Breaking News
สัมภาษณ์พนักงานราชการเฉพาะกิจ

สัมภาษณ์พนักงานราชการเฉพาะกิจ เตรียมตัวอย่างไร ให้มัดใจกรรมการ

หลังจากบทความที่แล้ว ที่เราได้แนะนำการเตรียมตัวไป สัมภาษณ์พนักงานราชการเฉพาะกิจ ก็อาจทำให้เพื่อน หลายๆ คนในเก็ทในเรื่องการแต่งกายกันบ้างแล้ว ด้วยว่าการสอบครั้งนี้ไม่มีข้อเขียน เพราะฉะนั้นเราจึงต้องเตรียมตัวสัมภาษณ์ให้ดีที่สุด ในส่วนของผู้หญิงนั้น ก็ขอแนะนำว่าให้แต่งกายให้เรียบร้อย ไม่ควรสวมกางเกง ควรใส่กระโปรงให้เรียบร้อย ไม่ถึงกับต้องใส่สูทก็ได้ เก็บผมให้เรียบร้อยฉีดน้ำหอมแต่พองามพอนะครับไม่ต้องเอาซะหอมฉุน สัมภาษณ์พนักงานราชการเฉพาะกิจ เตรียมตัวอย่างไรให้พร้อม สำหรับงานราชการ เตรียมตัวสอบราชการ พร้อมสอบราชการเฉพาะกิจ และสอบราชการ สัมภาษณ์พนักงานราชการเฉพาะกิจ ในเรื่องต่อไปนับว่ามีความสำคัญอีกประการหนึ่งเลยทีเดียวนั้นก็คือการศึกษาข้อมูลของหน่วยงานนั้นๆ ว่ามีภารกิจอะไรบ้าง มีวิสัยทัศน์ พันธกิจอะไรบ้าง ...
Posted in งานราชการTagged ,,,,
เนื้อหาสอบราชการ

เนื้อหาสอบราชการ ปรับความคิด ปรับวิธีอ่านหนังสือสอบราชการ

เนื้อหาสอบราชการ ในบทความที่แล้วที่เราวิเคราะห์กันว่า การศึกษาเนื้อหาและรายละเอียดการสอบไม่ครบถ้วน ไม่แน่นพอต่อการจะสอบให้ผ่าน 60% นั้น ยังมีประเด็นให้ต้องพิจารณากันอีกมาเลยทีเดียว ซึ่งในข้อนี้ถือเป็นปัญหาสำคัญอย่างมากเลยหละครับ เนื่องด้วยในปีนี้ เนื้อหาสอบก.พ. มีกฎหมายมาปะปนด้วย เนื้อหาสอบราชการ วางแผนการอ่านหนังสือสอบราชการ วางแผนผ่านหนังสือสอบ เตรียมตัวสอบก.พ.64  – พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม – พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ...
Posted in สอบ ก.พ.Tagged ,,,,