Breaking News
ระเบียบงานสารบรรณใหม่

ระเบียบงานสารบรรณใหม่ ฉบับอัพเดท เตรียมตัวสอบราชการต้องรู้

ระเบียบงานสารบรรณใหม่ เมื่อครั้งที่แล้ว เราได้นำเสนอข้อมูลบางส่วนเกี่ยวกับระเบียบงานสารบรรณฉบับใหม่ที่ออกมาเพื่องานราชการยุคใหม่ ให้มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น ก้าวทันกับโลกที่เปลี่ยนแปลงไป และในวันนี้ หัวข้อต่อไปที่เราต้องทำความเข้าใจก็คือระเบียบงานสารบรรณใหม่ที่เกี่ยวข้องกับสือกลางบันทึกข้อมูล เอาเป็นว่าเรามาอ่านนิยามกันก่อนดีกว่าครับ “สื่อกลางบันทึกข้อมูลตามวรรคหนื่ง หมายความว่า สื่อใดๆ ที่อาจใช้บันทึกข้อมูลได้ด้วย อุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ รวมตลอดทั้งพื้นที่ที่ส่วนราชการใช้ในการจัดเก็บข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ด้วย เช่น บริการคลาวด์ (Cloud computing) ระเบียบงานสารบรรณใหม่ ระเบียบงานราชการเพื่อให้เข้ากับยุค กฎหมายสอบราชการ เพื่องานราชการ สอบราชการ ระเบียบงานสารบรรณใหม่ซึ่งเมื่อก่อนเราอาจจะคุ้นชินกับการเก็บไว้ที่ ฮาร์ดดิสก์ ...
Posted in การสอบราชการTagged ,,,,
ระเบียบสารบรรณ64

ระเบียบสารบรรณ64 สรุปพร้อมอัพเดทแล้วมีอะไรบ้างไปดูกัน

ระเบียบสารบรรณ64 ออกมาใหม่แล้วซึ่งนับว่าเป็นการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงให้เข้ากับยุคและสมัยได้อย่างเป็นอย่างดี ซึ่งการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมเป็นครั้งที่ 4 แล้ว ซึ่งถ้าข้อสอบสนามไหนถาม ก็ยึดความจำไว้เลยครับว่า ฉบับที่ 4 ปี 2564 นั่นเอง เท่านี้คุณก็จะทำข้อสอบได้แล้ว ซึ่งเหตุผลก็มีไม่มากหรอกครับ แค่ต้องการปรับให้เข้ากับยุคและสมัยนั่นเอง ระเบียบสารบรรณ64ได้ให้ความหมายเกี่ยวกับระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ไว้ว่า เป็นการรับส่งและเก็บข้อมูลข่าวสารผ่านระบบสื่อสารด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงการรับส่งโดยใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งในส่วนนี้เป็นการขยายนิยาม ซึ่งเป็นส่วนที่สำคัญอีกส่วนหนึ่ง เราต้องท่องให้ได้ จำให้ได้ ไม่ควรพลาดอย่างแรง เพราะนิยามนี่แหละตัวดี ...
Posted in การสอบราชการTagged ,,,,