Breaking News
ผู้นำองค์กร

ผู้นำองค์กร ผู้นำที่ต้องมีคุณสมบัติพร้อมทุกอย่างที่จะขับเคลื่อนองค์กร

สำหรับข้าราชการใหม่ที่พึ่งบรรจุนั้น การเรียนรู้การทำงานจาก ผู้นำองค์กร นั้น ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางของการเรียนรู้งานได้อีกช่องทางหนึ่งที่ดี อยากให้สังเกตดูครับ เพราะว่าผู้นำองค์กรในวงวารงานราชการ นั้นมีอยู่มากมายเพราะระหว่างที่เราทำงานนั้นผู้นำเราจะสับเปลี่ยนหมุนเวียนอยู่ตลอดเวลา         ผู้นำองค์กร ที่ดีควรเป็นผู้นำที่มีความคิดเป็นของตัวเอง ไม่ใช่ผู้นำที่ถูกจูงจมูกจากบุคคลหรือหน่วยใดหน่วยหนึ่งเหมือนไม่มีความคิดเป็นของตัวเอง คอยรับฟังรายงานจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งเท่านั้น และก็มีพฤติกรรมที่จะเบี่ยงเบนไปในทางของผู้นั้นอย่างเห็นได้ชัด ผู้นำองค์กร คือ ผู้นำที่ต้องเป็นแบบอย่างให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา ไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ไหน ก็ตาม         ผู้นำองค์กร เช่นนี้หากวิเคราะห์แล้วก็เปรียบได้คนไม่มีความมั่นใจในตัวเอง ต้องมีคนคอยมาซัพพอทตลอดเวลา ไม่มีความเชื่อมั่นในความคิด ความอ่านของตัวเอง ...
Posted in การสอบราชการTagged ,,