Breaking News
สมาชิกสหกรณ์ข้าราชการ เงินเก็บราชการ

สมาชิกสหกรณ์ข้าราชการ จะเป็นสมาชิกดีไหม เป็นหรือไม่เป็นดี

สมาชิกสหกรณ์ข้าราชการ จะสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์ดีไหมคำถามนี้เป็นคำถามที่ตอบได้ค่อนข้างยากครับ ในส่วนของข้อดีกับข้อเสียในมุมมองของตนเอง วันนี้ได้อ่านแล้วลองเอาไปวิเคราะห์ดูนะครับ ตามข้อดี ข้อเสีย ของการเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ก็คือ เราจะมีช่องทางในการออมเงินเก็บเงินที่เพิ่มมากขึ้น เพราะว่าทุกคนจะเป็นข้าราชการ หรือทำ งานราชการ และเป็นสมาชิกสหกรณ์คือเป็นหนึ่งในหุ้นส่วนสหกรณ์ เราจะต้องมีการจ่ายเงินเข้าไปเป็นทุนเรือนหุ้นหรือว่าเรียกว่าหุ้นสหกรณ์ก็ได้ครับ ซึ่งเงินที่จ่ายเข้าไปเป็นหุ้นสหกรณ์นั้นไม่ได้หายไปไหน สมาชิกสหกรณ์ข้าราชการ ช่องทางเก็บเงิน เสริมความมั่นคงให้กับชีวิตข้าราชการ เราจะได้รับกลับคืนมาหากเราลาออกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์ แต่ระหว่างนั้นเนี่ยในทุกๆปีเราก็ยังได้รับเงินที่เรียกว่าเงินปันผลครับ สมาชิกสหกรณ์ข้าราชการที่คิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากหุ้นที่เราส่งหรือกู้อีกด้วย อีกช่องทางหนึ่งก็คือสหกรณ์มักจะมีอัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่ให้ดอกเบี้ยแบบพิเศษเลยครับคือดอกเบี้ยเนี่ยสูงกว่าธนาคารข้างนอก สหกรณ์ที่เราเป็นสมาชิกมีอัตราดอกเบี้ยที่ดีกว่าธนาคารแน่นอนครับ อีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าในระหว่างที่เราจำเป็นจริงเราก็สามารถกู้เงินสหกรณ์ได้ แต่แนะนำว่ากู้อย่างจำเป็นนะครับ สมาชิกสหกรณ์ข้าราชการซึ่งเงินกู้ของสหกรณ์ออมทรัพย์ส่วนใหญ่มักจะมีอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าธนาคารพาณิชย์ ...
Posted in การสอบราชการTagged ,,,,