Breaking News
การจัดซื้อจัดจ้าง

การจัดซื้อจัดจ้าง ตามพรบ.พัสดุ60 กฎหมายพัสดุ สรุปกฎหมายใช้สอบราชการ

ตาม การจัดซื้อจัดจ้าง หากวัตถุประสงค์ของการจัดซื้อที่ต้องคำนึงถึงประโยชน์และการใช้งานในระยะยาวนั้น หากเจ้าหน้าที่ ที่มีหน้าที่จัดซื้อนั้นต้อควบคุมคุณภาพและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด เช่นการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่ต้องคำนึงถึงประโยชน์และความคุ้มค่าสูงสุดของการใช้งานมากที่สุด เพราะครุภัณฑ์การแพทย์แต่ละชนิดนั้นมีความหมายถึงการใช้งานเพื่อช่วยเหลือชีวิตผู้คน หากเราไปซื้อของที่ไม่ได้คุณภาพมาก็คงหมายถึงการไม่สนใจกระบวนการรักษาที่ต้องดีที่สุดสำหรับชีวิตผู้ป่วยคนนึง         การจัดซื้อจัดจ้างใน พรฎ.บ้านเมืองที่ดี เป็นการกล่าวเพียงสั้นๆ เพื่อให้เข้าใจและทราบถึงวัตถุประสงค์ของตัวกฎหมายที่จะใช้ในงานราชการ กิจการงานของรัฐ นั่นเอง แต่ในเรื่องของ พรบ.พัสดุ60 และระเบียบพัสดุ60 นั้นจะมีเนื้อหาและรายละเอียดที่ค่อนข้างมากและละเอียดมากมายทีเดียว หากผู้อ่านสนใจก็สามารถศึกษากฎหมาย 2 ฉบับนี้ไว้แต่เนิ่นๆ ได้เลยครับเพราะเราจะต้องเจออีกมากมายในแวดวงการสอบราชการ เพราะเนื้อหาในส่วนนี้เขาจะทดสอบความจำของเราล้วนๆ เลยครับ ...
Posted in สอบ ก.พ.Tagged ,,,,,,