ข่าวงานราชการ ข่าวเปิดสอบ หางานราชการ อัฟเดต 24 ชั่วโมง
Breaking News
กฎหมายสอบราชการภาค ข.

กฎหมายสอบราชการภาค ข. เตรียมตัวสอบราชการตั้งแต่วันนี้ เพื่อสบายในวันหน้า

จากบทความที่แล้วเรื่องการ ปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการ เราได้อธิบายไปแล้ว เพื่อนๆ ก็พอจะได้แนวคำถาม คำตอบกันไปบ้างแล้ว มาในวันนี้ เรื่องนี้ ก็เป็นหนึ่งใน กฎหมายสอบราชการภาค ข. ด้วยเช่นกัน ต่อเนื่องจากครั้งที่แล้ว         ในกรณีที่มีการยุบ เลิก โอน หรือรวมส่วนราชการใด ๆ ทั้งหมด หรือบาส่วนนั้น ห้ามมิให้ตั้งหน่วยงานที่มีภารกิจที่มีลักษณะคล้ายหน่วยงานที่พึ่งยุบไป กฎหมายสอบราชการภาค ข. การตั้งหน่วยงานที่เคยยุบไปแล้ว ...
Posted in การสอบราชการ, สอบ ก.พ.Tagged ,,,,
การปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการ

ปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการ หากพบว่าภารกิจนั้นไม่ก่อให้เกิดประโยชน์หรือซ้ำซ้อน

ปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการ ถือว่าเป็นหนึ่งในกระบวนการปรับปรุงระบบราชการครับ จากอดีตจนถึงปัจจุบันเพื่อนๆ สังเกตได้บ้างไหมครับว่าภารกิจของหน่วยงานใดที่มีการยกเลิกไป ถ้าจะเอาให้ใกล้ตัวที่สุดและสามารถสัมผัสได้ก็คือ บุรุษไปรษณีย์ ในภาพจำสมัยก่อนที่แม้แต่ละครที่เล่นนั้น ก็จะมีภาพของบุรุษไปรษณีย์ที่เราเคยเห็นว่า มาส่งจดหมายตามหน้าบ้าน แต่เมื่อกาลเวลาผ่านไป ก็เกิดการเปลี่ยนแปลง ไปรษณีย์ที่เคยเป็นของรัฐก็แปรเปลี่ยนเป็นรัฐวิสาหกิจ นี่ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งสำหรับการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการ ปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการ อนุมัติโดยคณะรัฐมนตรี ตามหลักเกณฑ์ที่ก.พ.ร.กำหนด         ส่วนราชการมีหน้าที่ทบทวนภารกิจของตนว่า มีความจำเป็นหรือสมควรจะดำเนินการต่อไปหรือไม่ ทั้งนี้ให้คำนึงถึงแผนการบริหารราชการแผ่นดินด้วย นโยบายของคณะรัฐมนตรี เงินงบประมาณของประเทศ เพื่อดูความคุ้มค่าของภารกิจนั้นๆ ทั้งนี้ให้ดูสถานการณ์ปัจจุบันประกอบการตัดสินใจด้วย         ...
Posted in การสอบราชการ, สอบ ก.พ.Tagged ,,,