Breaking News
สอบท้องถิ่นปี64

สอบท้องถิ่นปี64 รวมข่าวเปิดสอบท้องถิ่น ข่าวสอบท้องถิ่นล่าสุด

สอบท้องถิ่นปี64 เอาหละครับ และแล้วเราก็ได้รับข่าวการเคลื่อนไหวการสอบราชการอีกสนามหนึ่งกันแล้ว ซึ่งสนามนี้ก็คือการสอบราชการท้องถิ่นนั่นเอง สำหรับในปีนี้ ถึงแม้จะไม่มีกำหนดการอะไรออกมาชัดเจน แต่ก็มีความคืบหน้าที่เรียกได้ว่าสร้างความกังวลใจของการสอบครั้งนี้มากพออยู่สมควรเลยหละครับ การสอบราชการ สอบก.พ. หรือสอบท้องถิ่นนั้น มีข้อแตกต่างกันอยู่นิดนึงตรงที่ว่า ถ้าเป็นการสอบเข้ารับราชการที่ไม่ได้สังกัดท้องถิ่นนั้น เราต้องสอบภาค ก. ของ ก.พ. ก่อนนะครับ แต่ถ้าเป็นของท้องถิ่นนั้นเราไม่ต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ. เลย ฉะนั้นจึงเป็นโอกาสเหมาะสำหรับผู้ที่ไม่ได้สอบก.พ.นะครับ สอบท้องถิ่นปี64 เตรียมตัวสอบราชการ ...
Posted in สอบท้องถิ่นTagged ,,,,
ทบทวนแนวข้อสอบราชการ

ทบทวนแนวข้อสอบราชการ หาแนวข้อสอบราชการ แนวข้อสอบราชการล่าสุด

65) ทบทวนแนวข้อสอบราชการ  ข้อใดต่อไปนี้ไม่จําเป็นในการพิมพ์ข้อมูลข่าวสารลงในราชกิจจานุเบกษาและตรวจสอบแก้ไขให้ถูกต้องเกี่ยวกับการจัดเก็บข้อมูลส่วน บุคคล ก. ประเภทบุคคล และประเภทระบบ ข. ลักษณะการใช้ตามปกติ วิธีการขอตรวจดู และวิธีการขอให้แก้ไข ค. ข้อมูลผู้จัดเก็บ และสถานที่เก็บ ง. แหล่งที่มาของข้อมูล 66) ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง ก. ในกรณีที่เก็บข้อมูลข่าวสารโดยตรงจากเจ้าของข้อมูล หน่วยงานของรัฐต้องแจ้งให้เจ้าของข้อมูลทราบล่วงหน้า ข. ในกรณีที่เก็บข้อมูลข่าวสารโดยตรงจากเจ้าของข้อมูล หน่วยงานของรัฐต้องแจ้งให้เจ้าของข้อมูลถึงวัตถุประสงค์ ที่จะนําข้อมูลมาใช้และลักษณะการใช้ข้อมูลปกติ ...
Posted in การสอบราชการTagged ,,,,
สรุปใจความพรบ.ข้อมูลข่าวสาร

สรุปใจความพรบ.ข้อมูลข่าวสาร พรบ.ข้อมูลข่าวสารฉบับอ่านสอบ

สรุปใจความพรบ.ข้อมูลข่าวสาร ข้อมูลข่าวสารของราชการที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์จะเปิดเผยไม่ได้ เหตุที่เป็นเช่นนี้เพราะว่าในรัฐธรรมนูญบางมาตราได้กำหนดไว้ว่า ข้อมูลข่าวสารที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสถาบันนั้น จะเปิดเผยไม่ได้ ถ้าเปิดเผยก็จะมีความผิด คีย์เวิริ์ด สำหรับข้อมูลที่มิให้มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารได้ ในที่นี่ก็จะมีอยู่หลายคำด้วยกัน เพื่อนๆ ต้องจำให้ได้ โดยท่องเป็นคำสั้นๆ ได้ดังนี้ อาจเปิดเผย โดยคํานึง 1. การปฏิบัติหน้าที่ 2. ประโยชน์สาธารณะ 3. ประโยชน์ของเอกชน สรุปใจความพรบ.ข้อมูลข่าวสาร สรุปพรบ.ฉบับอ่านสอบ สรุปใจความสำคัญของพรบ.ข้อมูลข่าวสาร 2. ...
Posted in การสอบราชการTagged ,,,,
นวก.คอมDSI

นวก.คอมDSI เปิดสอบแล้ว 1 ตำแหน่ง ตำแหน่งงานดีๆ เปิดสอบแล้ววันนี้

นวก.คอมDSI เปิดสอบแล้ววันนี้ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการDSI เป็นลักษณะงานที่น่าสนใจอีกตำแหน่งหนึ่งที่สำหรับผู้สนใจ เอาหละครับ เรามาดูกันว่าเค้าเปิดสอบอะไรกันบ้าง         นวก.คอมDSI60 คะแนน สำหรับวิชาทั่วไปที่เราจะสอบเหมือนกันๆ ก็คือในส่วนนี้แหละครับ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ระเบียบข้าราชการพลเรือน กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง กฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ข้อมูลข่าวสารทางราชการ การบริหารบ้านเมืองที่ดี การรักษาความลับของทางราชการ และระเบียบเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ งานสารบรรณ ก็อย่างที่บอกแหละครับ เป็นกฎหมายพื้นฐานที่ต้องสอบ ที่ต้องอ่าน ที่ต้องทำให้ได้ ไม่เช่นนั้นแล้ว ...
Posted in งานราชการTagged ,,,,