Breaking News
ตะลุยโจทย์ก.พ.

ตะลุยโจทย์ก.พ. ทำข้อสอบก.พ. ไปด้วยกัน เพื่อนรู้ใจสอบก.พ.

ตะลุยโจทย์ก.พ. คือการทำโจทย์ข้อสอบไปอย่างรวดเร็ว นึกอะไรออกก็ตอบไปเลยตามสัญชาตญาณแรกของเราครับ เพราะเราต้องจำลองว่าเรานั่งสอบอยู่ในห้อง อยู่ในห้องสอบเสมือนจริง ไม่มีเวลามานั่งคิด ฝึกทำข้อสอบ จึงเป็นอีกกลยุทธ์การเตรียมตัวสอบของเราครับ         ตะลุยโจทย์ก.พ.ใครเป็นที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการจังหวัด และเห็นชอบในการทำแผนพัฒนาจังหวัด         ก. คณะกรรมาธิการจังหวัด         ข. คณะผู้แทนจังหวัด         ค. คณะกรรมการจังหวัด         ง. คณะกรมการจังหวัด         เฉลยก่อนนะครับ ...
Posted in สอบ ก.พ.Tagged ,,,,,