Breaking News
ย่อเนื้อหาสอบราชการ

ย่อเนื้อหาสอบราชการ สรุปโน้ตย่อตามความเข้าใจ สำหรับอ่านสอบราชการ

ย่อเนื้อหาสอบราชการ การอ่านหนังสือในปริมาณที่มากๆ ในเวลาอันน้อยนิดนั้น ผมเชื่อว่าเพื่อนๆ ก็คงมีปัญหาด้านนี้อยู่เหมือนกันนะครับ เพราะใครที่ไม่ใช่สายราชการด้วยแล้ว ต้องมานั่งอ่านภาษาของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ ก็อาจจะทำให้เราเสียเวลาไป และเกิดความเข้าใจที่ต้องใช้เวลาค่อนข้างมากเลยหละ ย่อเนื้อหาสอบราชการ เตรียมตัวสอบราชการ สรุปเนื้อหาสำหรับสอบราชการ ที่เราสามารถทำเองได้ ย่อเนื้อหาสอบราชการ ในข้อนี้ผมต้องขอบอกว่าเพื่อนๆ ก็คงรู้กันดีอยู่แล้วว่าการย่อเนื้อหาสำหรับการสอบราชการนั้น หรือแม้กระทั่งการสรุปย่อเนื้อหาสำหรับการสอบที่เราเคยคุ้นเคยกันนั้น ก็นำหลักการนี้มาใช้ได้ครับ หลักการที่ว่านี้คือการสรุปโน๊ตย่อเป็นความเข้าใจของเราเองที่คุ้นเคยกันนั่นเอง ในช่วงแรกของการอ่านหนังสือรอบแรก ผมขอแนะนำให้เพื่อนๆ ได้ลองขีดเส้นหรือเน้นเนื้อหาที่สำคัญเอาไว้ก่อนก็ได้ครับ การขีดนั้นอย่าสักแต่ว่าขีดนะครับ ...
Posted in สอบ ก.พ.Tagged ,,,,