Breaking News
วิเคราะห์ผลสอบก.พ.63

วิเคราะห์ผลสอบก.พ.63 เตรียมตัวสอบก.พ.64 เตรียมตัวสอบก.พ.ปีหน้า

วิเคราะห์ผลสอบก.พ.63 2. ขาดวินัยการวางแผนการสอบ เมื่อเราวางแผนไว้ดีแล้ว เช่นการจัดตารางการอ่านหนังสือไว้ซะดิบดี แต่ยังขาดความเอาใจใส่ในการสอบ ขาดความกระตือรือร้น และคิดแต่เพียงว่า เดี๋ยวเมื่อไรก็ได้ เดี๋ยวค่อยอ่านก็ได้ ยังมีเวลาอีกเยอะที่จะเตรียมตัว ขาดวินัยในการหยิบหนังสือหรือเนื้อหาที่เราตั้งใจแล้วจะนำมาอ่าน ข้อนี้เชื่อว่าหลายๆ คนก็เป็นครับ ผมก็เป็นหนึ่งในนั้น ซึ่งถ้าเรารู้ตัวแล้วว่าเรากำลังหลงหรือติดอยู่ในภาวะ การขาดวินัยแล้วก็ขอให้รีบคิด ปรับความคิดตัวเองให้ได้โดยเร็ว เพื่อจะได้ไม่หลุดจากแผนที่เราวางไว้มากจนเกินไป หรือบางคนหนักเข้าประมาทในเวลาคิดแต่เพียงว่าตัวเองจะทำได้ ในเวลาอันรวดเร็ว จะเข้าใจเนื้อหาทั้งหมดได้ในเวลาอันรวดเร็ว ก็ทำให้พลาดโอกาสในการค่อยๆ ทำความเข้าใจเนื้อหาในแต่ละส่วนไปเลยครับ ซึ่งเป็นที่น่าเสียดายมากๆ ...
Posted in สอบ ก.พ.Tagged ,,,,