Breaking News
นวก.คอมDSI

นวก.คอมDSI เปิดสอบแล้ว 1 ตำแหน่ง ตำแหน่งงานดีๆ เปิดสอบแล้ววันนี้

นวก.คอมDSI เปิดสอบแล้ววันนี้ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการDSI เป็นลักษณะงานที่น่าสนใจอีกตำแหน่งหนึ่งที่สำหรับผู้สนใจ เอาหละครับ เรามาดูกันว่าเค้าเปิดสอบอะไรกันบ้าง         นวก.คอมDSI60 คะแนน สำหรับวิชาทั่วไปที่เราจะสอบเหมือนกันๆ ก็คือในส่วนนี้แหละครับ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ระเบียบข้าราชการพลเรือน กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง กฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ข้อมูลข่าวสารทางราชการ การบริหารบ้านเมืองที่ดี การรักษาความลับของทางราชการ และระเบียบเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ งานสารบรรณ ก็อย่างที่บอกแหละครับ เป็นกฎหมายพื้นฐานที่ต้องสอบ ที่ต้องอ่าน ที่ต้องทำให้ได้ ไม่เช่นนั้นแล้ว ...
Posted in งานราชการTagged ,,,,