Breaking News
เด็กเส้น

เด็กเส้น ไม่ว่าวงการไหนก็ต้องเจอ จะซีเล็ก ซีใหญ่ ก็มีอยู่ทุกชนชั้น

เชื่อว่าหลายๆ คนคงเคยได้ยินกันหนาหูตั้งแต่เล็กจนโต กับคำว่า เด็กเส้น กันมาตลอด ทุกท่านเชื่อไหมครับว่าเด็กเส้น ลูกท่าน หลานเธอ ญาติติโก โหติกา ของผู้ฝากฝังเหล่านี้ ยังไม่เคยจางหายไปจากสังคมมนุษย์         เด็กเส้น ใน วงข้าราชการไทย ก็จะมาทั้งทางตรงและทางอ้อม ทางตรงที่ดูจะไม่ค่อยสนใจใคร ถือทนงว่าตัวเองนี่เส้นใหญ่เส้นโต เดินลอยมากับตำแหน่งและหน้าที่ ปฏิบัติตัวกับผู้ร่วมงานแบบมีอภิสิทธิ์เหนือผู้อื่น หรือเรียกว่ามีแบ็คดี เขาเหล่านี้จะอยู่ในสังคมการทำงานที่อยู่ได้ในยุคใดยุคหนึ่งเท่านั้น ถ้าบารมีของผู้สนับสนุน เด็กเส้น ...
Posted in การสอบราชการ, งานราชการTagged ,,,,,,,,