Breaking News
ข้าราชการยุคดิจิทัล

ข้าราชการยุคดิจิทัล ปรับตัวการใช้ชีวิตราชการ จะคนเก่า คนใหม่ ก็ต้องปรับตัว

ข้าราชการยุคดิจิทัล สำหรับในหัวข้อนี้นั้น ก็เป็นเรื่องเกี่ยวเนื่องกับครั้งที่แล้ว ที่เราได้พยายามนำเสนอเพื่อเกริ่นนำเพื่อนๆ ว่าเราจะต้องปรับตัวอะไร อย่างไรกันบ้าง เพราะเพื่อนๆ เชื่อหรือไม่ครับว่า มีจำนวนไม่น้อยเลยทีเดียว ที่ไม่มีความพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงเพื่อก้าวเข้าไปสู่ ข้าราชการยุคดิจิทัล ด้วยพื้นฐาน และภารกิจของแต่ละกรมที่ไม่เหมือนกัน และไม่ได้มีความรู้เรื่องคอมพิวเตอร์หรือการใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์เท่าไรมากนัก ข่าวงานราชการ ก็อาจจะเป็นปัญหาเป็นอย่างมาก ช่องว่างระหว่างคนรุ่นเก่า และ คนรุ่นใหม่ จึงเป็นปัญหาที่ต้องแก้ไข เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในองค์กร องค์กรยุคใหม่ ข้าราชการยุคดิจิทัล ต้องปรับตัวอย่างไร ให้อยู่รอด ...
Posted in การสอบราชการTagged ,,,,
ข้าราชการยุคใหม่

ข้าราชการยุคใหม่ ต้องปรับตัว ระบบบริการราชการแบบรัฐบาลดิจิทัล

ข้าราชการยุคใหม่ ต้องปรับตัว ทำไมวันนี้ผมต้องพูดคำนี้ด้วยหละครับ ก็จะไม่ให้พูดคำนี้ได้อย่างไรเล่าครับ ก็ในเมื่อทุกวันนี้ต่างขับเคลื่อนไปด้วยดิจัลทั้งสิ้น การสร้างความคุ้นเคยกับโลกของดิจัลที่นับวันยิ่งจะก้าวล้ำกว่าเราไปอย่างมาก ก็ทำให้ข้าราชการอย่างเราต้องปรับตัวกันมากเลยทีเดียว ไม่เพียงแต่ ข้าราชการ ที่อยู่ในหน่วย งานราชการ เท่านั้นที่ต้องปรับตัว เจ้าหน้าที่เองไม่ว่าจะเป็นพนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ หรือตำแหน่งอื่นๆ ที่มีอยู่ในเกณฑ์ที่ต้องพัฒนาศักยภาพของบุคลากรของภาครัฐ ก็ปฏิเสธไม่ได้เลยว่า ต้องปรับตัวกันมากเลยทีเดียว องค์กรดิจทัล ข้าราชการยุคใหม่ ปรับตัวให้ทัน พัฒนาตนให้ได้ จะได้ไม่ถูกทิ้งไว้ข้างหลัง คำถามคือข้าราชการยุคใหม่ที่เราพยายามพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลให้กับบุคลากรนั้น ก็มีการส่งเสริมกันมาตลอด ...
Posted in การสอบราชการTagged ,,,,
สอบก.พ.ให้ติด

สอบก.พ.ให้ติด สอบก.พ.ให้ได้ สอบก.พ.ให้สำเร็จ ต้องเริ่มต้นที่ไหน

สอบก.พ.ให้ติด จริงๆ แล้วผมคิดว่าระบบการศึกษาของไทยนั้นควรมุ่งเน้นที่จะผลิตนักศึกษาจบใหม่ให้เข้าตลาดแรงงานราชการบ้างก็น่าจะเป็นการดีนะครับ เท่าที่ผมสังเกตุดูนั้น บางหมาวิทยาลัยก็ให้ความสำคัญของการเตรียมตัวสอบราชการเพียงไม่กี่ที่เท่านั้น จากการเฝ้าติดตามกลุ่มของผู้สอบราชการนั้น จะมีอาจารย์หรือติวเตอร์ได้มีโอกาสไปให้ความรู้ ว่าการสอบราชการคืออะไร หนทางไปสู่อาชีพสายราชการนั้นต้องทำอย่างไร ก็มีอยู่ไม่มาก สอบก.พ.ให้ติด ปลูกฝังค่านิยมอาชีพราชการให้เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน อาชีพราชการสำหรับคนยุคใหม่ สอบก.พ.ให้ติด ควรปลูกฝังให้นักเรียนตั้งแต่ระดับม.ต้นเสียด้วยซ้ำ ไม่ใช่อาชีพหมอ ครู ตำรวจ ทหาร ที่เป็นข้าราชการได้เท่านั้น แต่ยังมีข้าราชการประเภทอื่น อีกมากที่รอผู้มีความรู้ความสามารถ เข้ามาพัฒนาระบบราชการของไทยให้พัฒนาต่อไป เจริญยิ่งขึ้นไป งานราชการ ...
Posted in สอบ ก.พ.Tagged ,,,,