Breaking News
ระเบียบสารบรรณใหม่

ระเบียบสารบรรณใหม่ สรุปใจความสำคัญ อ่านง่าย เข้าใจง่าย ไม่ต้องนั่งสรุปเอง

ทะเบียนหนังสือรับ ทะเบียนหนังสือส่ง บัญชีหนังสือส่งเก็บ เราจะต้องเก็บไว้ 20 ปี เพื่อเป็นหลักฐาน แต่ด้วยการบริการงานราชการยุคใหม่นั้น ทำให้เราทำงานได้สะดวก และง่ายยิ่งขึ้น ระเบียบสารบรรณใหม่ นี้จะทำให้เราทำงานได้ง่าย แต่สำคัญว่าไฟล์นั้นต้องไม่หายนะครับ         ทะเบียนหรือบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ จะอยู่ในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์หรือจะจัดทำไว้ในรูปแบบไฟล์ของโปรแกรม Microsoft Excel หรือ Google Sheets หรือ Apple Numbers หรือแอปพลิเคชันอื่นใดก้ได้ ...
Posted in การสอบราชการTagged ,,,,