Breaking News
กฎหมายสอบราชการภาค ข.

กฎหมายสอบราชการภาค ข. เตรียมตัวสอบราชการตั้งแต่วันนี้ เพื่อสบายในวันหน้า

จากบทความที่แล้วเรื่องการ ปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการ เราได้อธิบายไปแล้ว เพื่อนๆ ก็พอจะได้แนวคำถาม คำตอบกันไปบ้างแล้ว มาในวันนี้ เรื่องนี้ ก็เป็นหนึ่งใน กฎหมายสอบราชการภาค ข. ด้วยเช่นกัน ต่อเนื่องจากครั้งที่แล้ว         ในกรณีที่มีการยุบ เลิก โอน หรือรวมส่วนราชการใด ๆ ทั้งหมด หรือบาส่วนนั้น ห้ามมิให้ตั้งหน่วยงานที่มีภารกิจที่มีลักษณะคล้ายหน่วยงานที่พึ่งยุบไป กฎหมายสอบราชการภาค ข. การตั้งหน่วยงานที่เคยยุบไปแล้ว ...
Posted in การสอบราชการ, สอบ ก.พ.Tagged ,,,,
การปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการ

ปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการ หากพบว่าภารกิจนั้นไม่ก่อให้เกิดประโยชน์หรือซ้ำซ้อน

ปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการ ถือว่าเป็นหนึ่งในกระบวนการปรับปรุงระบบราชการครับ จากอดีตจนถึงปัจจุบันเพื่อนๆ สังเกตได้บ้างไหมครับว่าภารกิจของหน่วยงานใดที่มีการยกเลิกไป ถ้าจะเอาให้ใกล้ตัวที่สุดและสามารถสัมผัสได้ก็คือ บุรุษไปรษณีย์ ในภาพจำสมัยก่อนที่แม้แต่ละครที่เล่นนั้น ก็จะมีภาพของบุรุษไปรษณีย์ที่เราเคยเห็นว่า มาส่งจดหมายตามหน้าบ้าน แต่เมื่อกาลเวลาผ่านไป ก็เกิดการเปลี่ยนแปลง ไปรษณีย์ที่เคยเป็นของรัฐก็แปรเปลี่ยนเป็นรัฐวิสาหกิจ นี่ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งสำหรับการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการ ปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการ อนุมัติโดยคณะรัฐมนตรี ตามหลักเกณฑ์ที่ก.พ.ร.กำหนด         ส่วนราชการมีหน้าที่ทบทวนภารกิจของตนว่า มีความจำเป็นหรือสมควรจะดำเนินการต่อไปหรือไม่ ทั้งนี้ให้คำนึงถึงแผนการบริหารราชการแผ่นดินด้วย นโยบายของคณะรัฐมนตรี เงินงบประมาณของประเทศ เพื่อดูความคุ้มค่าของภารกิจนั้นๆ ทั้งนี้ให้ดูสถานการณ์ปัจจุบันประกอบการตัดสินใจด้วย         ...
Posted in การสอบราชการ, สอบ ก.พ.Tagged ,,,