Breaking News
เจาะข้อสอบก.พ.63

เจาะข้อสอบก.พ.63 แบบทะลุทะลวง แนวข้อสอบราชการพร้อมใช้สอบราชการ

คำสั่งทางราชการ งานราชการของเรานั้นในโลกยุคสมัยใหม่ การประกาศคำสั่งหรือข้อบังคับใดๆ นั้นสมัยนี้ก็ไม่ยากแล้วครับ ไม่ต้องรอหนังสือเวียนเหมือนสมัยก่อนแล้ว ด้วยยุคนี้มีแอปพลิเคชั่น Line ด้วยแล้วก็ไม่ยากเลยครับ บางครั้งนั้นเราอาจต้องกดปิดไปเลยเพราะว่าจะมีข้อมูลข่าวสารหลั่งไหลมาอยู่เรื่อยๆ ดังนั้นแล้ว เจาะข้อสอบก.พ.63 ข้อนี้เราจะย้อนไปดูกับการกระจายข่าวราชการแบบสมัยเก่าแต่ยังคงใช้ได้จนถึงปัจจุบันครับ         เจาะข้อสอบก.พ.63 ข้อนี้เราถามว่าการแจ้งคำสั่งทางปกครองทางหนังสือพิมพ์ ให้ถือว่าได้รับแจ้งเมื่อพ้นกี่วัน 7 วัน นับแต่วันที่ได้เผยแพร่ในหนังสือพิมพ์ 15 วัน นับแต่วันที่ได้เผยแพร่ในหนังสือพิมพ์ 30 วัน นับแต่วันที่ได้เผยแพร่ในหนังสือพิมพ์ ...
Posted in สอบ ก.พ.Tagged ,,,,,,,,