Breaking News
ภารกิจหน่วยงานรัฐช่วงโควิด

ภารกิจหน่วยงานรัฐช่วงโควิด หยุด หรือไปต่อ บริหารจัดการอย่างไรไม่ให้ติดโควิด

จากบทความที่แล้วที่เราได้เกริ่นถึงสถานการณ์โควิดกับภารกิจของหน่วยงานรัฐกันไปบ้างแล้วนะครับ ในวันนี้เราจะมาดูความจริงอีกด้านของ ภารกิจหน่วยงานรัฐช่วงโควิด ที่เจ้าหน้าที่ยังคงต้องปฏิบัติกันอยู่ถึงแม้จะเสี่ยงแค่ไหนก็ตาม ภารกิจหน่วยงานรัฐช่วงโควิดหน่วยงานที่ช่วยเหลือสังคม กรมที่มีหน้าที่ดูแลโดยตรงอยู่แล้วก็ยังคงต้องออกทำหน้าที่กันตลอด ไม่ได้หยุด มีเหตุที่ไหน ก็ต้องออกไปทำตามภารกิจและหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งในจุดนี้นั้นเราสามารถเข้าใจได้ ด้วยบริบทที่เป็นไป แต่ในอีกแง่มุมหนึ่งของภารกิจรัฐที่มีหน้าที่ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพชีวิตของคนที่มุ่งหวังให้ประชาชนสามารถนำไปประยุกต์ใช้และประกอบอาชีพได้ หากแต่ในสถาการณ์ปกติ ก็สามารถปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมายได้อย่างเต็มที่ ตามกำลังความสามารถ แต่ถ้าเป็นในช่วงโควิดนี่หละ เพื่อนๆ คิดว่าหน่วยงานนี้จะหยุดทำไหมครับ ภารกิจหน่วยงานรัฐช่วงโควิด หยุดไม่ได้ หรือ ไม่มีแนวทางที่ชัดเจน รับความเสี่ยงพร้อมพุ่งเป้าชน KPI คำตอบคือภารกิจหน่วยงานรัฐช่วงโควิดมีบางหน่วยงานที่ไม่ได้หยุดนะครับ ...
Posted in การสอบราชการTagged ,,,,