Breaking News
ข้อดีงานราชการ

ข้อดีงานราชการ สวัสดิการดี ลาได้หลายประเภท ต้องสอบให้ได้

ข้อดีงานราชการ หลังจากที่เราได้รับข้อมูลเบื้องต้นกันไปแล้ว เนื่องด้วยสถานการณ์ในตอนนี้กลับกลายเป็นว่า ปีนี้มีคนมาสอบบรรจุเป็นข้าราชการกันเยอะมาก ทราบไหมครับว่าคนสมัครสอบเข้ารับราชการเกือบ เจ็ดแสนคนนั้น รับได้กี่คนครับ เป็นข้าราชการนะไม่เอาสัญญาจ้างนะครับ ซึ่งตรวจสอบจากตำแหน่งว่างแล้ว เป็นข้าราชการจริงๆ ได้เพียงแค่ สองหมื่นแปดพันเก้าร้อยตำแหน่งเท่านั้น ซึ่งลองเทียบอัตราส่วนแล้ว ก็จะรู้ว่ายากกว่าการสอบเข้ามหาวิทยาลัยหรือเปล่าอันนี้ผมไม่ทราบครับ ข้อดีงานราชการย้ำอีกครั้งสมัครเกือบเจ็ดแสนคนนั้น เขารับแค่สองหมื่นแปดพันเก้าร้อยตำแหน่งเท่านั้นครับ เตรียมตัวสอบราชการ เพราะ ข้อดีงานราชการ นั้นมีเยอะ รายได้มั่นคง สวัสดิการเพียบ มีแต่ได้กับได้ แต่ก็ใช่ว่าจะใจร้ายเกินไป เขามีแบบสัญญาจ้าง ...
Posted in การสอบราชการTagged ,,,,