Breaking News
ครุฑในงานราชการคืออะไร เว็บเปิดสอบราชการ

ครุฑในงานราชการคืออะไร มีไว้ทำไม มีที่มาอย่างไร มาดูกัน

ครุฑในงานราชการคืออะไร ครุฑหรือพญาครุฑเป็นสัตว์กรุงเทพฯตามเสด็จไทยโบราณนะครับเชื่อว่าครูนั้นเป็นพยานแห่งนกที่เป็นพาหนะของพระนารายณ์มีรูปเป็นครึ่งคนครึ่งนกอินทรีย์ที่ได้รับที่เป็นอมตะไม่มีอาวุธทำลายลง ด้วยเหตุนี้จึงมีชื่ออีกอย่างหนึ่งว่าสุบรรณซึ่งหมายถึงคนวิเศษเป็นสัตว์ที่มีขนาดใหญ่มีอานุภาพแล้วก็มีพละกำลังมหาศาลแข็งแรงสามารถบินได้รวดเร็วมีสติปัญญาเฉียบแหลมเฉลียวฉลาดอ่อนน้อมถ่อมตนและมีสัมมาคารวะน่าสรรเสริญ ฤทธานุภาพของพญาครุฑจึงได้มีการสร้างรูปครุฑผ้าหรือพระพุทธ ครุฑในงานราชการคืออะไรซึ่งหมายถึงครุฑที่เป็นพาหนะเป็นรูปครุฑกลางปีและใช้เป็นสัญลักษณ์สำคัญเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ของไทยมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา ได้รับลัทธิเทวราชของอินเดียที่ถือว่าพระมหากษัตริย์คืออวตารของพระนารายณ์ ครุฑในงานราชการคืออะไร รวมทุกเรื่องเกี่ยวกับการสอบราชการที่ควรรู้ เป็นราชการต้องรู้อะไรบ้าง เกร็ดสาระน่ารู้ดีๆ เกี่ยวกับการสอบราชการ ดังนั้นครุฑ ซึ่งเป็นผู้มีฤทธิ์มากและเป็นพาหนะของพระนารายณ์จึงเป็นสัญลักษณ์แทนพระมหากษัตริย์จากการที่ใช้ตราครุฑเป็นพระราชลัญจกร สำหรับประทับหนังสือราชการแผ่นดินที่เป็นพระบรมราชโองการและใช้พระราชลัญจกรพระครุฑประทับหนังสือราชการแผ่นดินมาแต่โบราณนะครับ ต่อมาจึงได้มีการใช้ตราครุฑเป็นตราประทับในหนังสือราชการของกรมกองต่าง ๆ และใช้เป็นหัวกระดาษของหนังสือราชการเพื่อให้ทราบว่างานนั้นเป็น งานราชการ ตราครุฑในหนังสือราชการไทยจะแบ่งออกเป็น 2 แบบด้วยกันนะครับแบบที่ 1 คือ ครุฑเท้าตั้งหรือว่าครุฑดุน จะใช้เฉพาะพระมหากษัตริย์เท่านั้น ...
Posted in การสอบราชการTagged ,,,,