ข่าวงานราชการ ข่าวเปิดสอบ หางานราชการ อัฟเดต 24 ชั่วโมง
Breaking News
โหลดแนวข้อสอบพรบ.ข้อมูลข่าวสาร

โหลดแนวข้อสอบพรบ.ข้อมูลข่าวสาร โหลดแนวข้อสอบล่าสุด โหลดแนวข้อสอบราชการ

38) โหลดแนวข้อสอบพรบ.ข้อมูลข่าวสาร กรณีใดที่ผู้ขอข้อมูลข่าวสารไม่มีสิทธิเรียกร้องต่อคณะกรรมการ ก. เรื่องเกี่ยวกับการมีคําสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 15 หรือคําสั่งไม่รับฟังคําคัดค้านตามมาตรา 17 ข. เรื่องเกี่ยวกับคําสั่งไม่ให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือลบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตามมาตรา 25 ค. ข้อ ก. และ ข. ถูก ง. เรื่องว่าด้วยการไม่ได้รับความสะดวกโดยไม่มีเหตุผลอันควร 39) แนวข้อสอบงานราชการ กรณีใดที่ผู้ขอข้อมูลข่าวสารมีสิทธิเรียกร้องต่อคณะกรรมการ ก. หน่วยงานของรัฐไม่จัดพิมพ์ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7 ...
Posted in การสอบราชการTagged ,,,,
แนวข้อสอบราชการ

แนวข้อสอบราชการ แนวข้อสอบ หางานราชการ งานราชการวันนี้ งานราชการ

แนวข้อสอบราชการ เป็นแนวข้อสอบพรบ.ข้อมูลข่าวสารที่เราคัดสรรมาให้คุณได้ลองทำแบบฝึกหัด เสมือนว่าทำข้อสอบในห้องสอบจริง เพราะทุกข้อที่ตั้งโจทย์มานั้น ก็ตั้งมาจากตัวบทกฎหมาย ให้เพื่อน ๆ ได้ลองทำกัน ซึ่งยังมีเนื้อหาอีกมากที่สามารถทำตามได้ 36) ในกรณีมีผู้ยื่นคําขอข้อมูลข่าวสารของงานราชการตามมาตรา 11 ข้อมูลข่าวสารนั้นจะต้องเป็นข้อมูลข่าวสารประเภทใดที่ให้หน่วยงาน ของรัฐที่รับคําขอให้คําแนะนําเพื่อไปยื่นคําขอต่อหน่วยงานของรัฐที่ควบคุมดูแลข้อมูลข่าวสารนั้นโดยไม่ชักช้า ก. ข้อมูลข่าวสารอยู่ในความควบคุมดูแลของหน่วยงานส่วนกลาง ข. ข้อมูลข่าวสารอยู่ในความควบคุมดูแลของหน่วยงานส่วนสาขา ค. ข้อมูลข่าวสารอยู่ในความควบคุมดูแลของหน่วยงานของรัฐแห่งอื่น ง. ถูกทุกข้อ ว่าง่ายๆ สำหรับข้อนี้ก็คือ ไม่ว่าข้อมูลจะอยู่ส่วนในความครอบครองดูแลของใคร ...
Posted in การสอบราชการTagged ,,,,
แนวข้อสอบพรบ.ข่าวสาร

แนวข้อสอบพรบ.ข่าวสาร แนวข้อสอบสำหรับข้าราชการ แนวข้อสอบ

แนวข้อสอบพรบ.ข่าวสาร สำหรับผู้สอบราชการทุกคน เน้นเนื้อหาที่เข้าใจง่ายมาให้เพื่อนๆ ได้ลองทำกันครับ แนวข้อสอบพรบ.ข่าวสาร 24) บุคคลไม่ว่าจะมีส่วนได้เสียหรือไม่ก็ตามย่อมมีสิทธิอย่างไรเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ก. ตรวจดู ข. ตรวจดู ขอสําเนา ค. ขอสําเนา หรือขอสําเนาที่มีคํารับรอง ง. ตรวจดู ขอสําเนา หรือขอสําเนาที่มีคํารับรอง ซึ่งในที่นี้หากประชาชนต้องการตรวจสอบก็สามารถทำได้ไปยังสถานที่ราชการนั้นๆ 25) การกําหนดสิทธิให้คนต่างด้าวตามมาตรา 9 ในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารให้เป็นไปตามข้อใด ก. ...
Posted in การสอบราชการTagged ,,,,
งาน ป.ป.ช.

