Breaking News
วิธีทำอุปมา อุปมัย

วิธีทำอุปมา อุปมัย เทคนิคการคิดวิเคราะห์ข้อสอบก.พ. ให้ได้คะแนนเต็ม

จะเห็นได้ว่าแนวข้อสอบนั้นเราทำมากันหลายข้อแล้ว ซึ่งแต่ละข้อก็จะมีความแตกต่างกัน เราจึงต้องทำการศึกษาไว้หลายๆ วิธี เพื่อให้เราไปเจอในห้องสอบเราจะได้รู้ วิธีทำอุปมา อุปมัย ได้หลากหลายมากยิ่งขึ้นและเก็บคะแนนแนได้นั่นเอง หินงอก : หินย้อย ก. หล่น : หาย ข. พุ่ง : ตก ค. พอง : ขยาย ง. ลีบ ...
Posted in สอบ ก.พ.Tagged ,,,,
โหลดแนวข้อสอบอุปมา อุปมัย

โหลดแนวข้อสอบอุปมา อุปมัย วิเคราะห์แนวข้อสอบราชการ ก.พ.

หลังจากที่เราทำข้อ 1 เสร็จไปแล้วนั้น ต้องขอบอกก่อนเลยว่า โหลดแนวข้อสอบอุปมา อุปมัย นั้นมันไม่ได้มีแค่แพทเทินเดียวในการจำนะครับ ข้อสอบอุปมาอุปมัยนั้น มีอีกหลายแบบที่เราต้องจำ และนำไปใช้วิเคราะห์ข้อสอบค่อนข้างเยอะเลยทีเดียว โหลดแนวข้อสอบอุปมา อุปมัย ข้อ 2. สระ : เกาะ เรามาวิเคราะห์กันครับสำหรับข้อนี้ ก. บึง : ทวีป ข. ลำธาร : ...
Posted in การสอบราชการ, สอบ ก.พ.Tagged ,,,,