Breaking News
ชุดทดสอบพรบ.ข้อมูลข่าวสาร

ชุดทดสอบพรบ.ข้อมูลข่าวสาร แนวข้อสอบฉบับอ่านง่าย แนวข้อสอบสำหรับสอบราชการ

ชุดทดสอบพรบ.ข้อมูลข่าวสาร เราได้รวบรวมข้อสอบราชการเอาไว้ให้ท่านหมดแล้ว เพียงแค่อ่านวันละนิด อ่านวันละเรื่อง ท่านก็จะสามารถจดจำและนำไปใช้สอบราชการได้อย่างแน่นอน 93) ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้องเกี่ยวกับวาระการดํารงตําแหน่งของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ก. คราวละ 3 ปี วาระเดียว ข. คราวละ 3 ปี และอาจได้รับแต่งตั้งใหม่ก็ได้ ค. คราวละ 2 ปี วาระเดียว ง. คราวละ 2 ...
Posted in การสอบราชการTagged ,,,,