งาน ป.ป.ช. เปิดสอบ ป.ป.ช. งานราชการล่าสุดวันนี้ เปิดสอป.ป.ช. 26 ตุลา นี้

งาน ป.ป.ช. มีกำหนดประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบวันที่ 17 พ.ย. 63 ซึ่งเป็นวันเดียวกับให้เราเข้าไปพิมพ์บัตรประจำตัวผู้สอบ ตาม รับสมัครงาน ป.ป.ช. ในบทความก่อนหน้านี้ที่ผมได้บรรยายไปแล้วบางส่วน         งาน ป.ป.ช. จากการคาดคะเนวันที่ประกาศวันสอบนั้น หลังจากนั้นก็จะประมาณ 1-2 อาทิตย์เท่านั้น โดยวันที่ 17 พ.ย. ...
Posted in งานราชการTagged ,,,,
นวก.คอมDSI

นวก.คอมDSI เปิดสอบแล้ว 1 ตำแหน่ง ตำแหน่งงานดีๆ เปิดสอบแล้ววันนี้

นวก.คอมDSI เปิดสอบแล้ววันนี้ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการDSI เป็นลักษณะงานที่น่าสนใจอีกตำแหน่งหนึ่งที่สำหรับผู้สนใจ เอาหละครับ เรามาดูกันว่าเค้าเปิดสอบอะไรกันบ้าง         นวก.คอมDSI60 คะแนน สำหรับวิชาทั่วไปที่เราจะสอบเหมือนกันๆ ก็คือในส่วนนี้แหละครับ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ระเบียบข้าราชการพลเรือน กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง กฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ข้อมูลข่าวสารทางราชการ การบริหารบ้านเมืองที่ดี การรักษาความลับของทางราชการ และระเบียบเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ งานสารบรรณ ก็อย่างที่บอกแหละครับ เป็นกฎหมายพื้นฐานที่ต้องสอบ ที่ต้องอ่าน ที่ต้องทำให้ได้ ไม่เช่นนั้นแล้ว ...
Posted in งานราชการTagged ,,,,
นักวิชการการคอมพิวเตอร์DSI

นักวิชการการคอมพิวเตอร์DSI เปิดสอบแล้ววันนี้ รับ 1 อัตรา คัดสุดยอดผู้เพรียบพร้อม

        นักวิชการการคอมพิวเตอร์DSI เปิดสอบทั้งทีมาเพียงหนึ่งตำแหน่งก็ต้องขอบอกไว้ก่อนเลยครับว่า ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์นั้น เป็นอีกหนึ่งตำแหน่งที่เปิดแต่ละทีก็จะน้อย วิเคราะห์จากความเห็นส่วนตัวเป็นไปได้ว่าตำแหน่งนี้นั้นมีผู้ควบคุมระบบคอมพิวเตอร์เพียงหนึ่งคนก็น่าจะเพียงพอแล้วสำหรับการขับเคลื่อนงานราชการ เพราะแทบทุกสนามจะเปิดรับไม่มาก นักวิชการการคอมพิวเตอร์DSI ทำงานเป็นไอทีซัพพอร์ต วิเคราะห์ระบบ งานไอทีที่หลากหลาย         นักวิชการการคอมพิวเตอร์DSIถ้าในสายงานนี้ผมคนนึงที่จบคอมพิวเตอร์มา ด้วยความไม่เก่งของผมก็ต้องยอมรับเลยว่าสอบ 4 ครั้งในตำแหน่งนี้ ไม่ได้ ไม่ติดเลยสักครั้ง ขาดเพียง 1-2 คะแนนเท่านั้น เอาหละครับเรามาศึกษากันดีกว่าครับว่ามีหน้าที่อย่างไรบ้าง         นักวิชการการคอมพิวเตอร์DSIติดตามเครื่องคอมพิวเตอร์ ชุดคำสั่งระบบ ...
Posted in งานราชการTagged ,,,,
นักวิเทศสัมพันธ์DSI

นักวิเทศสัมพันธ์DSI หางานราชการวันนี้ หางานราชการถูกใจ หางานราชการ

นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ เป็นอีกหนึ่งตำแหน่งของ DSI ที่น่าสอบมากๆ ในวันนี้ สำหรับผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษและต้องการรับรับราชการนี่ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับท่านแล้วครับ เพระ นักวิเทศสัมพันธ์DSI นั้นได้เปิดสอบแล้ว แล้วเนื้อหาที่สอบนั้นมีอะไรกันบ้าง ไปดูกัน นักวิเทศสัมพันธ์DSI เน้นภาษาอังกฤษ ใครมีความพร้อมก็ลุยเลย สัดส่วนคะแนนอยูที่ 140 คะแนนเต็ม 200         นักวิเทศสัมพันธ์DSI จะสอบเรื่องกฎหมายทั่วไปมีสัดส่วนอยู่ที่ 60 คะแนน ได้แก่ ระเบียบบริการราชการแผ่นดิน ...
Posted in งานราชการTagged ,,,,
หางานราชการ DSI

