อความจำที่ดีขึ้น          8 – 21 ส.ค. 63 ในช่วงนี้ผมเวลาถึง ...
Posted in สอบ ก.พ.Tagged ,,,,,,
แนวข้อสอบก.พ.

แนวข้อสอบก.พ. เรื่องพรฎ.บ้านเมืองที่ดี ภารกิจที่ต้องดูร่วมกันเพื่อประชาชน

แนวข้อสอบก.พ. อธิบายความเพิ่มเติมสำหรับการที่หน่วยงานราชการ 2 หน่อยที่ต้องมาร่วมดำเนินการร่วมกันเพื่อประชาชน ยกตัวอย่างประสบการณ์โดยตรงของผมคือ เนื่องจากผมที่ได้ประสบมา อธิบาย มาตรา ๒๔ ตาม พรฎ.บ้านเมืองที่ดี นี้ อธิบายว่า ส่วนราชการที่ 1 ต้องไปขออนุญาตส่วนราชการที่ 2 เช่น อบต.เมื่อจะดำเนินการสิ่งใดใกล้แหล่งน้ำต้องขออนุญาตต่อ กรมเจ้าท่า เมื่อ อบต.ยื่นคำขออนุญาตต่อกรมเจ้าท่าแล้ว กรมเจ้าท่าก็จะต้องแจ้งผลการพิจารณาให้ส่วนราชการที่ยื่นคำขอทราบ (แจ้ง อบต.ทราบ) ...
Posted in สอบ ก.พ.Tagged ,,,,,,,