ข่าวงานราชการ ข่าวเปิดสอบ หางานราชการ อัฟเดต 24 ชั่วโมง
Breaking News
สรุปใจความพรบ.ข้อมูลข่าวสาร

สรุปใจความพรบ.ข้อมูลข่าวสาร พรบ.ข้อมูลข่าวสารฉบับอ่านสอบ

สรุปใจความพรบ.ข้อมูลข่าวสาร ข้อมูลข่าวสารของราชการที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์จะเปิดเผยไม่ได้ เหตุที่เป็นเช่นนี้เพราะว่าในรัฐธรรมนูญบางมาตราได้กำหนดไว้ว่า ข้อมูลข่าวสารที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสถาบันนั้น จะเปิดเผยไม่ได้ ถ้าเปิดเผยก็จะมีความผิด คีย์เวิริ์ด สำหรับข้อมูลที่มิให้มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารได้ ในที่นี่ก็จะมีอยู่หลายคำด้วยกัน เพื่อนๆ ต้องจำให้ได้ โดยท่องเป็นคำสั้นๆ ได้ดังนี้ อาจเปิดเผย โดยคํานึง 1. การปฏิบัติหน้าที่ 2. ประโยชน์สาธารณะ 3. ประโยชน์ของเอกชน สรุปใจความพรบ.ข้อมูลข่าวสาร สรุปพรบ.ฉบับอ่านสอบ สรุปใจความสำคัญของพรบ.ข้อมูลข่าวสาร 2. ...
Posted in การสอบราชการTagged ,,,,
นวก.คอมDSI

นวก.คอมDSI เปิดสอบแล้ว 1 ตำแหน่ง ตำแหน่งงานดีๆ เปิดสอบแล้ววันนี้

นวก.คอมDSI เปิดสอบแล้ววันนี้ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการDSI เป็นลักษณะงานที่น่าสนใจอีกตำแหน่งหนึ่งที่สำหรับผู้สนใจ เอาหละครับ เรามาดูกันว่าเค้าเปิดสอบอะไรกันบ้าง         นวก.คอมDSI60 คะแนน สำหรับวิชาทั่วไปที่เราจะสอบเหมือนกันๆ ก็คือในส่วนนี้แหละครับ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ระเบียบข้าราชการพลเรือน กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง กฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ข้อมูลข่าวสารทางราชการ การบริหารบ้านเมืองที่ดี การรักษาความลับของทางราชการ และระเบียบเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ งานสารบรรณ ก็อย่างที่บอกแหละครับ เป็นกฎหมายพื้นฐานที่ต้องสอบ ที่ต้องอ่าน ที่ต้องทำให้ได้ ไม่เช่นนั้นแล้ว ...
Posted in งานราชการTagged ,,,,