Breaking News
วิเคราะห์ข้อสอบอุปมา อุปมัย

วิเคราะห์ข้อสอบอุปมา อุปมัย หลักการคิด พิชิตก.พ.

วิเคราะห์ข้อสอบอุปมา อุปมัย ในเรื่องของส่วนประกอบประกอบหมายถึงส่วนย่อยส่วนย่อยของส่วนใหญ่ก็ได้ส่วนของกันและกันก็ได้ซึ่งในข้อนี้เราจะมาดูกันว่าโจทย์ที่ให้มานั้นเป็นเรื่องของ นาก : ทอง ก. ชมพู : แดง ข. นิโคติน : ยาสูบ ค. แอลกอฮอล์ : สุรา ง. ออกซิเจน : คาร์บอน เรามาเริ่ม มาดูกันว่าข้อนี้จะเป็นยังไงเท่านี้มีเพียงกันนิดหน่อยมันจะเป็นข้อคาร์บอนไหมหรือว่ายังไง วิเคราะห์ข้อสอบอุปมา ...
Posted in สอบ ก.พ.Tagged ,,,,