Breaking News
ศูนย์บริการร่วมบริการประชาชน

ศูนย์บริการร่วมบริการประชาชน เพื่อความประทับใจสูงสุดต่อประชาชน

ศูนย์บริการร่วมบริการประชาชน ในคราวที่แล้วผมได้อธิบายถึงลักษณะกว้างๆ ของศูนย์บริการร่วมไปให้เพื่อนๆ ได้ทราบกันบ้างแล้ว วันนี้เราจะมาเจาะลึกถึงศูนย์บริการร่วมกันอีกครับว่าภายในศูนย์บริการร่วมบริการประชาชน นั้นจะต้องมีอะไรบ้าง และเราต้องบริการประชาชนอย่างไรบ้างนะครับ         งานราชการที่เราทำอยู่ทุกวันนี้ต่างมีภารกิจมากมาย นี่ขนาดเราเป็นเจ้าหน้าที่ยังมีอาการงงเองเลยครับ แล้วถ้าเป็นประชาชนผู้มาติดต่อราชการหละ จะต้องทำอย่างไรหากมาแล้วไม่รู้อะไรเลย จะต้องไปติดต่อที่จุดไหน แล้วจะต้องไปตรงไหนต่อ มาตรา 31 จึงต้องตราเป็นกฎหมายไว้ว่า เจ้าหน้าที่ที่รับเรื่องราวต่างๆ ที่ ศูนย์บริการร่วมบริการประชาชน นั้นจะต้องให้คำปรึกษาได้ในเบื้องต้น และจะต้องส่งเรื่องต่อให้เจ้าที่ของส่วนราชการอื่น ที่เกี่ยวข้องต่อไป เพื่อดำเนินการตามความประสงค์ของประชาชน ทั้งนี้ในศูนย์บริการร่วมนั้นจะต้องมีข้อมูลเบื้องต้นและแบบฟอร์มเอกสารต่างๆ ...
Posted in การสอบราชการ, สอบ ก.พ.Tagged ,,,
ศูนย์บริการร่วม

ศูนย์บริการร่วม ต้นแบบ One Stop Service มาที่นี่ครบจบที่เดียว

ศูนย์บริการร่วม เชื่อว่าเพื่อนๆ อาจเคยได้ยินกันมาบ้างแล้วครับ แต่ไม่รู้ว่าเคยได้ใช้บริการกันบ้างหรือเปล่า แต่ถ้าพูดถึง OSS หรือ One Stop Service ก็คงจะคุ้นกันเลยละหละครับ พูดในถึงหลักการนั้นก็ถือว่าดีมากเลยครับ แต่ในความเป็นจริงแล้ว บางศูนย์ก็อาจะไม่จบที่เดียว อาจจขาดความชัดเจนในเรื่องของการบริการต่อประชาชนอย่างจริงจัง ศูนย์บริการร่วม ปลัดกระทรวงต้องจัดให้มีศูนย์บริการร่วมเพื่อบริการประชาชน         ศูนย์บริการร่วม โดยส่วนใหญ่แล้วจะให้บริการแบบครบวงจรแต่ไม่ใช่ทุกขั้นตอนที่จะดำเนินการได้ที่นี่และจบได้ในที่นี่ ศูนย์บริการร่วมบางแห่งก็จัดเป็น OSS เลย ซึ่งตรงนั้นถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากเลยครับ ที่ศูนย์บริการร่วมและ ...
Posted in การสอบราชการ, สอบ ก.พ.Tagged ,,,,