หางานราชการ DSI เปิดสอบ 12 อัตรา อ่านหนังสือแต่วันนี้ จะได้สบายในวันหน้า

งานราชการที่เปิดสอบวันนี้ เรียกได้ว่ามีมาไม่มาก หางานราชการ DSI ครั้งนี้ก็มีเพียง 12 ตำแหน่ง แต่ผู้ต่อสู้คงมีมาก เอาหละครับเรามาศึกษาคุณสมบัติของแต่ละตำแหน่งกันดีกว่าครับ         หางานราชการ DSI ตำแหน่ง เจ้าหนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ครั้งนี้เปิดรับ 2 ตำแหน่ง น้อยมาก แต่ก็มีโอกาสเรียกได้ต่อเนื่องครับ หางานราชการ DSI วันนี้ เตรียมตัวให้พร้อมมากที่สุด อ่านหนังสือตั้งแต่วันนี้เพื่อนาคตที่ดีในวันข้างหน้า         ...
Posted in งานราชการTagged ,,,,,
กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน

กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบ

งานราชการ เรียกได้ว่าไม่มีงานใดที่จะไม่เกี่ยวกับประชาชนอย่างแน่นอน เพราะด้วยภารกิจหลักของการประกอบอาชีพราชการนั้นก็เพื่อที่จะขับเคลื่อนภารกิจของราชการให้ลุล่วงไปได้ด้วยดี ฉะนั้นแล้วการที่ประชาชนไปติดต่อสถานที่ราชการ ระยะเวลาที่รอคอยก็ย่อมเกิดขึ้น การบริหารบ้านเมืองที่ดี จึงกำหนดว่า ต้อง กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน ให้ประชาชนได้รับทราบด้วย         กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน ไม่เพียงแต่จำกำหนดไว้เท่านั้น แต่หน่วยงานราชการต้องจัดทำและประกาศให้ประชาชนได้ทราบอย่างชัดเจนว่าต้องใช้เวลาในการดำเนินการในแต่ละขั้นตอนเท่าไร กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน ถือว่าเป็นข้อดีและมีประโยชน์อย่างมาก เพราะประชาชนหรือผู้ที่มาติดต่อจะได้ทราบว่าต้องใช้เวลาในการรอคอยในแต่ละขั้นตอนเท่าไร หรือทั้งกระบวนการที่มาติดต่อนั้นต้องมีระยะเวลารอคอยเท่าไร เพื่อจะได้บริหารจัดการเวลาที่จะมาได้ อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นเจ้าหน้าที่ให้ทำงานตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด ไม่ประวิงเวลา ทำงานตามระบบได้มากขึ้น กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน ยังต้องทำระหว่างหน่วยงานราชการที่ติดต่อกันด้วย         ...
Posted in การสอบราชการ, สอบ ก.พ.Tagged ,,,
บรรจุข้าราชการใหม่

บรรจุข้าราชการใหม่ แต่มีที่อื่นเรียกมา ต้องทำอย่างไร ตัดสินใจอย่างไรให้ดีที่สุด

ในความเดิมตอนที่แล้ว บรรจุข้าราชการใหม่ นั้นผมได้ถ่ายทอดประสบการณ์การบรรจุครั้งแรกของชีวิตข้าราชการของผมไปแค่เพียงเล็กน้อย         สำหรับวันนี้ผมขอถ่ายทอดประสบการณ์บรรจุราชการ กันให้อ่านเพลินๆ กันต่อนะครับ แน่นอนว่าผมเชื่อกฎของที่แรกครับ นั่นคือสิ่งที่ทุกอย่างดลบันดาลให้เราได้ไปอยู่ ณ ที่แห่งนั้น และผมก็ได้รับความรัก ความเมตตา สังคมการทำงาน และลักษณะงานที่เหมาะกับตัวผมได้เป็นอย่างดี เรียกได้ว่าไม่มีอะไรขาด ไม่มีอะไรเกิน มีแต่ความพอดีที่สัมผัสได้ถึงความสุข ผมมีความสุขทุกวันที่ตื่นมาทำงาน มีความคิดใหม่ๆ ที่จะพัฒนางาน มีอิสระทางความคิดในการทำงาน มีเวลาว่างพอสำหรับการดูแลสุขภาพ มีเวลาที่จะคบค้าสมาคมกับเพื่อนร่วมงาน บรรจุข้าราชการใหม่ ...
Posted in การสอบราชการ, สอบ ก.พ.Tagged ,,,