ข่าวงานราชการ ข่าวเปิดสอบ หางานราชการ อัฟเดต 24 ชั่วโมง
Breaking News
สรุปแนวข้อสอบก.พ.

สรุปแนวข้อสอบก.พ. ข้อสอบก.พ.ฉบับอ่านสอบ ข้อสอบก.พ.เตรียมตัวสอบก.พ.

สรุปแนวข้อสอบก.พ. ฉบับอ่านสอบเพื่อเตรียมตัวสอบก.พ.นั้น เราได้สรุปมาให้ท่านเรียบร้อยแล้วครับ เพียงแค่ท่านอ่านและจำให้ได้แค่นั้นเอง         13. ใครเป็นผู้ออกกฎกระทรวง         ก. ปลัดกระทรวง         ข. อธิบดี         ค. รัฐมนตรีเจ้าสังกัด         ง. รองนายกรัฐมนตรี         กฎกระทรวงนั้น รัฐมนตรีเจ้าสังกัดก็ต้องเป็นผู้ออกกฎกระทรวงครับ เฉลย ค.         ...
Posted in สอบ ก.พ.Tagged ,,,,