Breaking News
ข้าราชการทำอาชีพเสริม

ข้าราชการทำอาชีพเสริม หารายได้เสริม ระหว่างรับราชการ ทำได้แน่ๆ

ข้าราชการทำอาชีพเสริม สำหรับการหารายได้เสริมนั้น สามารถทำได้นะครับ เพียงแต่เราตั้งใจและแสวงหาโอกาสก็สามารถทำได้นะครับ ถ้าเรารับราชการนั้น ถ้าจะคิดที่จะทำอาชีพเสริมซึ่งดีกว่าของเอกชนเพราะว่าเนื้องานของเอกชนนั้นก็จะค่อนข้างที่จะหนักกว่า 3 เท่า เลยนะครับ ก็ให้เป็นแนวทางไว้นะครับว่าทุกวันนี้นะครับผมว่าไม่มีอาชีพใดมั่นคงแน่นอนแล้วครับจริงๆแล้วอายุราชการก็ไม่ใช่ว่าจะมั่นคงนะครับเราเคยคิดนะครับว่าอาชีพ งานราชการ อาจจะมั่นคงที่สุดมันก็ยังมันยังเป็นอย่างนั้นอยู่นะครับแต่ว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ย ข้าราชการทำอาชีพเสริมสถานสถานการณ์ต่างๆมันเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลานะครับ ปรับตัวตามยุค ข้าราชการทำอาชีพเสริม บริหารจัดการชีวิต แบ่งเวลาให้ได้ ก็เป็นข้าราชการอย่างมีความสุขได้ ข้าราชการทำอาชีพเสริมโลกปัจจุบันนั้นมันอาจจะไม่ได้ออกแบบมาหรือว่าทำให้เงื่อนไขต่างๆของการไปราชการและมั่นคงที่สุดแล้วนะครับมันอาจจะมีการปรับเปลี่ยนได้เหมือนกัน มันเปลี่ยนได้ยากกว่าเท่านั้นเองครับก็ขอแจ้งเป็นข้อมูลนะครับสำหรับใครก็ตามที่กำลังสนใจที่จะเลือกทำงานนะครับ เพราะด้วยองค์กรขนาดใหญ่ที่มามาอย่างยาวนาน และทุกอย่างต้องขับเคลื่อนด้วยบุคลากรของภาครัฐ ระเบียบต่างๆ ที่ระบุไว้ ทำให้องค์กรราชการนั้นถ้าจะล้ม ...
Posted in การสอบราชการTagged ,,,,