Breaking News
สรุปย่อข้อสอบก.พ.

สรุปย่อข้อสอบก.พ. แนวข้อสอบก.พ.ล่าสุด แนวข้อสอบก.พ.ปีนี้ หางานราชการ

สำหรับข้อต่อไปนั้น เราไปเรียนรู้ข้อสอบในมิติที่หลากหลายกันบ้างดีกว่าครับ เคยคุ้นไหมครับที่นายกรัฐมนตรีของเราได้พูดเสมอว่า นโยบายไทยแลนด์ 4.0 นั้นคืออะไร แล้วก็อธิบายให้เราฟังมาตลอดตามสื่อต่างๆ สรุปย่อข้อสอบก.พ. ในข้อนี้เราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับข้อมูลเหล่านั้นกันครับ         จากเดิมที่เราได้ทำการศึกษาพรฎ.บ้านเมืองที่ดี ไปแล้วนั้น สรุปย่อข้อสอบก.พ. ในข้อนี้จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกัน         การบริหารราชการในยุคไทยแลนด์ 4.0 นั้น เพื่อปรับปรุงระบบราชการที่มีความล่าช้าในบางขั้นตอน หรือบางกิจกรรม รัฐบาลได้ให้โจทย์ท้าทายใหม่สำหรับการบริหารงานในยุคดิจิทัล เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างทันท่วงที เข้าถึงประชาชนได้รวดเร็ว สำนักพัฒนารัฐบาดิจิทัล (องค์การมหาชน) ...
Posted in สอบ ก.พ.Tagged ,,,,,,,