Breaking News
ข้อสอบงานสารบรรณ

ข้อสอบงานสารบรรณ โหลดข้อสอบงานราชการ เฉลยถูกชัวร์

ข้อสอบงานสารบรรณ ส่วนข้อต่อไปนะครับจะขาดไม่ได้เลย ส่วนใหญ่คำถาม จะถามว่าผู้รักษาการระเบียบนี้ครับ ซึ่งเราต้องจำให้แม่นนะครับ เราก็จะได้ไปอีก 1 แต้มได้อีก 1 ข้อนะครับ ต่อมาครับมันก็จะต้องถามความหมายของหนังสือราชการใช่ไหมครับ หนังสือราชการหมายถึงอะไรหรือจะถามว่าข้อใดเป็นความหมายของหนังสือราชการ หนังสือราชการนะครับ หมายถึงเอกสารที่เป็นหลักฐานในราชการความหมายกว้างนะครับ เอกสารที่เป็นหลักฐานในราชการอันนี้เป็นความหมายของคำว่าหนังสือราชการ ส่วนรายละเอียดย่อยลงมาเนี่ยก็จะอย่างเช่น หนังสือที่ไปมาระหว่างส่วน งานราชการ เช่นกระทรวงมีไปหาหน่วยงานท้องถิ่น หรือมีไปหาจังหวัด จังหวัดมีไปหาอีกจังหวัดนึง ให้การติดต่อกันหรือส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นซึ่งมิใช่ส่วนราชการ โหลด ข้อสอบงานสารบรรณ ฉบับเจาะลึก ...
Posted in การสอบราชการ, งานราชการTagged ,,,,